Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Assessment - Talent Discovery

Rechten kandidaat bij Assessments?

Als kandidaat wordt veel van je gevraagd tijdens een Assessment. Professionele bureaus en organisaties zullen daarom ook zorgvuldig met de rechten van kandidaten omgaan. Twee codes zijn relevant voor kandidaten bij een assessment: de NIP beroepscode en NVP sollicitatiecode.

placeholder-header-centered

NIP beroepscode

De beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is hier vooral relevant. Assessment psychologen zullen zich moeten conformeren aan deze beroepscode. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. In de uitwerking van deze code is in de praktijk vooral relevant dat de kandidaat vooraf inzage in de rapportage mag hebben en eventueel rapportage aan de opdrachtgever mag weigeren. Dan heeft de opdrachtgever wel betaald, want het onderzoek is uitgevoerd, maar geen rapportage. Dat levert een spanningsveld op. In de regel leidt weigeren van rapportage bij een externe sollicitatie tot stopzetting van de procedure.
Wanneer je als organisatie zelf een assessment uitvoert is dat natuurlijk lastig. De oplossing is vaak dat de interne psycholoog zich hier opstelt als een externe; wanneer de kandidaat rapportage weigert worden de gegevens vernietigd en krijgt niemand in de organisatie hier inzicht in. Dit moet overigens ook gelden voor interne kandidaten.

De code kunt u hier inzien: NIP beroepsethiek-en-beroepscode

NVP Sollicitatiecode

Daarnaast is de NVP sollicitatiecode relevant. Die kunt u hier inzien: NVP Sollicitatiecode

Een relevant artikel daaruit is dat de sollicitant duidelijkheid heeft over de te volgen sollicitatieprocedure. Dit betekent dat indien de arbeidsorganisatie afwijkt van de eenmaal gekozen procedure, zij dit aan de sollicitant meedeelt en toelicht. Het is dus van belang dat wanneer een Assessment onderdeel uitmaakt van een sollicitatieprocedure, dat het doel en de opzet van het Assessment duidelijk is. De vraagstelling naar het bureau moet transparant zijn. Bureaus geven bijvoorbeeld aan op welke competenties u getest gaat worden, zodat u zich gericht op het assessment kunt voorbereiden.

Qua plichten is dit artikel interessant om te noemen:
De sollicitant verschaft de arbeidsorganisatie de informatie die een waar en getrouw beeld geeft van zijn
vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring) en hij houdt geen informatie achter waarvan hij weet of behoort te weten dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie waarop hij solliciteert.
Dit is ook van toepassing op het Assessment, wanneer dit onderdeel uitmaakt van een selectieprocedure.