<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Persoonlijkheid

Quinn Managementrollen

Demo aanvragen

 

Laat u adviseren 

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op.

 

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

 • icon_globe

  Taal

  NL | DE | EN | FR

 • icon_learn

  Normgroep

  -

 • icon_clock

  Tijd

  15-20 minuten 

 • icon_money

  Credits

  60

Quinn Managementrollen geeft inzicht in de voorkeur voor bepaalde managementrollen en hoe deze rollen zich verhouden tot de managementdoelstellingen in de huidige functie.

Toepassing

Deze vragenlijst wordt ingezet bij (team-) coaching en managementvraagstukken. Voor selectiebeslissingen is ze minder geschikt. Het rapport kan op dit gebied wel aanvullende informatie bieden.

Voor Management Development
De test is een geschikt instrument om bij Management Development doelen te formuleren. Dit kan op individueel of op collectief niveau. Zo kan bijvoorbeeld een heel team aandacht besteden aan de rol ‘Innovator’ wanneer een organisatie als collectief innovatiever wil zijn.

Voor teamcoaching
Bij managementteams is het interessant te onderzoeken of alle rollen evenwichtig in het team vertegenwoordigd zijn. Voor teamcoaching biedt dit interessante invalshoeken. Bij uitbreiding van het team kan onderzocht worden welke bijdrage een nieuw MT-lid zou kunnen leveren.

Ontwikkeling

De vragenlijst is gebaseerd op de theorie van Robert E. Quinn over managementrollen. Deze theorie gaat uit van acht verschillende rollen, vanuit tegengestelde waarden. De Quinn vragenlijst geeft inzicht in iemands primaire en secundaire voorkeur voor deze managementrollen. Ook wordt duidelijk welke rollen juist minder iemands voorkeur hebben. Quinn stelt dat een manager of een managementteam alle acht rollen zou moeten beheersen om effectief te zijn.

Competenties
Iedere rol beschikt over drie deelcompetenties die bij die rol horen. Hiermee ontstaat een gedifferentieerd beeld van de managementcompetenties. Bij coaching en trainingen kan aandacht aan deze competenties worden besteed.

Koppeling aan doelen
Door te onderzoeken welke doelen een manager of een managementteam dient te bereiken, krijgt men inzicht in de rollen die nodig zijn. In combinatie met de aanwezige rollen ontstaat dan een interessant analysemodel: het wordt inzichtelijk in welke mate deze manager of het team toegerust is om die resultaten te bereiken.

Quinn vragenlijst als 360 graden feedback
De Quinn vragenlijst is ook voor 360 graden feedback beschikbaar in de 360 Toolkit. Hiermee is het mogelijk te onderzoeken hoe anderen, bv. medewerkers en MT-leden, de invulling van de managementrol ervaren.

Voorbeeldvraag Quinn Managementrollen
quinn

Voorbeeld grafische weergave van de resultaten
Test | Quinn Managementrollen

 

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat