<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Testprogramma's

Ondernemers Assessment

Demo aanvragen

 

 

Laat u adviseren

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op.

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

Elke ondernemer heeft één hoofddoel: het succes van het bedrijf. Dit is natuurlijk afhankelijk van het product en van de markt, maar ook grotendeels van de ondernemer zelf. Een ondernemer is zeer sterk op zichzelf aangewezen. Als ondernemer is het daarom belangrijk te weten wie u bent, wat uw kwaliteiten zijn. Het ondernemers assessment kan u helpen meer inzicht te krijgen in uzelf als (toekomstige-) ondernemer. Dit assessment geeft inzicht in uw sterke en zwakke kanten als ondernemer. Dit zelfinzicht kunt u gebruiken om alles te halen uit uw kwaliteiten en te werken aan uw verbeterpunten.

Het assessment bestaat uit de volgende combinatie van gevalideerde en betrouwbare testen:

Toepassing

Het Ondernemers Assessement kan onder andere worden ingezet bij selectie, loopbaanvraagstukken en ontwikkelingstrajecten.

Ontwikkeling

Het ondernemers assessment is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke onderzoeken naar competenties en persoonlijkheidseigenschappen van ondernemers die samenhangen met succes van het bedrijf. Gedetailleerde informatie over deze onderzoeken vindt u in de handleiding.

Rapportage

Het rapport van het ondernemersassessment bestaat uit vier onderdelen:

Ondernemerscompetenties
Als eerste wordt de ondernemersoriëntatie aangegeven. Op basis van persoonlijkheid en werkmotivatie wordt gekeken in hoeverre de kandidaat matcht met ondernemerscompetenties die volgens wetenschappelijke onderzoeken succes van de onderneming voorspellen. Deze ondernemerscompetenties samen vormen de ondernemersoriëntatie van de ondernemer.  

Persoonlijkheid van de ondernemer
Op basis van de antwoorden op de persoonlijkheidsvragenlijst wordt hier een beschrijving gegeven van de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat die samenhangen met het succes van het bedrijf.

Ondernemingsfases & rollen
Elke ondernemingsfase brengt nieuwe uitdagingen, waardoor elke fase een andere rol vraagt van de ondernemer. In de vragenlijst heeft de kandidaat aangegeven in welke levenscyclusfase zijn of haar bedrijf zich bevindt. In dit onderdeel wordt aangegeven welke managementrollen in die fase belangrijk zijn. Ook wordt grafisch aangegeven in hoeverre deze rollen bij de kandidaat passen.

Managementrollen
Ondernemers zijn ook managers binnen het bedrijf. Ze zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een bedrijfsplan, financiën en leiding geven. Als manager vervult een ondernemer meerdere rollen tegelijk. In dit onderdeel wordt aangegeven welke managementrollen meer of minder bij de kandidaat passen. De managementrollen zijn gebaseerd op de theorie van Quinn, Faerman, Thompson & McGrath (2003).

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat