Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

HR draait om mensen

HR is een vakgebied dat zich primair bezighoudt met mensen. Toch is datafication in het HR werkveld niet meer te stoppen. Organisaties verwachten van Human Resources dat zij deze veranderingen ondersteunt en een verbinding creëert tussen het personeels- en organisatieperspectief. Maar ook HRM zelf is aan het veranderen. Sterker nog, HRM zou kunnen worden beschouwd als een van de snelst evoluerende managementfuncties binnen een organisatie (Vanderstraeten, 2014; Ulrich & Dulebohn, 2015).

Nieuwe rollen voor HR

Helaas wordt de datafication van HR niet door iedereen met open armen ontvangen. Dat is natuurlijk logisch, de meeste professionals gaan het HR vak niet in om met grafieken en getallen aan de slag te gaan. Het werken met databases en analyses lijkt beter belegd bij data-analisten en IT’ers, die juist smullen van regressie-analyses en algoritmes.  Hoe dan ook, deze twee werkvelden komen steeds dichter bij elkaar. Onder invloed van de snelle digitalisering van HR-processen kan er steeds meer data worden ontsloten. Een belangrijke drijvende kracht achter deze verbinding is de snelle ontwikkeling van informatietechnologie (Stone & Deadrick, 2015). Informatietechnologie maakte efficiëntere gegevensverzameling, -verwerking en -opslag mogelijk en maakt zo het pad vrij voor HRM om nieuwe rollen op zich te nemen. Voor HR-professionals die de brug willen slaan, en tegelijk kritisch en mensgericht blijven, valt er heel veel te winnen.

HR strategie op de kaart

Met HR analytics krijgen HR-afdelingen de tools in handen om hun strategie op de kaart te zetten. Door data uit verschillende bronnen te combineren en te analyseren, kunnen beslissingen met cijfers worden ondersteund en voorspellingen worden gedaan over bijvoorbeeld instroom, uitval, talentontwikkeling en performance. Nu beslissingen op directieniveau steeds meer datagedreven zijn (denk aan finance, marketing en sales), is het cijfermatig uitdrukken van de HR-strategie niet alleen noodzakelijk; het is ook bij uitstek het gereedschap voor HR om invloed uit te oefenen op strategisch niveau. Dit beperkt zich niet alleen tot ‘harde’ performance indicatoren. Integendeel, juist menselijke factoren, zoals werkgeluk, engagement en vitaliteit kunnen beter inzichtelijk worden gemaakt en een sturende rol gaan spelen binnen HR-beleid.

Psychometrie; inzoomen op de mens

Psychometrie is de wetenschap die zich bezighoudt met het meten van psychologische fenomenen zoals persoonlijkheid, vaardigheden en attitudes. De discipline zorgt ervoor dat dit soort fenomenen kwantificeerbaar en vergelijkbaar worden, zodat je er betekenisvolle uitspraken over kunt doen. Dat is op twee manieren een toegevoegde waarde voor HR analytics. Ten eerste kun je met behulp van psychometrie, persoonlijke data toevoegen aan je analyses. Hoe weet je welke psychologische of sociale factoren er aan de orde zijn bij de uitval op een bepaalde afdeling? Deze factoren zijn met psychometrische instrumenten in kaart te brengen.

Psychometrie zorgt voor betrouwbaarheid en kwaliteit

De tweede, en misschien nog wel belangrijkere toegevoegde waarde is dat het vakgebied zich met name richt op de technieken die de psychologische metingen mogelijk maken. Iemands persoonlijkheid of intelligentie meten is immers geen nattevingerwerk: resultaten hebben pas betekenis als ze grondig (wetenschappelijk) onderbouwd zijn. Statistische instrumenten en analytische modellen waarborgen de kwaliteit van de uitspraken die we doen over mensen. Als we data verzamelen over mensen, willen we dat die betrouwbaar en valide is, zeker wanneer deze wordt gecombineerd met data uit andere bronnen op grond waarvan vervolgens voorspellingen worden gedaan. Instrumenten met goede psychometrische kwaliteiten zorgen ervoor dat de data zo dicht mogelijk bij mensen blijft: ze geven persoonlijkheidsfactoren, motivatie, vaardigheden etc. zo nauwkeurig mogelijk weer.

Meer weten?

Ieder HR analytics traject begint bij de vraag van de organisatie. Wat zijn uw uitdagingen op HR-gebied? Welke processen wilt u verbeteren? Welke doelstellingen heeft u als het gaat om het vinden, binden en boeien van talent? HR analytics is maatwerk. We kunnen uw databronnen inzichtelijk maken en ontsluiten, we kunnen met u nagaan of psychometrics uw data kan verrijken, we kunnen statistische analyses voor u uitvoeren, maar alles begint met uw businessvraag. We helpen u graag die vraag helder te krijgen! Lees meer over onze aanpak op deze pagina: www.ixly.nl/hr-analytics

Ixly