Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Wanneer we het hebben over het managen van talent binnen een organisatie, worden Human Resources (HR) en Learning and Development (L&D) vaak in één adem genoemd. Hoewel L&D doorgaans onder de paraplu van HR valt, hebben ze elk hun eigen unieke functies en verantwoordelijkheden. In deze blog gaan we dieper in op de verschillen en overeenkomsten tussen HR en L&D, en hoe ze optimaal kunnen samenwerken om de ontwikkeling en groei van medewerkers te bevorderen.

HR: Strategisch personeelsbeheer

Human Resources (HR) houdt zich bezig met het beheer van de menselijke aspecten van een organisatie. Het is de schakel tussen het management van een organisatie en haar werknemers. De HR-afdeling richt zich op een breed scala aan aspecten, zoals werving en selectie, personeelsbeheer, arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie, organisatorische ontwikkeling, prestatiebeheer, beloning en arbeidsverhoudingen. Het doel van HR is ook om een positieve werkomgeving te creëren en te behouden, waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen en bijdragen aan het succes van de organisatie.

L&D: Investeren in leren en ontwikkelen

Learning and Development (L&D) is vaak een onderdeel van de HR-functie en richt zich volledig op het bevorderen van de groei en ontwikkeling van individuen binnen een organisatie. L&D is verantwoordelijk voor het identificeren van leerbehoeften, het ontwerpen en leveren van trainingsprogramma's en het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van werknemers. Het doel van L&D is om de kennis, vaardigheden en capaciteiten van werknemers te vergroten, zodat ze effectiever kunnen zijn in hun huidige functie en kunnen doorgroeien binnen de organisatie.

Overeenkomsten tussen HR en L&D

Hoewel HR en L&D elk een unieke rol vervullen, zijn er bepaalde verantwoordelijkheden die elkaar overlappen. Talent management is bijvoorbeeld een gebied dat onder HR én L&D kan vallen, omdat het erop gericht is ervoor te zorgen dat een organisatie over het juiste talent beschikt om de organisatiedoelstellingen en -strategie te realiseren. Dit zijn nog een aantal belangrijke overeenkomsten die hen verbindt:

  • Performance management: Zowel HR als L&D zijn gericht op de ontwikkeling en groei van individuen binnen de organisatie. Performance management of prestatiemanagement wordt vaak gezien als een taak van HR, maar het kruist ook het terrein van L&D. De vaardigheden en kennis van een medewerker worden namelijk gemonitord en opleidingsbehoeften worden besproken tijdens prestatiebeoordelingen.

  • Onboarding: HR en L&D spelen allebei een rol bij het onboardingsproces. Terwijl HR zich doorgaans bezighoudt met het afhandelen van contracten en administratieve zaken voor nieuwe medewerkers, is L&D verantwoordelijk voor het testen van hun huidige capaciteiten en kan indien nodig trainingen aanbieden. Samen zorgen ze voor een vlotte onboardingservaring.

  • Training en ontwikkeling: HR identificeert organisatiebrede trainingsbehoeften en faciliteert de implementatie, terwijl L&D zich richt op het ontwerpen en leveren van effectieve trainingsprogramma's. 

  • Coaching en begeleiding: HR organiseert coachingprogramma's en wijst coaches toe, terwijl L&D trainingen biedt voor coaches en individuele ontwikkelingsbehoeften identificeert. Samen zorgen ze voor effectieve begeleiding en ondersteuning van medewerkers bij hun groei en ontwikkeling.

Verschillen tussen HR en L&D

Veel van de verantwoordelijkheden van HR en L&D zijn dus verweven met elkaar en beiden leveren een waardevolle bijdrage aan de organisatie. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen de twee.

Zoals eerder benoemd wordt HR betrokken bij een breed scala aan aspecten, waaronder salarisadministratie, beloningen en D&I. L&D wordt beschouwd als een aparte functie op zich. L&D richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van medewerkers door te begrijpen hoe mensen leren, waarbij specifieke vaardigheden vereist zijn die verschillen van die in een HR-rol.

Hoewel HR-professionals betrokken zijn bij het opzetten van trainingsprogramma's en het identificeren van vaardigheidstekorten, is het de verantwoordelijkheid van L&D-professionals om deze resultaten te analyseren. Daarnaast zorgt L&D ervoor dat de trainingen effectief bijdragen aan het dichten van de skills gaps: de kloof tussen de vaardigheden die medewerkers momenteel bezitten en de vaardigheden die vereist zijn voor het succesvol uitvoeren van hun taken. 

L&D houdt zich niet bezig met HR-aspecten zoals salarisadministratie, beloningen of diversiteit en gelijkheid. Deze functie is juist gericht op het waarborgen dat een organisatie over het juiste talent beschikt en dat dit talent effectief wordt ontwikkeld om de bedrijfsdoelen en strategieën te behalen.

Samenwerking tussen HR en L&D

Door nauw samen te werken kunnen HR en L&D een dreamteam vormen dat gericht is op het ontwikkelen en ondersteunen van werknemers op een holistische manier. HR kan de behoeften en doelstellingen van werknemers en de organisatie beter begrijpen, terwijl L&D expertise biedt op het gebied van leren en ontwikkeling. Hierbij enkele suggesties om de samenwerking tussen HR en L&D te verbeteren:

  • Duidelijke communicatie: Zorg voor een open en regelmatige communicatielijn tussen HR en L&D. Plan regelmatig vergaderingen in en deel informatie en inzichten om de behoeften en doelstellingen van beide afdelingen beter op elkaar af te stemmen.

  • Gezamenlijke doelen: HR en L&D moeten gezamenlijke doelen stellen die gericht zijn op het verbeteren van de ontwikkeling en prestaties van medewerkers. Plan en implementeer ook trainings- en ontwikkelingsactiviteiten samen. Door vanaf het begin samen te werken, kun je de behoeften van de organisatie en medewerkers beter begrijpen en effectieve opleidingsprogramma's ontwikkelen.

  • Gedeelde verantwoordelijkheid: In plaats van hun rollen strikt afgebakend te houden, kunnen HR en L&D samen verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling en groei van medewerkers. Benut elkaars expertise en ontwikkel gezamenlijke programma's en initiatieven.

  • Feedback en evaluatie: Regelmatige feedback en evaluatie zijn belangrijk om de effectiviteit van de samenwerking tussen HR en L&D te beoordelen. Verzamel gezamenlijk feedback van medewerkers en stakeholders om te begrijpen wat werkt en waar verbetering nodig is.

e-book-bind-en-ontwikkel
e-book

Binden, boeien en behouden van talenten, van strategisch belang

Download e-book