<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Dat stress en burn-out twee verschillende dingen zijn, wordt nog maar eens bevestigd in het volgende voorbeeld. Wetenschappers aan de Universiteit van Pennsylvania hebben onderzoek gedaan naar de ervaren werkdruk onder 35 directeuren van grote ziekenhuizen.

De uitkomsten zijn op zijn zachtst gezegd verrassend. Hoewel maar liefst 69 procent van de directeuren het huidige stressniveau als ernstig of zelfs zeer ernstig beschreef, was er bij de meerderheid allerminst sprake van een burn-out of klachten die daarnaar neigen. In de interviews met deze ‘Chief Medical Officers’ domineerde een gemeenschappelijk kenmerk dat hun stress onder controle hield. U raadt het misschien al: waar het hen in ieder geval niet aan ontbrak was emotionele intelligentie. het ging hier om de mate van emotionele intelligentie.

Wat maakt een persoon dan emotioneel intelligent?

Is die arts meteen uit het veld geslagen, vliegt de operatietafel door de OK als de nieuwe coassistent in zijn eerste week een nietsbetekenend foutje maakt? Herkent de arts zijn eigen woede? En minstens zo belangrijk: herkent hij de verontwaardiging bij zijn collega’s over zijn gedrag jegens de coassistent? Wel handig om vooraf te weten, want hoe mensen met emoties omgaan, heeft effect op hun eigen welzijn, hun prestaties en hun invloed op de bedrijfscultuur.

Eigenlijk bestaat emotionele intelligentie (EQ) al heel lang. Zelfs Aristoteles schreef al over emoties en hoe mensen daarmee omgaan. Hij zei:

“het is makkelijk om boos te worden, maar om boos te worden op de juiste persoon, het juiste tijdstip,  de juiste manier en in de juiste mate is veel moeilijker”

“… mensen die dat kunnen, zijn emotioneel intelligent”

Wat is de toegevoegde waarde van emotioneel intelligente werknemers?

 • Ze zijn succesvoller
  Mensen die emotioneel intelligent zijn, hebben over het algemeen betere werkprestaties. Dit is vooral opvallend in beroepen waar veel met mensen wordt gewerkt, zoals sales of in de zorg.
 • Ze verkeren in goede gezondheid en beoordelen hun werkgeluk hoog
  Werknemers met een hoge emotionele intelligentie zijn over het algemeen bevlogener, hebben minder last van stress en zijn zowel mentaal als fysiek in goede conditie.
 • Betere sociale relaties met anderen
  Een hoge emotionele intelligentie betekent ook dat iemand in principe in staat is om kwalitatief goede relaties aan te gaan met anderen. Denk hierbij aan klanten, collega’s of de werkgever. Dit resulteert vaak in een fijne werksfeer.
 • Bevlogen leiderschap Leidinggevenden met een hoge emotionele intelligentie zijn in staat om op een enthousiaste manier leidinggeven. Ze zien wat hun ondergeschikten nodig hebben en hebben oog voor hun behoeften.

Hoe kun je emotionele intelligentie het beste meten?

Er zijn grofweg twee methodes om emotionele intelligentie te meten:

 1. Door middel van een vragenlijst. Deze lijst wordt gekenmerkt door vragen als: ‘hoe goed ga jij met je emoties om?’ of ‘ben je in staat om emoties te herkennen?’
 2. Door middel van een prestatietest. Een voorbeeld van zo’n test is het laten zien van een foto en vervolgens te vragen “wat voor emotie zie je hier?” of “hoe bang is de persoon op de foto hier?” In dit geval is er dus echt sprake van een goed en een fout antwoord.


Rotterdam Emotional Intelligence Scale (REIS)

De nieuwe test (ontwikkeld door Keri Pekaar, Erasmus Universiteit) die Ixly heeft uitgegeven gaat uit van de eerste methode. De keuze hiervoor is gebaseerd op het idee dat het ervaren van emoties iets heel persoonlijks en subjectiefs is, en het meten door middel van een prestatietest is juist een heel objectieve methode. Om het persoonlijke en subjectieve van emoties recht te doen, beschouwen wij een vragenlijst – zeker in de werkcontext – als meest passende methode.

Kenmerkend voor de Rotterdam Emotional Intelligence Scale (REIS) is het onderscheid tussen zelfgerichte en andergerichte emotionele intelligentie. Het omgaan met de eigen emoties is namelijk heel anders dan het omgaan met de emoties van een ander. Mensen die goed kunnen omgaan met hun eigen emoties, kunnen dan ook niet per definitie goed met die van een ander omgaan, daar komen bijvoorbeeld ook sociale vaardigheden bij kijken. Dit onderscheid is dus gemaakt om te onderzoeken of het ene wellicht belangrijker is voor welzijn of stress, terwijl de andere vorm mogelijk belangrijker is voor werk en presteren.

Een ander onderscheid dat de REIS maakt, is het verschil tussen het herkennen (opmerken, herkennen of begrijpen) en reguleren (inhouden, temperen of versterken) van emoties. De rapportage van de vragenlijst bevat dus vier verschillende schalen waarop wordt gescoord.

Benieuwd hoe u of uw werknemer scoort? Bekijk onze emotionele intelligentietest in de catalogus en vraag een gratis demo aan.

Meer informatie

1. Pekaar et al. (2018). Self- and other-focused emotional intelligence: Development and validation of the Rotterdam Emotional Intelligence Scale (REIS). Erasmus University Rotterdam

Ixly