Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Assessment | State of the art online testing

Wat kost een assessment?

In het algemeen is het zinvol om voor hogere functieniveaus en functies met veel verschil in prestatie tussen medewerkers assessments in te zetten. Dat verdient zich snel terug. Voor lagere functieniveaus en bij grotere aantallen is het zinvol intern een assessment programma in te richten en testmateriaal in te kopen.

De vraag hoeveel een assessment kost is even lastig te beantwoorden als de de vraag hoeveel een auto kost. Dat hangt af van welke auto! Allereerst is van belang of je als organisatie zelf assessments wilt inkopen of een assessment center wilt opzetten. Verder is belangrijk hoe het assessment is ingericht en wie het assessment uitvoert. We beschrijven de achterliggende factoren.

Hoeveel kost een assessment bij een Assessmentbureau?

Een assessment bij een Assessmentbureau kost tussen de 500 en 3000 euro. Bij kleinere bureaus of zzp-ers kun je soms voor €500 terecht, bij marktleiders als het GITP ben je al gauw 5 x zoveel kwijt. Wanneer je een vergelijking maakt moet je wel goed opletten dat je geen appels met peren vergelijkt. Welke onderdelen worden ingezet en door wie? Een onderzoek door een zeer ervaren professional heeft een andere waarde dan een onderzoek door een net afgestudeerde psycholoog. Het is daarom van belang te weten wat je koopt onder de noemer assessment. Deze vragen kunnen daarbij helpen.

 • Hoeveel uur wordt besteed aan de verschillende onderdelen van het assessment:
  Functieanalyse en intake, Gespreksvoering, Testinterpretatie, Rollenspellen, Rapportage
 • Welke en hoeveel testen maken onderdeel uit van het assessment?
 • Wat is het ervaringsniveau van diegene die de onderzoek feitelijk uitvoert?
 • Is diegene die het onderzoek uitvoert gediplomeerd psycholoog en aangesloten bij het NIP?
 • Is er sprake van een collegiale toets? (Vier ogen principe!)
 • Welke overige kwaliteitswaarborgen zijn er?
 • Locatiekosten en lunch: van omgebouwde garage tot statig grachtenpand.

Hier vind je informatie over Excellente Assessmentbureaus.

Zelf opzetten van een Assessment Center

De inkoop van testmaterialen bedraagt tussen de dertig en honderd euro voor een volledig testprogramma per kandidaat. Daarnaast zijn er opstart kosten voor training en scholing, inrichten van de procedure en operationele kosten als een ruimte, computer en het plannen van kandidaten.
Het uitvoeren van een assessment vraagt tussen de 4 en 10 uur van een professional, afhankelijk van de omvang van het assessment. Bij screening op intelligentie ben je vaak in twee uur al klaar. Voor een uitgebreid Management Assessment ben je al gauw 10 uur bezig; 8 uur met verschillende testen en interviews en twee uur voor het schrijven van een rapport. Daarmee bedraagt de interne kostprijs van een assessment tussen de 200,- voor een screening uitgevoerd door een net afgestudeerde psycholoog tot 2000,- voor een uitgebreid Management Assessment door een ervaren professional.

Hier vind je prijzen van inkoop van assessmentmaterialen, bij de Test-Toolkit.

Wat levert een assessment op?

Interessanter, maar lastiger te bepalen, zijn de opbrengsten van een assessment. De opbrengsten voor een organisatie komen voort uit deze factoren:

 • Voorkomen van mishires
  Doordat het assessment een duidelijker beeld oplevert, kunnen meer missers voorkomen worden. Missers kunnen zijn dat iemand toch niet het juiste motivatiepatroon heeft, minder intelligent is dan zijn voorkomen en diploma’s doen vermoeden of dat iemand qua persoonlijkheid en waarden niet bij de functie of organisatie aansluit. Dit voorkomt potentiële schade, die afhankelijk van de functie tot in de miljoenen kan lopen. Kosten om mee te nemen zijn ondermeer Selectiekosten, Inwerkkosten, Salariskosten en mogelijke schade die is berokkend zoals aan goodwill en werkplezier van de collega’s.
 • Gemiddeld hogere prestaties
  Een assessment draagt bij aan het voorspellen van de arbeidsprestatie, vooral intelligentie, conscientiousness en integriteit spelen daarbij een rol. Wanneer je stelselmatig betere kandidaten selecteert, draagt dat op termijn bij aan de prestatie van de organisatie als geheel. Wanneer je dit systematisch doet, en de gemiddelde prestatie stijgt bijvoorbeeld 5% ten opzichte van je concurrent, dan ga je dat echt merken. Grote organisaties beseffen dit veelal en zetten daarom standaard assessmentprogramma’s in als onderdeel van een selectieprocedure.
 • Beter benutten van talent
  Tenslotte is ook belangrijk het het zelfinzicht van medewerkers toeneemt en de kennis over mensen in de organisatie. Daardoor kan het beschikbare talent beter worden ingezet. Zo kan iedere medewerker zich maximaal ontplooien.

Tenslotte is het ook voor kandidaten een leerzame ervaring en draagt het bij aan een professioneel imago van de opdrachtgever.

Conclusie

In het algemeen is het zinvol om voor hogere functieniveaus en functies met veel verschil in prestatie tussen medewerkers Assessments in te zetten. Dat verdient zich snel terug. Voor lagere functieniveaus en bij grotere aantallen is het zinvol intern een assessment programma in te richten en testmateriaal in te kopen.

Wil je graag meer weten over wat een assessment precies is, waarom je een assessment zou inzetten of de top 3 assessmenttesten? Ga naar Alles over assessments.

Starten met assessments?

Neem contact op