Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Onlangs hebben we een aanpassing in de namen van de internationale normgroepen doorgevoerd. De normgroepen zijn op basis van ISCED. International Standard Classification of Education (ISCED) is de internationale onderwijsindeling van de UNESCO naar niveau en richting van de opleidingen. De ISCED 2011 is de actuele internationale onderwijsindeling naar niveau. De ISCED 2011 hanteert een 3-digit-codeersysteem waarbij de 1e digit gebruikt wordt voor het niveau van het onderwijs, en waarbinnen verder gedifferentieerd wordt naar categorieën en subcategorieën op grond van diverse kenmerken die kunnen verschillen per niveau. Er zijn acht ISCED niveaus van onderwijs:

ISCED level 0: Voorschools onderwijs
ISCED level 1: Lagere school/Basisonderwijs
ISCED level 2: VMBO, MBO 1
ISCED level 3: MBO 2 t/m 4, HAVO, VWO
ISCED level 4: WEB-specialistenopleiding, bol en bbl
ISCED level 5: Associate degree opleidingen (2-3 jarig hbo)
ISCED level 6: (HBO: Oude stijl), HBO Bachelor, WO Bachelor
ISCED level 7: HBO Master, WO Master
ISCED level 8: WO Doctor

Voor de ACT Algemene Intelligentie en de losse ACT testen (Verbale Analogieën, Cijferreeksen en Figurenreeksen) wordt de score van de kandidaat vergeleken met vier referentiegroepen. Referentiegroep VMBO is gelijk aan ISCED level 2; Referentiegroep MBO is gelijk aan ISCED level 2/3; Referentiegroep HBO/Bachelor is gelijk aan ISCED level 6/7 en Referentiegroep WO/Master is ook gelijk aan ISCED level 6/7. Omdat het in Nederland mogelijk is om op zowel HBO niveau als op WO niveau een Bachelor en een Master te halen, zijn in de internationale rapporten de normgroepen HBO/Bachelor en WO/Master hetzelfde (ISCED) niveau).

AI in HR
Symposium 20 januari 2022

De ethiek van AI in HR

Nu inschrijven

Ixly