Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Ixly B.V. Privacy verklaring

Ixly en haar opdrachtgevers ontwikkelen testen, toepassingen en diensten om mensen en organisaties optimaal te informeren en te adviseren bij vragen over persoonlijke vorming en loopbaanontwikkeling en werving en selectie. Ixly B.V. en de verwerkingsverantwoordelijke opdrachtgevers, achten het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Ixly is ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerd en voldoet aan de eisen van de AVG. In dit Privacy Statement leggen wij u uit hoe Ixly daarmee omgaat en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt deze gegevens?

Verwerker van deze gegevens is; Ixly B.V., KVK 30204565, Kantoorgebouw De Blend Vleutensevaart 100, 3532 AD Utrecht, 088-4959 000, privacy@ixly.nl 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij adviseren u en/of onze opdrachtgevers over persoonlijke ontwikkeling, HR beleid, loopbaanontwikkeling en werving en selectie van personeel. De verantwoordelijke dient u te informeren over het doel van de gegevensverwerking in uw situatie.

Welke gegevens verwerken wij?

Niet-persoonlijke informatie

We verzamelen anonieme informatie waarmee gebruikers niet direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd (‘niet-persoonlijke informatie’). Niet-persoonlijke informatie kan onder meer technische informatie bevatten, zoals informatie over uw apparaat, browsertype, schermresolutie, apparaattype, taal, versie en type besturingssysteem, browser cookies, API-sleutel, geolocatie (niet specifiek genoeg om een stad of dorp te identificeren), schermgrootte, geaggregeerde data logbestanden van servers en/of sessie-informatie.

Persoonsgegevens

Het gaat om informatie die u of de verwerkingsverantwoordelijke opdrachtgever aan ons verstrekt, waaronder persoonsgegevens, zoals naam, leeftijd, opleiding of opleidingsniveau, e-mail, woonplaats, geboortedatum, (e-mail) correspondentie, uw acties in onze applicaties, zoals traffic en locatie data. Tests en vragenlijsten bevatten verschillende soorten informatie, onder meer over uw competenties, intelligentie, gedrag en persoonlijkheid. Per vragenlijst wordt het doel toegelicht. Bij bijzondere vragenlijsten kunnen gegevens worden gevraagd die betrekking hebben op uw vitaliteit en gezondheid. In de vragenlijsten waarop dit van toepassing is, wordt dit vooraf duidelijk gemaakt en wordt separaat om uw toestemming gevraagd.

Waarom gebruiken we deze informatie?

Primair voor het leveren van de afgenomen dienst aan u en/of onze opdrachtgevers. Daarnaast werken we voortdurend aan het verbeteren van testen, toepassingen en diensten en doen we om die reden continue onderzoek om te verifiëren of testen en rapporten nog actueel zijn en het beoogde resultaat behalen. Hierdoor kan het zijn dat er niet herleidbare gegevens van testen, vragenlijsten en andere gegevens zoals scores, rapporten of de wijze waarop u onze applicatie gebruikt anoniem geanalyseerd en verwerkt worden. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de geldende AVG richtlijnen m.b.t. tot privacy, security en data opslag en bewaren we deze data niet langer dan we nodig hebben voor onderzoek.

Recht op inzage, meenemen,rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke, dan wel tot privacy@ixly.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Ixly B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De verantwoordelijke dient om uw toestemming te vragen om informatie te delen met derden, waaronder hun opdrachtgevers.

In uitzonderlijke gevallen zal Ixly B.V. echter verplicht zijn om informatie te delen: indien wettelijk vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, dagvaarding, regelgeving, juridische procedure of ander overheidsverzoek; om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van het bedrijf, onze gebruikers of anderen uit te oefenen of te beschermen; om fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

Voor sommige applicaties gebruiken we analyses van derden; Google Analytics en Hubspot. Dit doen we  voor het leveren van onze diensten, het uitvoeren van analyses en onderzoek.

