Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken, daar draait de SLIM-subsidie om. De overheid stelt vanaf 2020 €48 miljoen beschikbaar om dit te realiseren. Inmiddels is de uitslag van de loting van het tweede aanvraagtijdvak binnen en zal er in maart 2021 een nieuwe ronde starten. Paul van der Spek, Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie en partner bij Invent Personeel en Organisatie, heeft voor een groot aantal klanten in het bedrijfsleven projecten mogen opzetten en uitvoeren. Wat betekent de SLIM-subsidie precies voor het mkb en hoe past Invent deze toe? In dit interview vertelt Paul hier meer over. 

Hoe passen jullie de kansen die de SLIM-subsidie voor het mkb biedt toe?

‘De SLIM-subsidie is bedoeld om Nederlandse bedrijven te stimuleren om te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. De subsidie biedt organisaties de kans om dit samen met een professional te realiseren. In onze projecten doorlopen we verschillende fases met als resultaat toekomstgericht personeelsbeleid, inzicht in het ontwikkelpotentieel en een bedrijfscultuur waarvan leren en ontwikkelen deel uitmaken.

Het begint bij het in beeld krijgen van vragen zoals: Waar staat de organisatie nu? Waar willen we in de toekomst naartoe? En welke competenties hebben we hiervoor nodig?
Loopbaan- en ontwikkeladviezen staan in de volgende fase centraal. Er vinden gesprekken met de medewerkers plaats om inzicht te krijgen in hun competenties, ambities en potentieel en wat er nodig is om aan de eisen van de toekomst te voldoen. Hiermee wordt een beeld verkregen van iedere medewerker en kan een opleidingsplan worden gemaakt.
In de derde fase, die van implementatie, gaat het om het invoeren van methodes (denk aan ontwikkelgesprekken, team-leren en training) om medewerkers te stimuleren hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te blijven ontwikkelen.’

Voor wie?

‘De SLIM-subsidie is beschikbaar voor organisaties in verschillende branches. Wij hebben tot dusver voor organisaties in de zakelijke dienstverlening, industrie, evenementen, recreatie, weg- en waterbouw en speciaal-machinebouw en robotica projecten verzorgd. Iedere organisatie in het mkb die meer aandacht wil besteden aan de groei en ontwikkeling van hun medewerkers en die een professional, zoals Invent, wil inschakelen om hierbij te helpen, kan de SLIM-subsidie aanvragen.’ 

Wat is de rol van tests en feedback tools hierin?

‘Tests en tools leveren een belangrijke bijdrage tijdens ontwikkelgesprekken. Door tests kan er een compleet beeld gevormd worden van medewerkers. Daarnaast kan 360 graden feedback goed gebruikt worden als input voor gesprekken over de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een medewerker. Maar ook persoonlijkheidstests en cognitieve capaciteiten tests bieden inzichten die belangrijk zijn voor loopbaan- en ontwikkeladviezen. Wij zetten de Competentietest van Ixly hier ook voor in.’ 

Probeer nu zelf eens de Competentietest Selectie

Wat levert de SLIM-subsidie op?

‘De SLIM-subsidie is uiteraard in deze tijd een welkome financiële tegemoetkoming voor bedrijven. Maar ik zie bij onze SLIM-klanten dat ze in deze tijd van veranderingen en crisis vooral het grote belang van leren en ontwikkelen zien. De SLIM-regeling is daarmee een stimulans voor organisaties om op basis van een gedegen analyse en plan een team op te bouwen dat beschikt over de competenties die nodig zijn om de bedrijfsdoelen te halen.

Interessant voor organisaties is om te weten dat we de complete projectopzet en aanvraag verzorgen. Daarbij helpen we ook met de  projectadministratie, zodat de subsidiedeclaratie aan het eind van het traject vlekkeloos verloopt. De begrijpelijke zorgen van veel bedrijven over de administratieve rompslomp van een subsidieaanvraag kunnen we zo uit handen nemen.'

6_cta invent blog (1)-1

SLIM-subsidie

De SLIM combineren met tests van Ixly?

Bekijk ons aanbod

Ixly