Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Assessment | State of the art online testing

Wat kost een assessment?

De kosten van een assessment zijn afhankelijk van hoe het vorm wordt gegeven. Huur je een Assessmentbureau in of zet je zelf een Assessment Center op? Assessments kosten niet alleen maar geld, ze leveren ook iets op. Zo draagt het bij aan het voorkomen van 'mishires', aan gemiddeld hogere prestaties én talent kan beter worden benut.

Sparren over de mogelijkheden?

Kosten assessment

De vraag hoeveel een assessment kost is even lastig te beantwoorden als de de vraag hoeveel een auto kost. Wil je als organisatie zelf assessments inkopen, of een assessment center opzetten? Verder is belangrijk hoe het assessment is ingericht en wie het assessment uitvoert. 

Hoeveel kost een assessment bij een Assessmentbureau?

Een assessment bij een Assessmentbureau kost tussen de €500 en €3.000. Bij kleinere bureaus of zzp-ers kun je soms voor €500 terecht, bij marktleiders als het GITP ben je al gauw vijf keer zoveel kwijt. Voordat je een keuze maakt, moet je goed kijken wat je vergelijkt. Welke onderdelen worden ingezet en door wie? Een onderzoek door een zeer ervaren professional heeft een andere waarde dan een onderzoek door een net afgestudeerde psycholoog. Het is daarom van belang te weten wat je koopt onder de noemer assessment. Deze vragen kunnen daarbij helpen.

 • Hoeveel uur wordt besteed aan de verschillende onderdelen van het assessment:
  functieanalyse en intake, gespreksvoering, testinterpretatie, rollenspellen en rapportage?
 • Welke en hoeveel testen maken onderdeel uit van het assessment?
 • Wat is het ervaringsniveau van diegene die het onderzoek feitelijk uitvoert?
 • Is diegene die het onderzoek uitvoert gediplomeerd psycholoog en aangesloten bij het NIP?
 • Is er sprake van een collegiale toets (vier ogen principe)?
 • Welke overige kwaliteitswaarborgen zijn er?
 • Wat zijn de eventuele kosten voor de locatie en lunch (van omgebouwde garage tot statig grachtenpand)?

Hier vind je informatie over Excellente Assessmentbureaus.

Zelf een Assessment Center opzetten?

De inkoop van testmaterialen bedraagt tussen de €30,- en €100,- voor een volledig testprogramma per kandidaat. Daarnaast zijn er opstartkosten voor training en scholing, het inrichten van de procedure en operationele kosten als een ruimte, computer en het plannen van kandidaten.
Het uitvoeren van een assessment vraagt tussen de vier en tien uur van een professional, afhankelijk van de omvang van het assessment. Bij screening op intelligentie ben je vaak in twee uur klaar. Voor een uitgebreid Management Assessment ben je gauw tien uur bezig; acht uur met verschillende testen en interviews en twee uur voor het schrijven van een rapport. Daarmee bedraagt de interne kostprijs van een assessment tussen de €200,- voor een screening uitgevoerd door een net afgestudeerde psycholoog tot €2.000,- voor een uitgebreid Management Assessment door een ervaren professional.

Hier vind je prijzen van inkoop van assessmentmaterialen, bij de Test-Toolkit.

Wat levert een assessment op?

Interessanter, maar lastiger te bepalen, zijn de opbrengsten van een assessment. De opbrengsten voor een organisatie komen voort uit deze factoren:

 • Voorkomen van 'mishires'
  Doordat het assessment een duidelijker beeld oplevert, kunnen meer missers voorkomen worden. Missers kunnen zijn dat iemand toch niet het juiste motivatiepatroon heeft, minder intelligent is dan zijn voorkomen en diploma’s doen vermoeden, of dat iemand qua persoonlijkheid en waarden niet bij de functie of organisatie aansluit. Dit voorkomt potentiële schade, die afhankelijk van de functie in de tonnen kan lopen. Kosten om mee te nemen zijn onder meer selectiekosten, inwerkkosten, salariskosten en mogelijke schade die is berokkend zoals aan goodwill en werkplezier van de collega’s.
 • Gemiddeld hogere prestaties
  Een assessment draagt bij aan het voorspellen van de arbeidsprestatie, vooral intelligentie, 'conscientiousness' en integriteit spelen daarbij een rol. Wanneer je stelselmatig betere kandidaten selecteert, draagt dat op termijn bij aan de prestatie van de organisatie als geheel. Wanneer je dit systematisch doet, en de gemiddelde prestatie stijgt bijvoorbeeld 5% ten opzichte van je concurrent, dan ga je dat merken. Grote organisaties beseffen dit veelal en zetten daarom standaard assessmentprogramma’s in als onderdeel van een selectieprocedure.
 • Beter benutten van talent
  Tenslotte is ook belangrijk dat het zelfinzicht van medewerkers en de kennis over mensen in de organisatie toeneemt. Daardoor kan het beschikbare talent beter worden ingezet. Zo kan iedere medewerker zich maximaal ontplooien.

Het maken van een assessment is ook voor kandidaten een leerzame ervaring en draagt het bij aan een professioneel imago van de opdrachtgever.

Conclusie

Het kan zeer zinvol zijn om assessments in te zetten voor hogere functieniveaus en voor functies met veel verschil in prestatie tussen medewerkers. Voor lagere functieniveaus en bij grotere aantallen is het zinvoller om intern een assessment programma in te richten en testmateriaal in te kopen.

Wil je graag meer weten over wat een assessment precies is, waarom je een assessment zou inzetten of de top 3 assessmenttesten? Ga naar Alles over assessments.

Jouw organisatie optimaliseren door middel van assessments?

Neem contact op