Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Alle testen

Zoeken op

ACT Begrijpend Lezen

Geeft in korte tijd inzicht in de mate van tekstbegrip en begrijpend lezen.

ACT Cijferreeksen

Relevant voor functies waarbij met numerieke gegevens gewerkt wordt.

ACT Figurenreeksen

Relevant voor functies waarbij conceptueel redeneervermogen van belang is.

ACT Verbale Analogieën

Relevant voor functies waarbij verbaal en/of schriftelijk redeneervermogen van belang is.

Adaptieve Capaciteiten Test (ACT) Algemene Intelligentie

Een adaptieve capaciteitentest, bestaande uit drie subtesten die samen het domein intelligenti...

Agile Mindset Assessment

Met het Agile Mindset Assessment kunt u het verandervermogen van de kandidaat in kaart brengen...

Agile Mindset Assessment Adaptief

Met het Agile Mindset Assessment Adaptief kunt u het verandervermogen van de kandidaat in kaar...

Arbeidsmarktkansen

Arbeidsmarktkansen berekent iemands huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen.

Baansuggesties

Baansuggesties is een interactieve applicatie voor beroepskeuze. Aan de hand van de persoonlij...

Barista

De psychometric game ‘Barista’ is een game-based test die emotieperceptie meet.

Blocks

De psychometric game ‘Blocks’ is een game-based test die planningsvaardigheid meet.

CarrièreWaarden (CW)

CarrièreWaarden geeft inzicht in iemands drijfveren en motivatoren.

CarrièreWaarden (CW) Adaptief

Test tot drie keer sneller met de Adaptieve Carrièrewaarden.

Communicatie Stijlen Inventaris

De communicatiestijlen inventory biedt inzicht in communicatie, persoonlijkheid en drijfveren.

Competentietest Selectie

Met de Competentietest Selectie kunt u de persoonlijkheid en drijfveren van kandidaten toetsen...

Connect

De psychometric game ‘Connect’ is een game-based test die planningsvaardigheid meet.

Denkstijlen

Denkstijlen brengt de voorkeursdenkstijlen van teamleden in kaart.

Duurzame Inzetbaarheid Scan

Deze loopbaancheck is ontwikkeld om mensen stil te laten staan bij hun eigen duurzame inzetbaa...

Inbox: Foodtruck

Hoe goed zijn de planningsvaardigheden van kandidaten? Meet het met de zelfscorende digitale Inbox Foodtruck.

Inbox: ProFitness

De Inbox: Profitness is een werksimulatie waarin een kandidaat de rol vervult van Business Uni...

Inbox: ProFitness - Zelfscorend (ZS)

De Inbox: ProFitness - Zelfscorend is een volledig digitale versie van een klassieke postbakoefening.

Integriteitstest: Dilemma's

Dilemma's meet integriteit: Welke afwegingen maakt iemand bij morele dilemma's?

Integriteitstest: Morele Waarden

Deze integriteitstest meet de morele waarden van de kandidaat.

Interesse H

Brengt interesses voor studierichting- en beroepskeuze op HBO/WO niveau in kaart.

Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren (ITS)

Brengt de interesses van een kandidaat in kaart en de taken en sectoren die daarbij aansluiten...

Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren (ITS) Adaptief

Tot drie keer sneller interesses en bijbehorende taken en sectoren van een kandidaat in kaart.

Leiderschap Assessment

Geeft inzicht in iemands aanleg voor leiderschap en verschillende leiderschapsstijlen.

Leiderschap Scan

De nieuwe en verkorte versie van het Leiderschap Assessment

Logisch Redeneren

Logisch Redeneren meet het vermogen om tot logische conclusies te komen.

Loopbaanscan

De Loopbaanscan biedt inzicht in de belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ e...

Loopbaanscan Adaptief

Biedt inzicht in de belangrijke vragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?...

Mozaïeken

Mozaïeken meet ruimtelijk inzicht.

Personality Colours

Een compacte persoonlijkheidvragenlijst die inzicht geeft in persoonlijkheid, kwaliteiten, val...

Persoonlijke Flexibiliteit

De vragenlijst voor Persoonlijke Flexibiliteit meet hoe mensen omgaan met veranderingen.

Quinn Managementrollen

Geeft inzicht in de voorkeur voor bepaalde managementrollen bij kandidaten.

Rally

De psychometric game ‘Rally’ meet reactiesnelheid & respons inhibitie.

Rekenvaardigheid

Rekenvaardigheid meet het vermogen om berekeningen uit te voeren.

Select Assessment

Het Select Assessment geeft inzicht in de match tussen een kandidaat en een competentieprofiel

SJT Leiderschap

De SJT Leiderschap geeft inzicht in de leiderschapsstijlen- en kwaliteiten van de kandidaat.

Stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen meet het vermogen om bestaande regels toe te passen op nieuwe problemen.

Tabellen en Grafieken

Deze capaciteitentest meet cijfermatig inzicht op een concreet niveau.

Talent Development Assessment

Het Talent Development Assessment programma is bedoeld voor medewerkers die willen weten hoe z...

Team Leadership Competence Questionnaire

Deze competentievragenlijst voor managers test op leiderschapstijl, competenties en motivatie.

Teamrol Indicator

De Teamrol Indicator weergeeft persoonlijke voorkeursrol(len) binnen een team en levert inzich...

Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst (WPV)

Een complete persoonlijkheidsvragenlijst die zowel bij selectie als advies inzetbaar is.

Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst (WPV) Adaptief

Drie keer sneller testen met de adaptieve persoonlijkheidstest APV.

Woorden

De test Woorden meet of iemand goed kan spellen.

WorkXperience Scan

De WorkXperience Scan onderzoekt hoe iemand in zijn of haar werk staat met betrekking tot prestatie, tevredenheid en bevlogenheid.

Zinnen

De test Zinnen meet Nederlandse taalbeheersing.