Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Zeer geschikt voor volwassenen

De ITS is speciaal ontworpen om het interesseprofiel in beeld te krijgen van volwassenen. Waar interessevragenlijsten voor jongeren inzicht geven in passende opleidingen of vervolgstudies, gaat het bij volwassenen ook om de interesse in specifieke taken en sectoren. Dat biedt de ITS. Door een kruisverband te leggen tussen taaksoorten en branches is het eenvoudiger om passende beroepen te benoemen. Dit is voor de tevredenheid van werknemers van groot belang. Een goede match tussen baan en interesse zorgt immers voor meer tevredenheid!

Hoofdfactor structuur verwant aan Holland Typologie

Het rapport van de ITS begint met een beeld van de hoofdfactoren. Klik hier voor een voorbeeldrapport. De factor structuur geeft inzicht in het overal interessepatroon. Deze zijn het resultaat van een factoranalyse over de eerste versie van de vragenlijst. De factoren van de ITS zijn verwant aan het bekende Holland model en biedt enerzijds een bevestiging van dat model en anderzijds een verbijzondering. De factoren van de ITS en het Holland model hebben we naast elkaar gezet:

ITS   Holland
Sociaal   Sociaal
Ondernemend   Ondernemend
Administratief   Conventioneel
Automatisering   –
Creatief   Artistiek
Dienstverlenend   Conventioneel, sociaal
Techniek   Realistisch (binnen)
Natuur   Realistisch (buiten)
  Intellectueel

De ITS biedt als extra de factor ‘Automatisering’ die wellicht ten tijde van de ontwikkeling van het Holland model nog minder duidelijk aanwezig was. De Hollandfactor ‘Realistisch’ is bij de ITS gesplitst in twee factoren, een ‘buiten’ en ‘binnen’ factor, respectievelijk ‘Techniek’ en ‘Natuur’. Blijkbaar is het duidelijk te onderscheiden of iemand realistische werkzaamheden in de buitenlucht of indoor wil uitoefenen. De Holland factor Conventioneel is eveneens verdeeld over twee factoren, een administratieve en een meer sociale component: Administratief en Dienstverlenend, de sociale kant van de conventionele beroepen. De Holland factor ‘Intellectueel’ is niet duidelijk herkenbaar naar voren gekomen als aparte factor. Daarvoor loopt aanvullend onderzoek.

Interesse in Sectoren

Het interesse profiel laadt op interesses in sectoren. In de grafiek worden alleen de hoogstscorende sectoren getoond, zodat u richting krijgt in het zoekproces. De sectoren zijn dezelfde als die het UWV presenteert op werk.nl. Zo is het eenvoudig om inzicht te krijgen in de beroepen vacatures die te vinden zijn in deze sector. Kijk daarvoor op www.competentieatlas.nl

In de tweede stap kunt u de sectoren selecteren die hoog scoren op de ITS om inzicht te krijgen in beroepen en vacatures in die sector. In onderstaand screenshot ziet u de manier waarop u de resultaten van de ITS kunt gebruiken om inzicht te krijgen in passende beroepen. Zo leiden de resultaten van de ITS rechtstreeks naar passende beroepen en informatie over het aantal vacatures. U kunt zo samen met uw kandidaat onderzoeken welke functies interessant zijn en frequent voorkomen in de arbeidsmarkt.

 

Interesse in Taken

Tenslotte levert het rapport inzicht in de taken waar iemand een voorkeur voor heeft. Dit betekent overigens niet per se dat men daar goed in is, daarvoor zijn andere testen beschikbaar. Voor de overzichtelijkheid worden alleen de 15 hoogstscorende taken gepresenteerd in het rappport. Om een voorbeeld te geven, bij een kandidaat kwamen deze taken naar voren: Lezen’ , ‘Organiseren’ , ‘Strategisch denken’ , ‘Analyseren’ , ‘Lesgeven’ , ‘Cursussen of trainingen geven’ , ‘Met collega’s overleggen’ en ‘Mensen overtuigen’ .

De combinatie van deze taken geeft aardig inzicht in welke beroepen aansluiten bij het interesseprofiel. Wanneer, in de competentieatlas, de beroepen in een sector onderzocht worden is te onderzoeken welke beroepen aansluiten bij de interesse in taken.

Toepassing van de ITS

De Interessevragenlijst voor Taken en Sectoren vindt haar toepassing vooral bij loopbaanadvisering, outplacement en re-integratie. Voor studiekeuze blijven de andere interessevragenlijsten in de Test-Toolkit te prefereren. Bij de bespreking is het zinvol eerst de hoofdstructuur te bespreken en te onderzoeken of deze herkent wordt. Vervolgens is het zinvol te onderzoeken of de sectoren inderdaad aansluiten bij het interesseprofiel, bijvoorbeeld met ondersteuning van de competentieatlas.

Interesse?

Neem gerust contact op: 088 4959 000 of via het contactformulier.

Ixly