<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Van plan om ook in 2019 weer de gebruikelijke functioneringsgesprekken te voeren? Vier op de vijf medewerkers wordt daar niet blij van en vindt dat zo’n jaarlijks gesprek niet bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. Misschien een goed idee om dat plan op 17 januari, op Dump-Je-Goede-Voornemens-Dag, overboord te gooien. En 360 graden feedback als alternatief aan boord te takelen.

De 360 graden feedback-methode

Met deze methode krijgt u op een eenvoudige en laagdrempelige manier inzicht in de huidige, individuele prestaties van de medewerkers. Zoals de term aangeeft, gaat het bij 360 graden feedback om de mening van verschillende mensen die in een cirkel om de medewerker staan. Mensen die vanuit wisselende perspectieven naar die medewerker kijken. Zo kunnen collega’s deel uitmaken van de cirkel, maar ook managers, klanten, leveranciers of een coach. Hun mening kan betrekking hebben op algemene competenties of op specifieke vaardigheden. Door 360 graden feedback te geven, ontstaat een compleet beeld van het functioneren van de betreffende medewerker.

Een bredere scope met 360 graden feedback

Eindejaarsgesprekken geven vaak een eenzijdig beeld van het functioneren van de medewerker. Het accent bij dat soort gesprekken ligt immers vooral op de resultaten en nauwelijks op het proces waarbinnen de resultaten behaald zijn (zie ook https://chro.nl/artikel/beoordelingsgesprek-in-de-ban-3-alternatieven-). De 360 graden feedback-methode levert daarentegen een veel bredere scope van het functioneren van de medewerker. Meerdere personen beoordelen namelijk het gedrag van een persoon. Zo ontstaan meerdere observatiemogelijkheden binnen verschillende situaties per aantal beoordelende personen. Op basis van de resultaten bekijkt u samen met de medewerker waar zijn talenten én zijn verbeterpunten liggen. Een effectieve stimulans voor de medewerker om al zijn capaciteiten voluit te benutten en zijn bijdrage aan het team te vergroten!

Wanneer 360 graden feedback inzetten?

360 graden feedback is zinvol bij persoonlijke en organisatieontwikkeling, maar ook bij management development om inzicht in het managementpotentieel te krijgen. Feedback geeft tevens inzicht bij coaching en is ideaal als nul- en effectmeting van trainingen. Daarnaast is feedback uitstekend in te zetten bij loopbaanontwikkeling. Succesvolle carrières zijn immers gebaseerd op zelfinzicht.  Feedback is een krachtig middel op zowel individueel als op team- en organisatieniveau. Mensen weten waar ze staan, hoe anderen hen ervaren, waar ze goed in zijn en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen.

De methode werkt het best in een veilige werkomgeving

De 360 graden feedback-methode is niet in alle situaties aan te raden. Zo moet de feedback eerlijk zijn en niet voortkomen uit eigenbelang. Extreem competitieve werkomgevingen bijvoorbeeld of afdelingen waar sprake is van een angstcultuur, vormen geen stabiele basis voor deze methode. De methode levert betrouwbare resultaten in een werkomgeving waar teams het beste uit zichzelf en elkaar willen halen. Waar de wil is om talenten te ontwikkelen en deze vervolgens in het team in te zetten.

360-Toolkit helpt bij verzamelen feedback

Het is gelukkig niet nodig om zelf de vragenlijsten samen te stellen. Met een eenvoudige, flexibele tool om feedback te verzamelen, versterkt u het competentie- en performancemanagement. Bijvoorbeeld met onze 360-Toolkit. Deze applicatie stelt u in staat tal van vragenlijsten aan te maken en uitgebreide rapportages te creëren. Wilt u meteen zelf feedback vragen of de toolkit gratis uitproberen? Dat kan allemaal, met Freemium maak je gratis gebruik van de toolkit, zolang je wilt. Later upgraden kan altijd! Zo haalt u het beste uit uw medewerkers en uw bedrijfsresultaten.

Ixly