Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Ixly-managementtesten-in-Turks

Het aantal mensen met een migratieachtergrond in Nederland blijft stijgen. Zo telde het CBS verleden jaar 404.459 mensen met een Turkse achtergrond in Nederland (CBS, 2018). Dit betekent dat zij ook potentiële nieuwe werknemers vormen voor Nederlandse bedrijven. Vanuit HR is het daarom belangrijk rekening te houden met de moedertaal van Turkse Nederlanders. Het zou zonde zijn als er enkel door de taal een vertekend beeld ontstaat bij het meten van bepaalde competenties of een intelligentieniveau. Vanuit deze gedachte hebben we onze eerste drie testen nu ook in het Turks ontwikkeld.

Management vragenlijsten in het Turks

Onze managementtesten (Quinn ManagementrollenTeam Leadership Competence Questionnaire en SJT Leiderschap) zijn vanaf nu in het Turks beschikbaar! Dit resultaat is tot stand gekomen in samenwerking met DISC Akademi. Deze partner is voornamelijk gespecialiseerd in de selectie van kandidaten voor managementfuncties. 

3-managementtesten

Breed inzetbare vragenlijsten in het vooruitzicht

We ontwikkelen uiteraard door voor meer aanbod in Turkse tests. Zo zullen binnenkort ook de Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst (WPV) en de Carrière Waarden (CW) vragenlijst beschikbaar zijn in het Turks. Dit zijn vragenlijsten die breed inzetbaar zijn en toegepast worden bij alle vraagstukken waarbij inzicht in de persoonlijkheid en drijfveren van belang is. Dit maakt dat deze vragenlijsten bij uitstek geschikt zijn voor alle soorten (selectie-)assessments, coaching en loopbaanadviessituaties. 

Turkse candidate experience

In het sollicitatieproces zijn kandidaten steeds meer op zoek naar de juiste beleving.  Doordat zowel positieve als negatieve ervaringen razendsnel gecommuniceerd worden, is het meer dan ooit belangrijk de sollicitant een goede indruk van je bedrijf te geven. Heeft de sollicitant tijdens het proces positieve ervaringen? Dan zal hij er enthousiast over verder vertellen. Wanneer de ervaring negatief is, wordt dit – helaas – ook gedeeld.

Duidelijke instructies en heldere communicatie zijn dus ontzettend belangrijk om de kandidaat het gevoel te geven serieus genomen te worden. De Test-Toolkit is voor de kandidaat daarom al langere tijd volledig in het Turks voorhanden. Denk daarbij aan alle communicatie in en rondom de testomgeving: alle berichten, mails, buttons en linkjes zijn op de Turkssprekende kandidaat afgestemd.

Lees meer:

Ixly