Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Transformationeel leiderschap; klinkt als een mooie en inspirerende term, maar wat houdt het precies in? En wat doe je precies als transformationeel leider? Als we Stephan Hacker en Tammy Roberts mogen geloven, auteurs van het bekende boek Transformational Leadership, gaat het om het creëren van een zinvolle organisatie met betekenis. In zulke organisaties hebben medewerkers een sterk gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel, zij leggen rekenschap af van hun handelen, zij weten wat de zin van hun leven is en hoe zij die kunnen inpassen in hun werk. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Lees dan in dit blog hoe je transformationeel leiderschap in de praktijk toepast, óf hoe je een echte transformationele leider herkent, om zo een meer zinvolle organisatie te creëren.

Van transactioneel naar transformationeel leiderschap

Voorheen handelden leiders meer vanuit transactioneel leiderschap, maar tegenwoordig draait het meer om het zijn van een transformationele leidinggevende. Dit is een vorm van leidinggeven waarbij je anderen inspireert en motiveert om het beste uit zichzelf te halen. Een leider is er niet om werknemers te vertellen wat zij moeten doen, maar om ze te ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling en de talenten van medewerkers zo goed mogelijk te benutten. Vaak wordt het ook beschreven als het bevrijden van de potentie in mensen, en wordt de metafoor toegepast van “een rups die een vlinder wordt”.

Een transactioneel leider heeft hier een hele andere visie op. Deze leidinggevende geeft namelijk zijn medewerkers bepaalde taken en betaalt hen daarvoor. En daarmee is het ook gezegd. Het transformationeel leiderschap is meer gericht op de menselijke relatie en is een stuk minder zakelijk.  

Leiderschap die de organisatie doet groeien

Deze vorm van leiderschap is essentieel om doorbraken in je organisatie te realiseren volgens Hacker en Roberts, auteurs van het boek Transformational Leadership. Een transformationeel leider zal medewerkers goed begeleiden, aanmoedigen en stimuleren om zich persoonlijk te ontwikkelen. Dit vanuit de gedachtegang dat medewerkers dan het beste uit zichzelf kunnen halen, en zo kan er ook groei gerealiseerd worden.

In een veranderende wereld is deze manier van leidinggeven belangrijk. Niet alleen omdat organisaties zo profiteren van de talenten van werknemers, maar ook vanwege de ruimte die er is voor medewerkers om te groeien en uiteindelijk daardoor ook meer happy zijn.

Vertrouwen is essentieel

Maar hoe haal je het beste uit medewerkers naar boven? Goede coaching en begeleiding van medewerkers is hierbij van essentieel belang. Medewerkers zien hierdoor dat hun kennis van grote betekenis kan zijn voor de organisatie waardoor hun vertrouwen groeit. Een transformationeel leider geeft dus vertrouwen en biedt ook veiligheid door ieder individu aandacht te geven.

Transformationeel leiderschap in de praktijk

Nog even op een rij, een transformationeel leider heeft drie belangrijke kenmerken, zo iemand:

  • Inspireert en brengt een visie over;
  • Heeft aandacht voor elk individu maar snapt ondertussen ook het belang van het collectief;
  • Zorgt voor een intellectuele uitdaging van de medewerkers binnen de organisatie.

Dit zijn drie belangrijke aspecten om ervoor te zorgen dat werknemers hun werk uitdagend en blijvend leuk vinden. En dit geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor de leidinggevende zelf. Door deze leiderschapsstijl toe te passen hou je je als leider namelijk meer bezig met de ontwikkeling van personeel dan alleen te focussen op het feit of taken worden afgerond.

Leiderschap in Nederland

Wil jij nog meer inzicht in de kenmerken van leiders, hun drijfveren om leiding te geven en de manier van leidinggeven? En specifiek wat betreft leiders in Nederland? Meld je dan direct aan voor het hybride seminar ‘Leiderschap in Nederland’ op 7 juni 2022. Tijdens dit seminar zal Ixly samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) de resultaten van hét Nationaal Leiderschapsonderzoek delen.

 

Hybride-Seminar-CTA
Nationaal Leiderschapsonderzoek 2022

De presentatie van de resultaten online of live in Utrecht bijwonen

AANMELDEN