<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Wat kunt u allemaal zien in het Dashboard?

 • Aantal ingezette testen
 • Welke testen u heeft inzet/teruggetrokken
 • Aantal actieve kandidaten
 • Aantal verbruikte credits
 • Gefactureerd bedrag
 • Hoeveel losse testen u inzet t.o.v. testprogramma’s
 • Het aantal rapporten dat u heeft opgevraagd

U kunt alle informatie per periode en per adviseur opvragen!

Dashboard

U vindt het Dashboard via de knop bovenin de navigatiebalk

F.A.Q.

 1. Hoe stel je de periode en gebruiker in?

In het dashboard staat automatisch ingesteld op de huidige adviseur, organisatie en de periode van de laatst geheel afgeronde maand. De geselecteerde periode en adviseur zijn aanpasbaar door erop te klikken. De periode is per maand in te stellen tot een maximum van een jaar geleden. In de data wordt het vorige jaar altijd in zijn geheel weergeven.

 1. Wat is er per blok precies af te lezen?

In de bovenste vier blokken staat in ieder blok in blauwe cijfers het totaal aantal van het geselecteerde jaar tot en met de geselecteerde maand. Dus als bijvoorbeeld september 2017 is geselecteerd is dit het aantal maanden van jan 2017 tot en met september 2017. De geselecteerde maand wordt als blauw balkje in de grafiek weergegeven.

De blokken zijn:

 • Aantal ingezette testen: het aantal testen wat in de geselecteerde periode ingezet is, ongeacht of deze ook door de kandidaat zijn gestart, gemaakt, etc.
 • Aantal actieve kandidaten: het aantal kandidaten dat in de geselecteerde periode een test is gestart of heeft afgerond.
 • Aantal credits verbruikt: Hierin staat het aantal gebruikte credits voor de geselecteerde periode. Dit is dus niet hetzelfde als de credit balans: het is niet de huidige stand van de credits, maar het aantal verbruikte credits per maand. Het kan wel zijn dat de credits bijvoorbeeld zijn gecompenseerd door een korting, waardoor het totaal aantal credits van de maand toch op nul uitkomt.
 • Gefactureerd (ex btw): dit is bedrag wat gefactureerd is in de geselecteerde periode. Let op: Als bijvoorbeeld een organisatie in november veel testen heeft ingezet zijn deze waarschijnlijk pas in de factuur aan het begin van december verwerkt. Deze zullen dan ook onder de factuurdatum december vallen en niet november! Dit geldt dus ook voor de huidige maand, de gefactureerde omzet hiervan is dus vaak pas zichtbaar als de volgende maand (afgerond) in het dashboard verschijnt. Het blauwe bedrag bovenaan is het totaal gefactureerde bedrag van het geselecteerde jaar tot en met de geselecteerde maand.

De onderste vier blokken geven alleen de geselecteerde maand weer:

 • Programma’s: het aantal ingezette programma’s in de geselecteerde periode, uitgesplitst op naam, en de aantallen die hiervan de status ingezet of teruggetrokken hebben (ingezet is alles wat niet is terug getrokken). Hierbij wordt alleen het programma zelf weergegeven, niet de onderliggende testen.
 • Losse testen: het aantal ingezette ‘losse’ testen uitgesplitst op naam, en de aantallen die hiervan de status ingezet of teruggetrokken hebben (ingezet is alles wat niet is terug getrokken).
 • Losse testen/programma’s: een samenvatting van de bovenste twee. Het aantal lossen testen en programma’s in de geselecteerde periode.
 • Opgevraagde rapporten: het aantal rapporten wat in de geselecteerde periode is opgevraagd, uitgesplitst op naam, normgroep en taal. Hieronder vallen niet de default rapporten.

Ixly