Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Assessment - Talent Discovery

Wetenschappelijke achtergrond Assessments

Het woord assessment betekent “beoordeling”. Zoals het begrip assessment in Nederland gebruikt wordt, betekent het een beoordeling van persoonlijke kwaliteiten en competenties. Meestal in het kader van personeelsselectie. Veelgebruikte andere namen hiervoor zijn ‘psychologisch onderzoek’ en ‘assessment center’.

placeholder-header-centered

Het meta onderzoek van Schmidt en Hunter (1998) heeft een wetenschappelijke basis gelegd voor het gebruik van het assessment center. Wat daarin opvalt is dat vooral intelligentie (gma), testen van vakkennis, het gestructureerde interview en integriteitstesten waarde toevoegen aan het selectieproces. Conscientiousness tests, onderdeel van persoonlijkheid, en referentie checks hebben eveneens toegevoegde waarde voor het selectieproces. De simulaties, de kern van veel assessments, komen er bekaaid af met een aanvullende toegevoegde waarde van 4%.

Kritiek op Schmidt en Hunter

Kritiek op Schmidt en Hunter is dat het hier wel gaat over een meta analyse, over veel verschillende functies en organisaties, en dat in een specifieke situatie de verhoudingen anders kunnen liggen. Bij een onderzoek onder leerling verpleegkundigen bleek juist persoonlijkheid en drijfveren een voorspeller te zijn en intelligentie weer niet. Bij een commerciële organisatie vonden we een soortgelijk resultaat. Het ging echter om zeer verschillende kenmerken, waardoor die in een meta analyse nooit als resultaat naar voren kunnen komen.