Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Agile Mindset

Ooit van agile werken of een agile team gehoord? Waarschijnlijk wel, want agile is een woord dat je de laatste tijd overal tegenkomt. Je zou het een hype kunnen noemen, maar als je goed nadenkt over de betekenis van agile in relatie tot de snel veranderende samenleving waarin wij leven en werken dan is het logisch dat veel organisaties zich hiermee enthousiast bezighouden. Voor de meeste organisaties betekent agile voornamelijk: wendbaar zijn en blijven. Daar hoort in menig bedrijf ook een nieuwe manier van werken bij. Waarom is agility zo’n belangrijk onderwerp en hoe gaan organisaties hiermee om?

Oprichter van Ixly, Diddo van Zand, heeft inmiddels veel ervaring met agile werken. Als ontwikkelaar van psychologische HR-instrumenten benadrukt hij het belang van de mentale aspecten van ‘wendbaarheid’: ”Het gaat niet alleen om agile werken, maar ook om een Agile Mindset.”

We stelden Diddo de volgende vijf vragen rondom de ontwikkeling van het Agile Mindset Assessment.

Waarom is agile werken belangrijk?

Veel organisaties zijn bezig om snel in te spelen op de markt. Elke vijf jaar lijken de ontwikkelingen twee keer zo snel te gaan. Om bij te kunnen blijven moeten organisaties wendbaar worden. Je ziet dat bedrijven de behoefte hebben om die wendbaarheid als kernwaarde te verankeren in de organisatie.

Staat agile werken gelijk aan het implementeren van technieken zoals Scrum?

Niet per se. Scrum is inderdaad een manier om agile te werken, maar wat mij betreft gaat het niet alleen om agile werken, maar ook om een Agile Mindset: hoe gaan mensen om met snelle ontwikkelingen en veranderingen? Trekken ze de kar? Of zijn ze kritisch? Als organisatie is het goed om daar zicht op te hebben.

Hoe krijg je inzicht in de Agile Mindset van medewerkers?

Vanuit persoonlijkheid en drijfveren kun je dat in kaart brengen. Er zijn een aantal persoonlijke eigenschappen die bepalen in hoeverre mensen om kunnen gaan met verandering. Heeft iemand voldoende energie om wendbaar te zijn? In hoeverre staat iemand open voor verandering? In hoeverre heeft iemand behoefte aan continue zelfontwikkeling en groei?

Is het noodzakelijk dat iedereen een Agile Mindset heeft?

Als je een organisatie wendbaarder wil maken moet je natuurlijk ook werken aan het verandervermogen van individuen. Dat betekent niet dat iedereen in een organisatie verplicht de rol van ‘de vernieuwer’ op zich moet nemen. Juist als je inzicht hebt in hoeverre individuen een Agile Mindset hebben, kun je kijken vanuit welke rol ieder een bijdrage kan leveren in het veranderproces. Iemand met veel weerstand ten opzichte van veranderingen kan bijvoorbeeld een rol als criticaster vervullen; hij of zij wijst collega’s juist op belangrijke details wanneer ze te snel gaan. Je zou kunnen zeggen dat een team met veel innovators voor veel onrust zorgt, een team met te veel criticasters kan stagnerend werken. Het gaat om een goede mix.

Wat levert een Agile Mindset Assessment op?

Met het Agile Mindset Assessment breng je het verandervermogen van mensen op een heldere en aansprekende manier in kaart. Je kunt het assessment gebruiken voor selectie van personeel maar ook voor ontwikkelingsvraagstukken. De organisatie kan zo bijvoorbeeld inzicht krijgen in de rollen die medewerkers vervullen en aftasten of er (voldoende) ruimte is voor verandering. Het afnemen van een Agile Mindset Assessment vergroot het bewustzijn van wendbaarheid binnen de organisatie en kan gekoppeld worden aan ontwikkeling.

Ixly