<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Catalogus

Zoeken op

21st Century Skills

Het 21st Century Skills testprogramma biedt inzicht in de kennis, vaardigheden en houding van iemand met betrekking tot de inhoudsgebieden die in het nieuwe millennium naar de voorgrond getreden zijn.

ACT Begrijpend Lezen

Geeft in korte tijd inzicht in de mate van tekstbegrip en begrijpend lezen.

Adaptieve Capaciteiten Test Algemene Intelligentie

Een adaptieve capaciteitentest, bestaande uit drie subtesten die samen het domein intelligenti...

Agile Mindset Assessment

Met het Agile Mindset Assessment kunt u het verandervermogen van de kandidaat in kaart brengen...

Agile Mindset Assessment Adaptief

Met het Agile Mindset Assessment Adaptief kunt u het verandervermogen van de kandidaat in kaar...

Arbeidsmarktkansen

Arbeidsmarktkansen berekent iemands huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen.

Baansuggesties

Baansuggesties is een interactieve applicatie voor beroepskeuze. Aan de hand van de persoonlij...

Barista

De psychometric game ‘Barista’ is een game-based test die emotieperceptie meet.

Big 5 Teambijdragen

Geeft inzicht in iemands persoonlijkheid en teamrol, gebaseerd op de vijf factoren van de Big ...

Blocks

De psychometric game ‘Blocks’ is een game-based test die planningsvaardigheid meet.

Blokken Tellen

Blokken Tellen meet het abstract analytisch vermogen en het ruimtelijk inzicht.

CarrièreWaarden

CarrièreWaarden geeft inzicht in iemands drijfveren en motivatoren.

Carrièrewaarden Vragenlijst Adaptief

Test tot drie keer sneller met de Adaptieve Carrièrewaarden Vragenlijst.

Categorieën

Categorieën meet abstract redeneervermogen. De kandidaat moet uit visuele informatie abstract...

Cijferreeksen

Cijferreeksen met het numeriek analytisch inzicht.

Communicatie Stijlen Inventaris

De communicatiestijlen inventory biedt inzicht in communicatie, persoonlijkheid en drijfveren.

Competentietest Selectie

Met de Competentietest Selectie kunt u de persoonlijkheid en drijfveren van kandidaten toetsen...

Connect

De psychometric game ‘Connect’ is een game-based test die planningsvaardigheid meet.

Denkstijlen

Denkstijlen brengt de voorkeursdenkstijlen van teamleden in kaart.

Divergent Denken

Deze creativiteitstest meet divergent denkvermogen, als maat voor innovatief of probleemoploss...

Duurzame Inzetbaarheid Scan

Deze loopbaancheck is ontwikkeld om mensen stil te laten staan bij hun eigen duurzame inzetbaa...

Emotionele Intelligentie (REIS)

Geeft in korte tijd inzicht in de emotionele intelligentie van een kandidaat.

Figurenreeksen

Figurenreeksen meet het abstract analytisch vermogen.

Fysieke Mogelijkheden

Fysieke Mogellijkheden brengt in kaart wat iemands mogelijkheden en beperkingen zijn omtrent w...

Hbo/Wo Selectie

Bij selectieprocedures waarbij als criterium een hbo of wo werk- en denkniveau gesteld is.

Inbox Foodtruck

Hoe goed zijn de planningsvaardigheden van kandidaten? Meet het met de zelfscorende digitale Inbox Foodtruck.

Inbox: ProFitness

De Inbox: Profitness is een werksimulatie waarin een kandidaat de rol vervult van Business Uni...

Intake Loopbaantraject

Het programma Intake Loopbaantraject is bedoeld voor loopbaanadvies bij de start van een loopb...

Intake Reintegratie

Geeft inzicht in de slagingskans van een re-integratietraject en eventuele belemmeringen hierb...

Integriteitstest: Dilemma's

Dilemma's meet integriteit: Welke afwegingen maakt iemand bij morele dilemma's?

Integriteitstest: Morele Waarden

Deze integriteitstest meet de morele waarden van de kandidaat.

Integriteitstest: Open Integriteits- vragenlijst

De Open Integriteits- vragenlijst vraagt rechtstreeks naar integriteitsschendingen in het verled...

Interesse H

Brengt interesses voor studierichting- en beroepskeuze op HBO/WO niveau in kaart.

Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren

Brengt de interesses van een kandidaat in kaart en de taken en sectoren die daarbij aansluiten...

Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren Adaptief

Tot drie keer sneller interesses en bijbehorende taken en sectoren van een kandidaat in kaart.

