<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Hoe verhouden de factoren van de Big Five zich tot de schalen en factoren van de WPV?

De Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV) is mede gebaseerd geweest op de Big Five theorie. De factoren van de WPV verschillen echter van die van de Big Five, omdat de WPV specifiek is ontwikkeld voor toepassing in de HRM advies en selectiepraktijk. Omdat wij vaak de vraag gesteld krijgen hoe de WPV en de Big Five zich tot elkaar verhouden, leek het me goed om dit toe te lichten.

Conscientiousness is gesplitst in twee WPV factoren: ‘Structuur’ en ‘Gedrevenheid’

Een in het oog springend verschil tussen de WPV en de Big Five is het uiteenvallen van de factor Conscientiousness. Zoals bekend is Conscientiousness één van de belangrijkste voorspellers van succes in werk. Conscientiousness is vrij omvangrijk en bevat de volgende elementen:

  1. Een nauwgezette en zorgvuldige manier van handelen;
  2. Zelfdiscipline , degelijkheid;
  3. Georganiseerd zijn, zorgvuldigheid;
  4. Hard werken en betrouwbaar zijn;
  5. Prestatie drang, doelgerichtheid en gedreven voor succes.

Deze Big Five factor viel bij de factoranalyses van de WPV uiteen in twee aparte factoren, te weten ‘Structuur’ en ‘Gedrevenheid’. Analyses lieten ook zien dat deze twee factoren onafhankelijk zijn, zie hiervoor de handleiding. We denken dat dit komt omdat wij alleen werkgerelateerde populaties hebben onderzocht en omdat wij veel schalen hebben opgenomen die assessmentpsychologen belangrijk vinden.

Ik ben ook blij met deze splitsing omdat je in de praktijk vaak succesvolle managers en sales mensen tegenkomt, die wel zeer gedreven zijn maar niet zo precies zijn. Je ziet dan lage scores bij ‘Structuur’ en hoge bij ‘Gedrevenheid’. Onderzoek onder een groep accountmanagers liet overigens wel zien dat iets meer nadenken wel gunstig is (weloverwogen), maar te weloverwogen deed afbreuk aan de nodige actiegerichtheid. Sten scores van 1 en 2 gaven iets te veel actiegerichtheid aan, accountmanagers met scores tussen de 3 en 5 lieten betere prestaties zien. In de assessmentpraktijk is dit onderscheid goed bruikbaar horen wij van onze relaties.

Extraversie en Altruïsme worden samen Sociabiliteit

De twee Big Five factoren Extraversie en Altruïsme zijn juist samengevoegd om de WPV factor ‘Sociabiliteit’, met uitzondering van de schaal ‘dominantie’, die hoort bij de B5 factor Extraversie. Dominantie is juist bij de WPF Factor ‘Invloed’ terecht gekomen, daarover straks meer.

De bovenste drie schalen van de WPV factor Sociabiliteit (contactbehoefte, sociaal ontspannen en zelfonthulling) zijn samen te zien als de B5 factor Extraversie, maar dus zonder dominantie. Hoge scores laten sociale mensen zien die zich ontspannen voelen bij anderen, veel contact zoeken en open zijn over wat er in hun omgaat. De onderste drie schalen (Vertrouwen, Hartelijkheid en Zorgzaamheid) zijn een weerspiegeling van B5 factor Altruïsme (agreeableness). De factoranalyses van de data van de WPV lieten echter geen aparte factor zien voor Altruïsme .

De WPV factor Invloed

De B5 schaal Dominantie heeft zich losgekoppeld van Extraversie en is samengegaan met enkele andere werkgerelateerde eigenschappen in de WPV factor ‘Invloed’. Ook hier is weer te herkennen dat de data vooral verzameld is onder werkenden.

Dat dit een aparte factor is ten opzichte van ‘Gedrevenheid’ is ook veelzeggend. De Invloed factor lijkt vooral gericht op meten met anderen, op verschillende manieren.

Openness to experience

‘Openess to experience’ als B5 factor is niet als aparte factor gevonden in de WPV data. Wel zijn drie schalen van de WPV factor Gedrevenheid die duiden op ‘Openness’, te weten: Vernieuwing, Originaliteit en Onafhankelijkheid. Daarbij mag worden opgemerkt dat vernieuwing vooral de behoefte aan nieuwe ervaringen aanduidt en niet het creëren van vernieuwing. Dat is juist de schaal ‘Originaliteit’.

B5 Neurotisisme is WPV Stabiliteit

Om te besluiten met wat hetzelfde is gebleven: de B5 factor Neuroticisme is hetzelfde als de WPV factor ‘Stabiliteit’. Die mag je ook lezen als ‘Emotionele Stabiliteit’. We hebben dat omgepoold, dus hogere scores geven meer stabiliteit aan. We vonden het leuker tegen iemand te zeggen dat hij minder Stabiel is dan dat iemand Neurotisch is in de context van werk.

Tot besluit

De relatie tussen de WPV en Big Five factoren zijn dus eenvoudig te duiden. Sommige aspecten zijn uitvergroot, zoals de splitsing van Conscientiousness. Daarnaast is er een extra factor Invloed verschenen. Zo zijn drie van de vijf factoren rechtstreeks te betrekken op hoe mensen zich in werksituaties manifesteren. In een onderzoek naar succesfactoren van accountmanagers vonden wij bijvoorbeeld dat de factor Invloed veel meer deed dan de Sociabiliteit schalen die normaal bij extraversie horen.

Openess en Altruïsme zijn daarentegen niet als aparte factoren naar voren gekomen. Ze zijn nog wel herkenbaar in verschillende schalen. Wij zijn van mening dat de WPV hierdoor beter bruikbaar is in het HRM werkveld dan traditionele Big Five vragenlijsten. Adviseurs die de Big Five gewend zijn kunnen met deze leidraad eenvoudig werken met de WPV.

Ixly