Voor meer informatie over hoe uw gegevens worden verzameld en verwerkt door Google, kunt u de site bezoeken via https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Lees meer over hoe uw gegevens verzameld en verwerkt worden door Hubspot via https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr

Informatie die we van u verzamelen wordt door ons opgeslagen op externe cloud service providers (Salesforce en Amazon AWS). De dataopslag regio staat ingesteld op Europa en daar waar mogelijk met voorkeur op Nederland.

Lees meer over hoe uw gegevens verzameld en verwerkt worden door Salesforce via https://trust.salesforce.com/en/trust-and-compliance-documentation/

Lees meer over hoe uw gegevens verzameld en verwerkt worden op de site Amazon AWS via https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/

Duur van de opslag

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u van onze diensten te kunnen voorzien. We kunnen informatie langer bewaren, maar alleen op een manier dat deze niet naar u kan worden herleid. Wanneer informatie niet langer nodig is, zullen we deze verwijderen door middel van maatregelen om de informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

Informatie wordt gewist of geanonimiseerd wanneer deze niet langer nodig is voor de facturering en tot het einde van de periode waarin de factuur rechtmatig kan worden betwist of betaling kan worden aangevraagd. Locatie-informatie wordt opgeslagen voor zover en voor de duur die nodig is voor het leveren van een dienst.

Cookies, direct marketing en het verstrekken van informatie over diensten worden opgeslagen zolang dit nodig is voor het uitvoeren van deze activiteiten, of tot het moment waarop een gebruiker zich afmeldt voor dergelijk gebruik in overeenstemming met dit privacybeleid. Overige informatie wordt bewaard zolang wij dit nodig achten voor het leveren van onze dienstverlening.

Data security

Ixly neemt security serieus en heeft verschillende maatregelen genomen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of tegen verlies, misbruik of wijziging door derden. Ixly voldoet aan de ISO 9001 en ISO 27001 normering waarbij security en privacy een belangrijk onderwerp zijn. Door regelmatige interne en externe onafhankelijk audits wordt Ixly beoordeeld over deze normeringen. Hoewel we te goeder trouw inspanningen leveren om de informatie op te slaan in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek, kunnen we de absolute veiligheid van die informatie niet garanderen tijdens de verzending of opslag in onze systemen. Hoewel we proberen de integriteit en veiligheid van ons netwerk en onze systemen te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen voorkomen dat "hackers" illegaal toegang krijgen tot deze informatie. We kunnen niet garanderen, verantwoordelijk worden gehouden en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging.

Ixly kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, zelfs niet als u deze bezoekt via links in de applicaties of via onze website daar terecht komt. Wij raden u aan het beleid van elke site die u bezoekt te controleren en contact op te nemen met de eigenaar of de beheerder als u vragen heeft.

Cookies

Via onze website en applicaties worden cookies geplaatst door Google en Hubspot, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website en onze applicaties gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Voor meer informatie over hoe uw gegevens worden verzameld en verwerkt, kunt u de site van Google bezoeken via https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Lees meer over hoe uw gegevens verzameld en verwerkt worden door Hubspot via https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr

In de Test-Toolkit en de Proces-Toolkit wordt er geen gebruik gemaakt van de diensten van Google Analytics. De diensten van Hubspot worden alleen gebruikt op onze website Ixly.nl en niet in onze applicaties.

Wijzigingen Privacyverklaring

Ixly heeft het recht om deze privacyverklaring op ieder moment aan te passen. Deze aanpassingen worden direct op onze website geplaatst: https://www.ixly.com/nl/privacy

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden aan privacy@ixly.nl.  Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Overige rechten

Als u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, kunt u contact opnemen met Ixly via privacy@ixly.nl 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via het klachtenformulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan uw verantwoordelijke of Ixly BV wilt sturen via privacy@ixly.nl 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacy verklaring? Neem dan gerust contact met ons op via privacy@ixly.nl

Laatste update februari 2021

ISO_9001_27001