Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Adaptieve testen

ACT Capaciteiten Test Algemene Intelligentie

Demo aanvragen

 

Laat u adviseren

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met je op.

 

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

 • icon_globe

  Taal

  NL | EN | DE | FR | IT | TR

 • icon_learn

  Normgroep

  VMBO (N=300)| MBO (N=659)| HBO (N=570)| WO (N=490)

   
 • icon_clock

  Tijd

  30 - 45 minuten

 • icon_money

  Credits

  240

 • Alpha-grijs

  Betrouwbaarheid

  VMBO
  subtests 0.79
  g-score 0.89

  MBO
  subtests 0.82
  g-score 0.91

  HBO
  subtests 0.80
  g-score 0.88

  WO
  subtests 0.77
  g-score 0.85

De Adaptieve Capaciteitentest Algemene Intelligentie (ACT) is een adaptieve intelligentietest, bestaande uit drie subtesten die samen het domein intelligentie meten.

Deze test is positief beoordeeld door de COTAN (lees meer over de beoordeling). Bekijk hier de technische handleiding van de ACT.

Toepassing

De ACT Algemene Intelligentie kan worden ingezet bij selectie- en adviessituaties.

 • Voordelen adaptief testen

Bij traditionele tests wordt er vanuit gegaan dat iedere vraag even moeilijk is. Bij een adaptieve test hebben we op basis van onderzoek vastgesteld hoe moeilijk iedere opgave is. Iedere kandidaat krijgt andere items, passend bij zijn/haar niveau. Simpel gezegd, wanneer iemand een vraag fout beantwoordt, volgt er een makkelijkere vraag en wanneer iemand een vraag goed beantwoordt, volgt er een wat moeilijkere vraag. Op deze manier wordt het niveau van de kandidaat tijdens het maken van de test vastgesteld. Hierdoor vermijden we dat kandidaten die een laag niveau hebben veel te moeilijke vragen krijgen, en dat kandidaten met een hoog niveau veel te makkelijke vragen krijgen. Het voordeel hiervan is dat we preciezer en sneller kunnen vaststellen wat iemands niveau is.

In de praktijk betekent dit dat iedere kandidaat een andere test krijgt. Iedere subtest heeft momenteel ruim 200 vragen, waar het systeem steeds de meest passende kiest. Als het niveau van de kandidaat betrouwbaar genoeg is gemeten, stopt de subtest. De kandidaat kan dan even pauzeren en vervolgens verder gaan met de volgende subtest.

Optionele bevestigingstest
De ACT biedt daarnaast de mogelijkheid om kandidaten een korte bevestigingstest te laten maken, middels de Approve Test. Hierdoor kunnen de tests thuis worden uitgevoerd, om later een korte bevestigingstest uit te voeren onder gecontroleerde omstandigheden. Als deze test een verschil laat zien, is het aan te bevelen de test in een gecontroleerde omgeving te herhalen. De kandidaat krijgt nieuwe vragen om een mogelijk leereffect te voorkomen.

Resultaten van de Approve Test

act_approved

Wanneer er sprake van twijfel is:

act_notapproved

Normgroepen

De ACT heeft tien normgroepen beschikbaar. De betrouwbaarheden van de meestgebruikte normgroepen (vmbo/mbo/hbo/wo) vindt u in de Quick facts. Een overzicht van de betrouwbaarheden van alle overige normgroepen ziet u in onderstaande tabel:

MBO 1:

 

Gemiddelde
subtests: .77

g-score: .87

MBO 2:

 

Gemiddelde
subtests: .78

g-score: .88

MBO 3:

 

Gemiddelde
subtests: .81

g-score: .90

MBO 4:

 

Gemiddelde
subtests: .79

g-score: .88

Beroepsbevolking:

 

Gemiddelde
subtests: .85

g-score: .93

 

Opgaven

De ACT bestaat uit drie subtesten:

Numeriek
Bij de numerieke test wordt de kandidaat gevraagd om het logische verband in een reeks van cijfers te ontdekken. Deze analytische capaciteit is van belang voor functies waarbij berekeningen gemaakt worden en functies waarbij op basis van numeriek materiaal conclusies moeten worden getrokken.

Voorbeeldvraag uit subtest numeriek

ACT-Cijferreeksen-Voorbeeld

Abstract
Bij de abstracte test wordt de kandidaat gevraagd om in een reeks figuren een patroon te ontdekken en deze op logische wijze toe te passen. Deze analytische capaciteit is van belang voor functies die conceptueel complex zijn en waarvoor probleemoplossend vermogen gevraagd wordt.

Voorbeeldvraag uit subtest abstract
ACT-Figurenreeksen-Voorbeeld

Verbaal
Bij de verbale test wordt de kandidaat gevraagd om uit zes woorden, precies die twee woorden te kiezen die tezamen met de twee aangeboden woorden een analogie vormen. Deze verbaal-analytische capaciteit is van belang voor functies waarvoor verbaal en/of schriftelijk redeneervermogen gevraagd wordt.

Voorbeeldvraag uit subtest verbaal
ACT-Verbale-Analogieen-Voorbeeld

Rapportage

In de rapportage van de ACT vindt u alle onderdelen die u gewend bent met een aantal toevoegingen. Allereerst wordt een algemene IQ-score weergegeven. Deze is berekend op basis van alle drie de subtests. Vervolgens wordt een IQ-score per subtest weergegeven. Ook wordt een betrouwbaarheidsinterval vermeld: de twee waarden waartussen de ware score met 80% zekerheid ligt. Deze maat geeft aan hoe betrouwbaar er gemeten is. Ook wordt per subtest weergegeven wat voor type vragen er gesteld werden, en wat de subtest beoogt te meten. Vervolgens wordt er per referentiegroep aangegeven hoe de kandidaat gescoord heeft. Bij het opvragen van het rapport heeft de adviseur kunnen aangeven welke referentiegroepen er in het rapport zichtbaar moeten zijn. Hierbij kon gekozen worden uit VMBO, MBO, HBO/Bachelor en WO/Master, of een combinatie hiervan. Per referentiegroep ziet u de stenscore, percentielscore en T-score. Tot slot vindt u een toelichting op de scores. Hierin staat nog eens de betekenis van de IQ-score, stenscore, percentielscore, T-score en betrouwbaarheidsinterval uitgelegd.

Voorbeeld uit het rapport van de ACT

Rapport-Resultaten-ACT

 

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op 088 49 59 000 of stel uw vraag via de chat