Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Terwijl nog geen jaar geleden 50% van de organisaties aangaf te worstelen met het gebrek aan digitale skills van werknemers, zijn ze de afgelopen maanden in een klap het digitale tijdperk in geloodst. Welke nieuwe uitdagingen brengt dit met zich mee?

Hoewel de noodzaak om de digitale skills te ontwikkelen, nu urgenter is dan ooit, werken HR-leiders de klok rond om hun werknemers veilig te houden en ervoor te zorgen dat hun organisaties overleven. Ze navigeren door verlof, ontslagen en kostenbesparingen. Ze stellen bedrijfscontinuïteitsplannen op, stellen noodcommunicatieprocedures op en voorkomen de verspreiding van ziektekiemen op kantoor.

Beleid rond digitalisering

Dit zet HR voor heel nieuwe uitdagingen. Want net als met het beleid rond digitalisering, is nu wederom te zien dat veel HR-teams problemen oplossen door nieuw beleid en nieuwe procedures te ontwikkelen. Terwijl dit niet wordt geëvalueerd of herzien. Tegelijkertijd staat een 'one-size-fits-all'-benadering niet het soort individueel denken en creativiteit toe dat resulteert in de meest innovatieve oplossingen.

Er wordt momenteel zoveel van werknemers verwacht, er moet zoveel veranderen, dat testen en evalueren belangrijker zijn dan ooit. 

Meer dan ooit moeten HR-teams een complexiteitsmindset ontwikkelen. Als we bedenken dat de grootste uitdagingen van vandaag de uitdagingen zijn waarmee organisaties nog nooit zijn geconfronteerd, wordt het duidelijk dat ze niet alleen ingewikkeld (voorspelbaar) maar ook complex (onbekend) zijn. Traditionele probleemoplossing, die gericht is op het aanpakken van het gecompliceerde in plaats van het complexe, zal niet de meest effectieve oplossingen opleveren.

Het vertrouwen van werknemers is hierbij cruciaal. Net als belangrijke bedrijfswaarden en het uitdragen/communiceren  daarvan.

Hier een paar vragen die je kunt stellen om werknemers mee te krijgen in de strijd om de organisatie te laten overleven in deze snel veranderende wereld. 

Waarde: communicatie

Vragen om te overwegen:

  • Welke informatie kunnen we delen of kunnen we delen om de transparantie te vergroten?
  • Welke informatie hebben medewerkers nodig en willen ze?
  • Welke informatie zou ervoor zorgen dat werknemers zich meer betrokken voelen?

Waarde: vertrouwen

Vragen om te overwegen:

  • Als we vertrouwen hadden in de overgrote meerderheid van de medewerkers, wat zouden we dan anders doen?
  • Wat staat vertrouwen in de weg?
  • Welk persoonlijk gedrag kunnen we laten zien om nog meer vertrouwen op te bouwen?

Waarde: betrokkenheid van medewerkers

Vragen om te overwegen:

  • In hoeverre worden werknemers door deze situatie getroffen?
  • Welke ervaring of kennis hebben ze die waardevol zullen zijn met betrekking tot dit onderwerp?
  • Hebben we sommige onderwerpen taboe gemaakt voor medewerkersbetrokkenheid? Zo ja, welke aannames dwingen het taboe af?

Lees het hele artikel How HR Leaders Can Adapt to Uncertain Times op Harvard Business Review.

 

TT_Iconen_Test-Toolkit_21 century skills

Demo

Kijk hoe de 21 century skills in uw organisatie zijn

Vraag een demo aan

Ixly