<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Intelligentie

ACT Begrijpend Lezen

De ACT Begrijpend Lezen is een adaptieve test waarmee in relatief korte tijd inzicht gekregen kan worden in de mate van tekstbegrip en begrijpend lezen van een kandidaat.

 

Demo aanvragen

 

Laat u adviseren                              

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op

 

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

Toepassing

De ACT Begrijpend Lezen kan worden ingezet bij selectie- en adviessituaties. Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn de test in te zetten alvorens één of meerdere intelligentietesten of persoonlijkheidstesten af te nemen: zo kan bepaald worden of de kandidaat het benodigde leesniveau bezit om de instructies van de overige tests te begrijpen.

Voordelen adaptief testen

Iedere kandidaat krijgt andere items, passend bij zijn/haar niveau. Simpel gezegd, wanneer iemand een vraag fout beantwoordt, volgt er een makkelijkere vraag en wanneer iemand een vraag goed beantwoordt volgt er een wat moeilijkere vraag. Op deze manier wordt het niveau van de kandidaat tijdens het maken van de test vastgesteld. Hierdoor vermijden we dat kandidaten die een laag niveau hebben veel te moeilijke vragen krijgen, en dat kandidaten met een hoog niveau veel te makkelijke vragen krijgen. Het voordeel hiervan is dat we preciezer en sneller kunnen vaststellen wat iemands niveau is.

In de praktijk betekent dit dat iedere kandidaat een andere test krijgt. De ACT Begrijpend Lezen heeft op dit moment in totaal 119 teksten (met 4 bijbehorende vragen) tot zijn beschikking, waaruit het systeem steeds de meest passende kiest.

Opgaven

Iedere opgave bestaat uit een tekst met vier vragen. In totaal krijgt de kandidaat 3 minuten de tijd per tekst om de vier vragen te beantwoorden.

Test | ACT Begrijpend Lezen

Rapportage

In het rapport wordt op basis van de gegeven antwoorden het leesniveau van de kandidaat teruggekoppeld met behulp van het Europees Referentiekader Talen. Het ERK is een internationaal erkend Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne (vreemde) talen, en onderscheid zes categorieën:

Test | ACT Begrijpend Lezen

Bron: www.erk.nl

Door het leesniveau terug te koppelen in termen van het ERK raamwerk is het eenvoudig voor de kandidaat om in te schatten wat zijn/haar leesniveau precies inhoudt en wat daaraan verbeterd kan worden. Voor eventuele (vervolg)cursussen biedt het ERK bij het behaalde leesniveau in de ACT Begrijpend Lezen direct een nuttig referentiekader.

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat