Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Een persoonlijkheidstest invullen in je eigen huiskamer is al lang geen uitzondering meer. De vragenlijsten worden bijvoorbeeld als onderdeel van een sollicitatie aangeboden, of binnen een portaal van je werkgever. Via een e-mail met een link log je eenvoudig in en kun je zelf bepalen wanneer je de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen. Dat scheelt zowel voor jou als degene die de test bij je afneemt kostbare tijd. Geen wonder dat online testen steeds populairder is, maar geeft het ook dezelfde resultaten als de ouderwetse pen-en-papiertest in een testlokaal?

Wat is het verschil tussen online testen en testen in een testlokaal?

In meerdere studies is onderzocht of testen die werden ingevuld in de twee genoemde situaties andere uitkomsten opleveren. Bij het online invullen van een test zouden kandidaten bijvoorbeeld meer anonimiteit ervaren en daardoor eerlijker zijn over hun persoonlijkheid. Aan de andere kant, in een thuissituatie  zouden kandidaten minder geconcentreerd kunnen zijn en bovendien worden zij niet gecontroleerd door een surveillant, wat juist zou kunnen leiden tot minder goede metingen.

De onderzoeken

In het meest recente onderzoek (Le Corff et al., 2017) vulden 407 studenten een Big Five persoonlijkheidstest in. Zij deden dat zowel in een gecontroleerde (gesurveilleerde) omgeving met pen en papier, als thuis online op een zelf gekozen tijdstip. De onderzoekers vonden geen significant verschil tussen de persoonlijkheidsscores van dezelfde kandidaten in de verschillende situaties. Hoewel het onderzoek werd gedaan onder studenten, waarvan wordt verwacht dat ze over het algemeen iets meer bekend zijn met persoonlijkheidsvragenlijsten dan het algemene publiek, is dit het eerste grote onderzoek op dit gebied waarbij dezelfde individuen in verschillende situaties werden getest.

In een Amerikaanse studie (Rios and Liu, 2017) waarin de data van 1.126 studenten werd verzameld en vergeleken, werd ook geen significant verschil gevonden tussen online thuis testen en testen in een gesurveilleerde omgeving. Deze keer ging het om een test die inzicht gaf in het niveau van kritisch denken, lezen, schrijven en rekenen van de kandidaat. De scores van de kandidaten die de test online in een gesurveilleerd lokaal invulden verschilden niet significant van de studenten die de test thuis online hadden ingevuld.

Bovenstaande onderzoeken zijn beperkt in de zin dat ze gebaseerd zijn op studenten. Arthur, Glaze, Villado, & Taylor (2010) onderzochten ook dezelfde personen onder verschillende condities, maar maakten geen gebruik van studenten. In twee studies (= 296 en = 318) namen zij – ongecontroleerd –  een persoonlijkheidstest af bij personen in een onderzoek setting, nadat zij die eerder óf als sollicitant óf als werknemer hadden gemaakt (ook in een ongecontroleerde omgeving). Hoewel er verschillen in scores gevonden werden tussen de twee condities, waren deze niet groter dan de verschillen die we ook zien bij gecontroleerde settings.

Conclusie: thuis online testen is geen probleem!

Persoonlijkheidstesten gebaseerd op de Big Five persoonlijkheidskenmerken die thuis worden afgenomen lijken dus op basis van deze onderzoeken gelijkwaardig te zijn aan testen die in een gesurveilleerde ruimte worden ingevuld. De persoonlijkheidscores van kandidaten zijn vergelijkbaar in de twee verschillende situaties. Daarnaast lijkt het er sterk op dat dit voor andere testen ook geldt. Goed nieuws dus voor kandidaten en adviseurs die tijd willen besparen!

 

Bronnen:

Arthur, W., Glaze, R. M., Villado, A. J., & Taylor, J. E. (2010). The magnitude and extent of cheating and response distortion effects on unproctored internet‐based tests of cognitive ability and personality. International Journal of Selection and Assessment18(1), 1-16.

Le Corff, Y., Gingras, V., & Busque‐Carrier, M. (2017). Equivalence of unproctored internet testing and proctored paper‐and‐pencil testing of the Big Five. International Journal of Selection and Assessment25(2), 154-160.

Rios, J. A., & Liu, O. L. (2017). Online Proctored Versus Unproctored Low-Stakes Internet Test Administration: Is There Differential Test-Taking Behavior and Performance?. American Journal of Distance Education, 1-14.

Ixly