<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

artificial-intelligence

Hoewel de noodzaak door veel HR-directeuren wordt gezien, is HR nog maar weinig bezig met HR Analytics. Ixly heeft de eerste 50 grote bedrijven mee laten werken aan een Onderzoek en ondervond dat daarvan 18% geen HR analytics inzet, 45% gebruikt het slechts voor beschrijvende doeleinden. 36% is momenteel bezig met predictieve projecten. 

Wat kan data u vertellen?

 

HR-Analytics-Blog

De reden dat zo’n laag percentage bezig is met predictive projecten is overigens niet dat ze de noodzaak niet zien. HR analytics, data science, artificiële intelligentie staan in de top 5 van HR trends voor 2020 (HR praktijk). Velen hebben hun data niet op orde. De respondenten van het onderzoek van Ixly geven aan dat ze vooral bezig zijn met het opschonen en ordenen van data en het combineren van relevante data uit verschillende bronnen.

Mede daardoor ervaren ze vooralsnog dat de data slechts een heel beperkte bijdrage levert aan de business. Analytics bieden momenteel vooral inzichten, ter onderbouwing van HR-doelstellingen en beleid, geven de respondenten aan.

Bedrijven die wel met voorspellende data werken, hebben daar veelal een afdeling voor van 1 tot 7 specialisten. De thema’s waarop die zich focussen:              

  • Voorspellers van ontslag: verzuim, conflicten, prestatie-indicatoren
  • Team performance: op basis daarvan teamkaarten, en interventies gericht op teams
  • Retentie           
  • Talentmanagement           
  • Medewerkerstevredenheid

Om HR-directeuren op hoog niveau te informeren en begeleiden in het proces van datagedreven HR, doet Ixly onderzoek naar de rol van de CHRO en organiseert regelmatig rondetafels. Partijen als BDO, Young Capital, USG, Deloitte maar ook diverse ziekenhuizen en overheden als Justitie en UWV doen mee. We houden de gesprekken in een intieme setting per keer tot zo’n 12 top CHROs. 

Wilt u ook deelnemen? Schrijf dan nu in.

Ixly