NL
Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Ixly | Video Competentie Test

Video Competentie Test

Een Video Competentie Test of online rollenspel is een test voor sociale competenties waarbij kandidaten reageren op een aantal scenes. Een kandidaat ziet online een situatie met een opgenomen acteur. De kandidaat reageert spontaan en deze reactie wordt via een webcam opgenomen. De assessor kan later de reacties van de kandidaat beoordelen. Op deze manier vindt een semi-interactief ‘real life’ gesprek plaats tussen een acteur en de kandidaat. Je kunt zo de communicatieve, management en commerciële competenties van kandidaten beoordelen.

De VCT Commercieel en Situationeel Leidinggeven kosteloos proberen?

Voorbeeld-VCT-commercieel

Beschikbare Video Competentie Testen

De Test-Toolkit biedt twee standaard VCT’s. 

VCT Situationeel Leidinggeven

Het digitaal rollenspel Situationeel Leidinggeven geeft inzicht in de leidinggevende competenties van kandidaten. Deze is gebaseerd op het model Situationeel Leidinggeven van Hersey en Blanchard. Dit is een van de meest gebruikte leiderschapsmodellen. Met behulp van dit model krijg je inzicht in de (voorkeurs-) managementstijlen van kandidaten, te weten: instrueren, coachen, participeren en delegeren.

VCT Commercieel

Het digitale rollenspel “Commercieel” is gebaseerd op het Impactmodel dat effectieve commerciële vaardigheden beschrijft met behulp van cognitieve, relationele en emotionele componenten. Deze test focust niet alleen op commerciële vaardigheden, maar ook op commercieel inzicht. Daarnaast koppelt de test terug op een aantal, voor effectief commercieel gedrag belangrijke competenties. Deze competenties zijn klantgerichtheid, gespreksvaardigheid, beïnvloedend vermogen, probleemoplossend vermogen, resultaatgerichtheid en stressbestendigheid.

Wanneer zet je de Video Competentie Test in?

Hoewel de VCT bruikbaar is voor alle situaties waar je gedrag in beeld wilt brengen, zien we drie gebieden waar de webcamtest primair wordt ingezet:

Selectie

Omdat de VCT gestandaardiseerd is, is het een te prefereren methode bij selectie van grotere aantallen kandidaten of juist wanneer kandidaten gespreid over de tijd instromen. Iedere kandidaat krijgt namelijk dezelfde test, onafhankelijk van de acteur of beoordelaar. Dit leidt tot een gestandaardiseerde meting.

EVC’s

Bij EVC’s waar gedragsaspecten belangrijk zijn worden eveneens VCT’s ingezet. Dit zijn vaak maatwerk testen, afgestemd op de competenties die voor een specifiek EVC van belang zijn.

Training en coaching

Tenslotte is het een groeiend middel voor coaching en training. Je krijgt namelijk direct zicht op de communicatieve vaardigheden van kandidaten. De training kan zo beter afgestemd worden op de specifieke leerbehoefte van deelnemers.

Professionele VCT

Op het internet zijn veel gratis testen beschikbaar. Als professional wil je juist vragenlijsten en tests gebruiken die niet publiekelijk beschikbaar zijn. Dat biedt de Test-Toolkit!

  • Goede theoretische onderbouwing
  • Betrouwbaar en valide
  • Normgroepen uit selectiesituaties
  • Breed pakket testen
  • Betaalbare kwaliteit
  • Flexibel door online afname
  • Een leuke ervaring voor kandidaten

Demo aanvragen

Je kunt kosteloos een demo van de VCT Commercieel en Leidinggeven aanvragen via dit formulier.