<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Wat is inclusief gedrag bij een leider

Je kunt wel je missie en je waarden aanpassen aan inclusiviteit, maar als je je taalgebruik en dagelijks gedrag daar niet op aanpast, kun je het beter laten. Wat inclusief taalgebruik is blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse Quantified Communications, gepubliceerd op Harvard Business Review. Hoewel de uitkomsten lang niet allemaal zullen verrassen, is het gedegen onderzoek wel een goede spiegel: geeft een leider echt het goede voorbeeld?

Het onderzoek inclusieve naar communicatie 

In het onderzoek werd een divers panel van 50 communicatiedeskundigen (die gespecialiseerd zijn in gebieden zoals spraak, retoriek, sociale invloed en organisatiecommunicatie) gevraagd om 30 sprekers te bekijken en te evalueren of ze echt inclusief waren op sleutelmomenten. De groep van 50 experts, allemaal met een hogere graad (en meer dan de helft PhD), was 70% blank, Spaans of Latin, 20% Afro-Amerikaans, 8% Aziatisch en 2% biraciaal of multiraciaal. Na het observeren van de sprekers, beoordeelden ze elk op een Likert-schaal van één tot zeven. Vervolgens werd het communicatiegedrag van diezelfde 30 sprekers geanalyseerd met behulp van Quantifieds eigen computationele taalkunde, vocale mapping en analyse van micro-expressie van het gezicht. Welke woorden gebruikten ze? Welke voornaamwoorden? Welke zinnen? Wat deden ze met hun stemmen, gezichten en lichaamstaal?

Het onderzoek was gericht op het beantwoorden van twee vragen: wat zijn de essentiële gedragingen waardoor een publiek zich echt bij een leider betrokken voelt? En hoeveel vaker vertonen inclusieve leiders dit gedrag in vergelijking met de gemiddelde leider in dezelfde functie?

De drie belangrijkste tips voor inclusieve leiders

Stem je taal af op je doelgroep

Volgens het onderzoek gebruiken inclusieve leiders 36% vaker taal die is afgestemd op hun publiek dan de gemiddelde senior leider. Met andere woorden, ze doen hun best om hun publiek op de eerste plaats te zetten en berichten aan te passen aan hun behoeften, waarden, interesses en demografische samenstelling van de mensen die luisteren.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat het perspectief van je publiek mogelijk anders is dan dat van jou. Zo sprak een bedrijfsleider onlangs met zijn medewerkers over veerkracht en productiviteit tijdens Covid-19. Maar zijn voorbeelden waren beperkt tot persoonlijke anekdotes over ontsnappen naar zijn vakantiehuis buiten de staat, waar hij 'er even helemaal tussenuit kon zijn'. Ondertussen waren de medewerkers in het publiek grotendeels gevestigd in New York City, waar ze hun appartementen hadden omgebouwd tot kantoren voor zichzelf en scholen voor hun kinderen.

Gebruik ook voornaamwoorden van de tweede persoon in plaats van 'ik' om de focus te verplaatsen. Hiermee kun je het publiek in je speech betrekken. Welke leider spreekt het personeel niet toe met: “I am proud of the many great achievements the company made in the last quarter, and I plan to celebrate them.” Hoeveel beter zou het kunnen zijn om te zeggen: “Together we made many great achievements in the last quarter; you are a truly incredible team.”

Toon je inhoudelijke expertise

Het onderzoek toonde ook aan dat inclusieve leiders taal gebruiken die 21% vaker blijk geeft van vakkennis dan de gemiddelde senior leider. Ze profileren zich als experts, vaak door onderzoek te citeren en blijk te geven van het vermogen om verschillende perspectieven te begrijpen en complexe onderwerpen aan een divers publiek te communiceren. 

Waarom is dit belangrijk? Onderzoek heeft drie essentiële elementen voor interpersoonlijke relaties geïdentificeerd: de ander begrijpen, hun perspectief valideren en geven om hun welzijn.

Authenticiteit aantonen

Uit de analyse bleek tot slot dat de meest inclusieve leiders 22% meer authentiek worden gevonden dan de gemiddelde senior leider. Iemand is authentiek als zijn acties in overeenstemming zijn met wat hij belooft.

Authenticiteit in relatie tot communicatie betekent: op natuurlijke wijze spreken en dat hun woorden overeenkomen met hun intenties en daden. In de context van inclusief leiderschap verwijst authenticiteit naar het vermogen van een leider om met het publiek te praten in plaats van tegen hen te spreken. Een positief voorbeeld, PepsiCo CEO Indra Nooyi is één van de hoogst gerangschikte sprekers naar authenticiteit in de gekwantificeerde database, die meer dan 200.000 communicatie samples bevat, geëvalueerd door diverse publieke panelen op 30-plus facetten van communicatie - zowel bewust als onbewust - die de perceptie van het publiek stimuleren. Nooyis toon is ontspannen en natuurlijk - ze gebruikt haar eigen stem en geen gekunstelde 'podium'-stem. Ook haar gebaren passen bij de punten die ze naar voren brengt. Hoewel minder authentieke sprekers misschien stijf of overdreven groots lijken in de manier waarop ze op het podium gebaren, gebruikt Nooyi haar handen vrij en organisch om haar boodschap te onderstrepen - net zoals ze zou doen in een informeel gesprek met een vriend.

Het artikel op HBR.org bevat nog veel meer interessante informatie. Lees meer over inclusieve leiders. 

TT_Iconen_Test-Toolkit_SJT-Leiderschap_Blog-1
Inclusief

Wat is jouw leiderschapsstijl?

Ontdek het nu

Marjan Bleeker