<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Persoonlijkheid

Persoonlijke Flexibiliteit

Demo aanvragen

 

Laat u adviseren 

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op.

 

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

De vragenlijst Persoonlijke Flexibiliteit (PF) brengt de persoonskenmerken in beeld die van belang zijn voor het omgaan met grote veranderingen, zoals verandering van werk of het omgaan met organisatieontwikkelingen. De vragenlijst geeft inzicht in de kans van slagen van veranderingstrajecten, zoals het vinden van een nieuwe baan.

Toepassing

De vragenlijst voor Persoonlijke Flexibiliteit (PF) vindt haar toepassingsgebied vooral in de intake bij begeleidingssituaties, zoals coaching, outplacement, re-integratie, counseling of psychotherapeutische interventies.

Voorbeeldvraag Persoonlijke Flexibiliteit
pf_q

Ontwikkeling

De PF is een praktijkgerichte persoonlijkheidsvragenlijst die zijn oorsprong vindt in een longitudinaal onderzoek bij outplacementkandidaten. Bij dit onderzoek is onderzocht welke persoonlijkheidsfactoren van invloed zijn op de slagingskans.

Zes persoonlijkheidskenmerken zijn van belang:

 • Veranderingsgerichtheid
  In staat zijn zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden en veranderingen. Verandering en afwisseling juist als uitdaging ervaren.
 • Sociaal initiatief
  Het gemak waarmee men contacten legt en onderhoudt. Het is gebleken dat mensen door sociale ondersteuning beter met de stress die veranderingen met zich mee kunnen brengen, om kunnen gaan. Deze factor is van belang voor de persoonlijke flexibiliteit. Sociale ondersteuning kan ook belangrijk zijn om informatie te krijgen van anderen.
 • Energieniveau
  Zich in staat voelen grote hoeveelheden werk te verzetten. Sommige veranderingen vragen veel werk en inzet waardoor het energieniveau van belang kan zijn.
 • Zelfvertrouwen
  Het gaat erom of iemand vertrouwen heeft in de eigen capaciteiten en of iemand gelooft dat hij of zij in staat is de meeste taken tot een goed einde te brengen.
 • Controle op eigen situatie
  Het gevoel hebben invloed uit te kunnen oefenen op het eigen leven.
 • Emotionele veerkracht
  Om kunnen gaan met veranderingen, teleurstellingen en tegenslagen en zich daardoor niet te veel uit het veld te laten slaan.

Al deze schalen worden gecombineerd tot één score voor Persoonlijke Flexibiliteit.

Voorbeeld grafische weergave uit het Persoonlijke Flexibiliteit rapport
pf

 

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat