Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Er zijn grote stappen gemaakt in online recruitment het afgelopen jaar, waar liggen de uitdagingen in online recruitment dít jaar?
Het afgelopen jaar zijn zowel de voor- als nadelen van online werven en selecteren duidelijk geworden. Een aantal voordelen is in een versneld tempo naar voren getreden en de verwachting is dat deze het aankomende jaar verder benut en geïmplementeerd gaan worden. Noodgedwongen moest er overgestapt worden naar andere, online, communicatiemiddelen. Daarnaast groeide de behoefte naar instrumenten en systemen die recruitment en selectie ondersteunen.

Het belang van het vastleggen, structureren en terugvinden van kandidaatgegevens middels ATS systemen is duidelijk geworden. De behoefte om selectie- en psychologische tests en vragenlijsten in te zetten bij de selectiebeslissingen groeide stevig. Om zo niet alleen via een interview maar ook op een andere gestructureerde manier zo objectief mogelijk informatie over een kandidaat te verzamelen.

Dit alles biedt nieuwe kansen: er is meer waardevolle informatie over kandidaten beschikbaar in systemen waarmee organisaties vragen kunnen beantwoorden over succesvolle kandidaten en succesprofielen van medewerkers. 

Nu zijn er weer nieuwe uitdagingen. Afgelopen jaar lag de focus vooral op het draaiende houden van de organisatie en nieuwe online manieren van recruitment ontdekken en toepassen. Aankomend jaar wordt het belangrijk om aandacht te besteden aan de zachtere kant van recruitment. 
In de online recruitment blijft het menselijk contact een uitdaging. Hoe krijgen een kandidaat en organisatie digitaal een goed beeld van elkaar? En hoe borg je een positieve kandidaat beleving?

Daarnaast zal er per sector een heel andere dynamiek ontstaan. Sommige sectoren worden hard getroffen door de crisis en moeten reorganiseren of ontslaan. Daar bestaat een testbehoefte met de vraag: wie houd ik, wie is te herplaatsen en van wie moet ik afscheid nemen?
Andere sectoren groeien flink door. Zij blijven aannemen en blijven scholen.

Online competenties meten? Probeer eens één van de Video Competentie Tests

Is recruitment klaar om de overstap te maken?
Organisaties worden geraakt door Covid-19 en gedwongen om anders om te gaan met in- door- en uitstroom. Hierdoor ontstaan nieuwe uitdagingen. De focus ligt bijvoorbeeld meer op het intern vullen van vacatures en het stimuleren van de interne mobiliteit, op een manier waarbij aandacht is voor de medewerkers. Aandacht voor hun talenten, aanleg en drijfveren, los van alleen het cv. Organisaties denken erover na welke eigenschappen bij een functie passen en hoe deze meewegen in het selectieproces. Systemen, assessment en selectiebeslissingen worden hierop aangepast. Het gebruik van matchingprofielen en dashboarding neemt hierdoor toe.

Dit vergt veel van een organisatie. Maar recruitment kan hier een rol in spelen door bijvoorbeeld het aanjagen van interne mobiliteit. Het zijn spannende tijden, mensen moeten binnen een organisatie gaan bewegen. De aandacht ligt daardoor ook bij het omgaan met de data op een zorgvuldige manier, privacy en security. De mate waarin een organisatie al online werkt is een indicator of een organisatie klaar is voor de volgende stappen in online recruitment. 

Wat waren de grootste succesnummers van het afgelopen jaar in online recruitment?
De wereld verandert sneller door technologische innovaties. En Covid-19 heeft een nog groter beroep gedaan op ieders wendbaarheid en veerkracht. Organisaties, en de medewerkers, zijn genoodzaakt mee te bewegen. Om inzicht te krijgen in het verandervermogen van medewerkers en kandidaten is de Agile Mindset Assessment meer ingezet. 

Daarnaast betekenden online recruitment en thuiswerken dat veel fysieke selectiegesprekken niet meer konden plaatsvinden. Om toch online gedrag van kandidaten te kunnen zien zonder met een acteur te werken en online video verbinding, worden de Video Competentie Tests ingezet. Iedere kandidaat krijgt hetzelfde scenario, waardoor dit een objectieve manier is van competenties meten. 

Digitale vaardigheden zijn belangrijker dan ooit. De vraag naar inzicht in digitale kunde en kennis blijft toenemen. Waardoor het 21st century skills testprogramma steeds gewilder wordt. 

Online_recruitment

Probeer kosteloos de Agile Mindset Assessment

Hoe agile ben jij?

Demo aanvragen

Maartje Drijvers