Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Assessment | State of the art online testing

Wetenschappelijke achtergrond assessments

Het woord assessment betekent “beoordeling”. Zoals het begrip assessment in Nederland gebruikt wordt, betekent het een beoordeling van persoonlijke kwaliteiten en competenties. Meestal in het kader van personeelsselectie. Veelgebruikte andere namen hiervoor zijn ‘psychologisch onderzoek’ en ‘assessment center’.

Verder praten over online assessments?

Wetenschappelijke achtergrond assessments

Het meta onderzoek van Schmidt en Hunter (1998) heeft een wetenschappelijke basis gelegd voor het gebruik van het assessment center. Wat daarin opvalt is dat vooral intelligentie (gma), het testen van vakkennis, het gestructureerde interview en integriteitstesten waarde toevoegen aan het selectieproces. Conscientiousness tests - onderdeel van persoonlijkheid - en referentie checks hebben eveneens toegevoegde waarde voor het selectieproces. De simulaties, de kern van veel assessments, komen er bekaaid af met een aanvullende toegevoegde waarde van 4%.

Kritiek op Schmidt en Hunter

Kritiek op Schmidt en Hunter is dat het hier gaat over een meta-analyse, over veel verschillende functies en organisaties én dat in een specifieke situatie de verhoudingen anders kunnen liggen. Bij een onderzoek onder leerling-verpleegkundigen bleken juist persoonlijkheid en drijfveren voorspellers te zijn en intelligentie juist niet. Bij een commerciële organisatie vonden we een soortgelijk resultaat. Het ging echter om zeer verschillende kenmerken, waardoor die in een meta-analyse nooit als resultaat naar voren kunnen komen.

Wil je graag meer weten over waarom je een assessment zou inzetten, de kosten van een assessment of de top 3 assessmenttesten? Ga naar Alles over assessments.

Meer weten over online assessments?

Neem contact op