Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Adaptieve tests winnen aan populariteit. Maar wat zijn adaptieve tests ook alweer en waarom zou je die inzetten in plaats van een traditionele test? 

Wat is een adaptieve test ook alweer?
Een adaptieve test is een uitgebreide vragenlijst die de voorgelegde vragen aanpast aan de gegeven antwoorden van een kandidaat. Het systeem berekent namelijk op basis van een gegeven antwoord welke vraag vervolgens gesteld moet worden om de meeste informatie te vergaren. Dit principe komt uit de Item Response Theory (Hambleton, Swaminathan, & Rogers, 1991).

In de praktijk betekent dit bij een intelligentietest dat een kandidaat vragen krijgt passend bij zijn/haar niveau. Wanneer de kandidaat een vraag goed beantwoordt krijgt hij/zij een lastigere vraag. Wordt deze vraag niet goed beantwoord, dan zal de kandidaat weer een makkelijkere vraag krijgen.

Bij een persoonlijkheidstest zal een kandidaat alleen vragen krijgen die voor hem/haar van toepassing zijn. Stel je voor: een kandidaat krijgt de stelling ‘Wil altijd winnen’ en beantwoordt deze hoog. Dan wordt de gegeven waarde aan Competentie hoog ingeschat voor deze kandidaat. Hij/zij zal vervolgens vragen krijgen die hierop aansluiten. Een vraag die bijvoorbeeld niet meer gesteld hoeft te worden is: Vindt de tweede plek ook goed. Tenzij uit latere antwoorden uiteindelijk blijkt dat deze wel weer relevant is. 

Direct een adaptieve test proberen?
Vraag kosteloos een demo aan van de Loopbaanscan Adaptief.

Wat maakt het zo aantrekkelijk om een adaptieve test in te zetten?
Adaptieve tests hebben een aantal voordelen ten opzichte van traditionele tests. Er worden bijvoorbeeld alleen vragen gesteld die van toepassing zijn op de kandidaat. Is een vraag niet relevant, dan zal de kandidaat deze niet krijgen. Hierdoor zijn adaptieve tests 3 keer korter dan traditionele tests. Ondanks dat er minder vragen gesteld worden is de test zeker zo betrouwbaar en valide.

Er is een database waar de vragen uitgehaald worden. Iedere kandidaat maakt hierdoor een unieke vragenlijst. Een kandidaat kan twee keer de Adaptieve Capaciteiten Test maken maar toch verschillende vragen krijgen. Bekendheid van vragen is hierdoor gering. 

Wat betekent het inzetten van een adaptieve test voor kandidaten?
Het grote voordeel voor kandidaten is de tijdwinst. Ze hoeven niet meer door vragenlijsten van 300 vragen te gaan waarbij de concentratie bij vraag 221 verslapt. Met minder vragen wordt dezelfde informatie vergaard als bij een traditionele test. Daarnaast worden kandidaten uitgedaagd op hun eigen niveau of krijgen vragen die relevant zijn voor henzelf en vindt er minder herhaling van vragen plaats. Dit draagt allemaal bij aan een positieve candidate experience.

Welke adaptieve tests heeft Ixly?
Probeer de traditionele en de adaptieve eens kosteloos naast elkaar.

Bronvermelding
Hambleton, R. K., Swaminathan, H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of Item Response Theory. Newbury Park, CA: Sage Press.

LoopbaanScan-blog

Direct een adaptieve test inzetten?

Probeer de Loopbaanscan Adaptief

Probeer direct

Maartje Drijvers