IT Talent Test

De IT Talent Test meet capaciteiten die belangrijk zijn voor succes in het IT werkveld

Leiderschap Assessment

Geeft inzicht in iemands aanleg voor leiderschap en verschillende leiderschapsstijlen.

Logisch Redeneren

Logisch Redeneren meet het vermogen om tot logische conclusies te komen.

Loopbaanscan

De Loopbaanscan biedt inzicht in de belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ e...

Loopbaanscan Adaptief

Biedt inzicht in de belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?...

Mobiliteits Indicator

De MobiliteitsIndicator wordt ingezet bij loopbaanadvisering en onderzoek naar de mobiliteit v...

Mozaïeken

Mozaïeken meet ruimtelijk inzicht.

Non-Verbale Analogieën

Non-Verbale Analogieën meet abstract redeneervermogen.

Ondernemers Assessment

Het ondernemers assessment kan u helpen meer inzicht te krijgen in uzelf als (toekomstige-) on...

Personality Colours

Een compacte persoonlijkheidvragenlijst die inzicht geeft in persoonlijkheid, kwaliteiten, val...

Persoonlijke Flexibiliteit

De vragenlijst voor Persoonlijke Flexibiliteit meet hoe mensen omgaan met veranderingen.

Persoonlijkheid & Waarden Assessment

Geeft inzicht in de morele waarden, de sterke zijde van iemands persoonlijkheid en de excessie...

Quinn Managementrollen

Geeft inzicht in de voorkeur voor bepaalde managementrollen bij kandidaten.

Rally

De psychometric game ‘Rally’ meet reactiesnelheid & respons inhibitie.

Reactietijd en concentratie Test

De reactietijden test meet de snelheid van reageren en concentratievermogen.

Redactiesommen

Redactiesommen meet het vermogen om praktische rekenproblemen op te lossen.

Rekenvaardigheid

Rekenvaardigheid meet het vermogen om berekeningen uit te voeren.

Sales Assessment

Het Sales Assessment is een integraal testprogramma bedoeld voor personeels- selectiedoeleinden ...

Selectieve Keuze Reactietijdentest

De test meet de reactietijd wanneer er een specifieke reactie wordt vereist.

SJT Leiderschap

De SJT Leiderschap geeft inzicht in de leiderschapsstijlen- en kwaliteiten van de kandidaat.

Stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen meet het vermogen om bestaande regels toe te passen op nieuwe problemen.

Tabellen en Grafieken

Deze capaciteitentest meet cijfermatig inzicht op een concreet niveau.

Talent Development Assessment

Het Talent Development Assessment programma is bedoeld voor medewerkers die willen weten hoe z...

Talentenspectrum

Een compacte vragenlijst die snel inzicht geeft in belangrijke persoonlijkheids- eigenschappen.

Team Leadership Competence Questionnaire

Deze competentievragenlijst voor managers test op leiderschapstijl, competenties en motivatie.

Teamrol Indicator

De Teamrol Indicator weergeeft persoonlijke voorkeursrol(len) binnen een team en levert inzich...

VCT Commercieel

De Videocompetentietest (VCT) Commercieel is een innovatief instrument om letterlijk zicht te krijgen op sales competenties.

VCT Leidinggeven

De Videocompetentietest (VCT) Leidinggeven is een innovatief instrument om letterlijk zicht te krijgen op managementcompetenties.

Verbale Analogieën

Verbale analogieën meet het verbaal analytisch inzicht.

Verbale Analogieën L

Verbale analogieën meet het verbaal analytisch inzicht op vmbo of mbo niveau.

Verminderd Cultuurgevoelig Testprogramma

Capaciteitentest die rekening houdt met een diversiteit aan culturele achtergronden.

Verpleegkunde Selectieprogramma

De verpleegkunde selectie is geschikt om (leerling) verpleegkundige te selecteren en gerichte ...

VitaliteitsCheck

Wat is het vitaliteitsniveau van de kandidaat? Deze vragenlijst geeft dit beknopt weer.

Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst

Een complete persoonlijkheidsvragenlijst die zowel bij selectie als advies inzetbaar is.

Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief

Drie keer sneller testen met de adaptieve persoonlijkheidstest APV.

Woorden

De test Woorden meet of iemand goed kan spellen.

WorkXperience Scan

De WorkXperience Scan onderzoekt hoe iemand in zijn of haar werk staat met betrekking tot prestatie, tevredenheid en bevlogenheid.

Zingeving Vragenlijst

De Zingeving Vragenlijst biedt een ingang voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Zinnen

De test Zinnen meet Nederlandse taalbeheersing.