<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

HR-professionals dominanter en competitiever

Wie zich afvraagt waarin HR-professionals zich onderscheiden van de gemiddelde werknemer zal al snel zeggen dat die waarschijnlijk zorgzamer zijn en wellicht goed in vertrouwen. Inkoppers en waar. Maar uit het HR Succesfactoren Onderzoek komen ook andere verrassende kwaliteiten naar boven van HRM’ers en de HR-directie, waarop ze zich onderscheiden van de gemiddelde beroepsbevolking. 
HR-professionals zijn namelijk competitiever, dominanter en scoren hoger op zelfvertoon, zelfonthulling en onafhankelijkheid. Dit zijn de eerste bevindingen van het HR Succesfactoren Onderzoek van Ixly en Bureau Blaauw in samenwerking met de Erasmus Universiteit.

Je kunt zelf ook nog met het onderzoek meedoen - ontvang een persoonlijk rapport.


Niet in alles zijn ze beter. Zo zijn ze veel minder dan gemiddelde werknemers nauwkeurig. Ook scoren ze lager op regelmaat en conformisme.

Blog_HR-OnderzoekHogere HR-managers en HR-directeuren (de rode lijn hierboven) scoren veel hoger op vernieuwing en dominantie, maar lager dan hun HR-collega’s op structuur-gerelateerde kenmerken. 

In het  HR Succesfactoren Onderzoek van Ixly en Bureau Blaauw in samenwerking met de Erasmus Universiteit staan een aantal onderzoeksvragen centraal zoals “Hoe verschillen HR professionals ten opzichte van de rest van de beroepsbevolking?” met hierbij subvragen zoals “Wat drijft HR professionals?”, en “Wat voor types HR professionals kunnen we onderscheiden?”.

Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft Ixly  de volgende vragenlijsten afgenomen:

  • Een vragenlijst over werkbevlogenheid, waarmee we proberen te polsen hoeveel toewijding HR professionals tonen, alsmede hun absorptie en vitaliteit omtrent hun werk.
  • Een vragenlijst over werkprestatie, waarin professionals door middel van reflectie uitspraken kunnen doen over hun prestatie.
  • Een uitgebreide vragenlijst over hun functieprofiel, met hierin tevens vragen over de veranderingen rondom Corona en de effecten hiervan op hun werk en dat van hun collega’s.
  • De Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst.
  • De Carrièrewaarden vragenlijst.
  • De Rotterdam Emotional Intelligence Scale, een vragenlijst van de Erasmus universiteit die emotionele intelligentie meet.
  • Vier psychometrische games, die een verscheidenheid aan constructen meet van concentratie tot emotionele perceptie en planningsvermogen.
HR_succesfactoren_onderzoek

Neem deel aan het HR Succesfactoren Onderzoek

Deelnemen

Marjan Bleeker