Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Het belang van menselijke waarden bij Artificial Intelligence

“Technologie, of eigenlijk alles wat wij maken, is een verlengstuk van hoe wij naar de wereld kijken”, stelt Jochanan Eynikel, filosoof en expert mensgericht ondernemen en toekomstdenken. 

Eynikel: “Als je kijkt naar AI op basis van de huidige technologie, dan zien we drie bewegingen. Technologie wordt steeds autonomer. Het kan zelfstandig interpreteren en beslissingen nemen. Ten tweede wordt technologie steeds meer interactief. Waren robots vroeger alleen iets voor de industrie, vandaag komt technologie op basis van AI op het werk en in de huiskamer, het gaat meewerken met de mens. Ten derde wordt technologie steeds competenter. Vroeger kon een supercomputer schaken, vandaag kan het ook zelfs mensen selecteren voor een rekrutering. Technologie evolueert met ons mee en beweegt in dezelfde richting als wat de mens nodig heeft om zich te ontwikkelen.”

Ethische impact analyse

In de ontwikkeling van AI zit volgens de businessfilosoof een grote uitdaging. “De impact van data is heel groot, maar algoritmes zijn nooit neutraal.” Als voorbeeld noemt hij Google Images. “Het resultaat van een search op het woord ‘chirurg’ toont eerst alleen maar afbeeldingen met blanke mannen. Dat is het resultaat van de beelden die wij met z’n allen hebben geüpload. Zo stoppen we altijd een deel van ons eigen wereldbeeld of ethische overtuigingen in de technologie die we ontwerpen. Het systeem geeft geen waardeoordeel. Hoe kan AI ons dan wel verrijken? “Door ons af te vragen vanuit welke menselijke waarden we onze technologie willen ontwerpen. Denk aan bijvoorbeeld privacy en intuïtie. Een goede ethische impactanalyse maken van de psychologische basis mechanismen, samen met je stakeholders,” aldus Jochanan Eynikel.

Symposium-2018
Webinar 14 December

Beter personeel selecteren

Nu inschrijven

Ixly