Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Een verkeerde studiekeuze kan ertoe leiden dat mensen in een functie terechtkomen waar ze niet passen. Helaas gebeurt dat nog te vaak. Door nu de beroepsinteresse in kaart te brengen, voorkom je een hoop ellende achteraf. De Adaptieve Interesse Vragenlijst van Ixly biedt uitkomst.

De Adaptieve Interesse Vragenlijst (AIV) is een aangepaste versie van de Interessevragenlijst Taken en Sectoren (ITS), die meet welke factoren van werk iemand interesseren. De AIV is gebaseerd op het RIASEC-model van John L. Holland, het meest gebruikte model voor loopbaanadvies. Dit Holland-model formuleert zes typen van beroepsinteresse, die dateren uit … 1958! De wereld is sindsdien enorm veranderd: hoog tijd om het model te herijken.  

Extra interessegebied: ICT
Uit ons onderzoek onder ruim 1000 respondenten bleek het Holland-model grotendeels bevestigd te worden, met één uitzondering: ICT. Niet zo vreemd, want anno 1958 had ICT bij lange na niet de alom aanwezige vorm die het anno 2019 heeft. Het onderzoek toonde aan dat ICT een op zichzelf staande factor vormt en kan worden toegevoegd als zevende gebied van beroepsinteresse aan het model. Het ‘Holland Plus-model’ dat wij nu hanteren in de Adaptieve Interesse Vragenlijst, heeft de volgende zeven schalen: Realistisch, Intellectueel, Artistiek, Sociaal, Ondernemend, Conventioneel en ICT.

Naast de beroepsinteresse of interesse in sectoren laat de AIV ook de interesse in taaksoorten en branches zien. Daarmee is een nog preciezere match mogelijk met opleidingen en beroepen. Dat kan bijdragen aan een beter passende studie- en beroepskeuze, met minder uitval. Bovendien is het in economisch opzicht fantastisch als meer jongeren het advies krijgen iets met ICT te doen.

Matching met beroepen: Baansuggesties
Een tweede innovatie heeft betrekking op de koppeling met beroepen. Deze koppeling liep voorheen via een statische tabel, waarin de volgorde van de drie hoogste schalen een koppeling heeft met enkele voorbeeldberoepen. Ixly heeft nu in samenwerking met LDC een koppeling gemaakt van persoonlijkheid, interesse en drijfveren naar meer dan 2500 beroepen. Voor ieder beroep kun je zien in welke mate dat past bij jouw profiel. Dat helpt enorm bij het bepalen van de juiste richting! In de uitgebreide variant, met informatie over beroepen en opleidingen, kun je verder inzoomen op mogelijkheden. Door te beginnen met beroepen en pas daarna te bekijken welke opleidingen daar bij aansluiten, voorkom je dat scholieren studies kiezen vanwege de leuke naam … en dan bedrogen uitkomen wanneer ze een beroep kiezen.

Baansuggesties

Adaptieve vragenlijst
In tegenstelling tot de traditionele ITS is de AIV een adaptieve vragenlijst. Het mooie van de adaptieve test is, dat je alleen relevante vragen krijgt voorgeschoteld. Geeft iemand bijvoorbeeld een negatief antwoord op de vraag ‘met machines werken lijkt me leuk’, dan hoeft hij geen vragen meer te beantwoorden als: ‘met grote machines werken lijkt me leuk’. Met slimme algoritmes rekenen we uit welke vragen toegevoegde waarden hebben. Zo is de test korter, relevanter en duidelijker. Dit leidt tot een enorme tijdsbesparing: de test is vaak in vijf minuten al klaar. De vragenlijst is bovendien ook op een smartphone goed in te vullen, wat erg handig is op scholen. Je hoeft dan immers geen computers meer aan te slepen, want iedere scholier gebruikt zijn eigen device.

Sectoren en taken
De AIV brengt niet alleen interesses in beeld, maar rapporteert op de veertig sectoren waar deze interessegebieden bij aansluiten. Hiermee maakt de AIV snel inzichtelijk wat mogelijk passende beroepen zouden kunnen zijn. Ten slotte geeft de vragenlijst inzicht in de taaksoorten die aansluiten bij iemands interesses. De AIV onderscheidt er vier: sociale taken (o.a. lesgeven, onderhandelen en leidinggeven), mentale taken (o.a. schrijven, analyseren en organiseren), ondersteunende taken (o.a. inroosteren en projecten opzetten) en motorische taken (o.a. voertuigen besturen, machines repareren en grote machines bedienen). Een beroepskeuze of studiekeuze kan immers ook worden gebaseerd op de specifieke taken die bij een bepaalde baan komen kijken.

Voordelen Adaptieve Interesse Vragenlijst in het kort

  • Kandidaten krijgen altijd vragen die voor hen het meest relevant zijn
  • De AIV neemt minder tijd in beslag (gemiddeld vier keer sneller dan bij de klassieke ITS)
  • In tegenstelling tot traditionele vragenlijsten geeft de AIV ook nauwkeurige schattingen van relatief hoge en lage schaalscores.

Ixly