<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Persoonlijkheid

Team Leadership Competence Questionnaire

Demo aanvragen

 

Laat u adviseren

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op.

 

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

De Team Leadership Competence Questionnaire (TLC-Q) is een competentievragenlijst waarmee u de leiderschapsstijl, competenties en motivatie van een manager in kaart brengt. De TLC-Q is ontwikkeld op basis van onderzoek naar managementcompetenties van teamleiders. Het gaat dus primair om de competenties die van belang zijn voor het direct leidinggeven aan een team. De scope heeft daarmee meer focus dan de vragenlijst Quinn Managementrollen, die ook een bestuurlijke en externe insteek heeft.

Toepassing

De TLC-Q is primair toepasbaar in  managementtrainingen, managementaudits en coaching waar het gaat om de kwaliteiten en competenties van teamleiders en teammanagers.

Ontwikkeling

Iedere competentie wordt op drie manieren bevraagd:

1. Hoe goed? Dit is de zelfbeoordeling van de beheersing van de competentie.
2. Hoe vaak? Door deze vraag is helder of deze competentie ook daadwerkelijk op dit moment ingezet wordt.
3. Hoe leuk? Hiermee wordt de motivatie om deze competentie in te zetten helder.

Mensgericht en/of taakgericht
De dominante stijl wordt in beeld gebracht door te onderzoeken in welke mate mensgerichte dan wel taakgerichte competenties domineren.

Talent en motivatie
In de vragenlijst wordt gevraagd welke drie doelen momenteel belangrijk zijn om het team verder te brengen. Dit kan worden gerelateerd aan de competenties die daarvoor van belang zijn. Omdat de vragenlijst ook inzicht geeft in de motivatie en beheersing van deze competenties is het mogelijk feedback te geven over de mate waarin de teamleider momenteel over de juiste competenties beschikt, dan wel dat deze gemotiveerd is deze te ontwikkelen.

TLC-Q als 360 graden feedback
Deze vragenlijst is ook voor 360 graden feedback beschikbaar in de 360 Toolkit. In veel situaties zal het wenselijk zijn het perspectief van teamleden te bevragen. Bij een MD traject kan de TLC-Q het startpunt zijn, om vervolgens met de 360 Toolkit een effectmeting te realiseren. De overeenkomsten en discrepanties in het zelfbeeld en beeld van de ander bieden interessante aanknopingspunten voor coaching.

Overzicht van de competenties uit de TLC-Q

 • Argumenteren: In staat zijn om inhoudelijk sterke argumenten in een debat aan te voeren en deze met overtuiging te presenteren.
 • Coachen: In staat zijn om (in de rol van leidinggevende) teamleden te stimuleren en te begeleiden in hun ontwikkeling.
 • Consulteren: In staat zijn om teamleden te betrekken bij discussies en hen vragen te stellen om te begrijpen wat hun doelen en interesses zijn.
 • Controleren: In staat zijn om normen en regels te stellen, te controleren en correctieve maatregelen te kunnen nemen.
 • Delegeren: In staat zijn om verantwoordelijkheden adequaat over te dragen aan teamleden door duidelijke instructies te geven en te faciliteren.
 • Empowering: In staat zijn om beslissingen te delegeren en teamleden vertrouwen te bieden.
 • Extern vertegenwoordigen: In staat zijn om het team naar externe partijen op representatieve wijze te vertegenwoordigen en te profileren.
 • Genereren: In staat zijn om innovatieve ideeën te ontwikkelen en constructief voort te bouwen op ideeën van anderen.
 • Inspireren: In staat zijn om teamleden te betrekken bij ambitieuze plannen en hen (intrinsiek) te motiveren om de gestelde doelen te behalen
 • Intern vertegenwoordigen: In staat zijn om het team binnen de eigen organisatie op representatieve wijze te vertegenwoordigen en te profileren.
 • Ondersteunen: In staat zijn om signalen van teamleden aan te voelen om daar adequaat op in te kunnen spelen en ondersteuning te bieden.
 • Structureren: In staat zijn om werkprocessen te structureren om rollen en processen gericht te kunnen sturen.
 • Verbinden: Gemeenschappelijke interesses, waarden en doelen benadrukken.

Probeer de demo 

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat