<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Testprogramma

21st Century Skills

Het 21st Century Skills testprogramma biedt inzicht in de kennis, vaardigheden en houding van iemand met betrekking tot de inhoudsgebieden die in het nieuwe millennium naar de voorgrond getreden zijn.

Demo aanvragen

 

Laat u adviseren

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op.

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

 • icon_globe

  Taal

  NL | EN

 • icon_learn

  Normgroep

  Advies (N=992)

 • icon_clock

  Tijd

  40 minuten 

 • icon_money

  Credits

  240

 • Alpha-grijs

  Betrouwbaarheid

  ICT Basisvaardigheden: 0.91
  Informatievaardigheden: 0.86
  Mediawijsheid: 0.68

 • Factsheet 21st Century Skills

Door middel van vijf vragenlijsten wordt gekeken naar iemands denkstijlen, werkgerelateerde competenties, basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden en mate van wijsheid omtrent het gebruik van verschillende soorten media. Het bestaat uit de Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief, een speciale Carrière Waarden Vragenlijst en drie vragenlijsten over digitale geletterdheid.

Toepassing

Het 21st Century Skills programma kan toegepast worden bij alle vraagstukken in een adviserende context waarbij de bovengenoemde vaardigheden benodigd voor de 21e eeuw van belang zijn of in kaart gebracht dienen te worden. Voor vrijwel alle beroepen, voornamelijk die in technische en administratieve sectoren, is het van belang dat er een beheersing is van de onderdelen die gemeten worden in het 21st Century Skills programma. Bijvoorbeeld bij het verzamelen, verwerken analyseren, inventariseren, en behoedzaam omgaan met (grote hoeveelheden) data op digitale wijze. Ook voor sales- en in het bijzonder marketing-functies is beheersing van groot belang.

Rapportage

Het 21st Century Skills product rapporteert op vijf verschillende gebieden.

ICT Basisvaardigheden

Het onderdeel ICT Basisvaardigheden geeft inzicht in de mate waarin iemand kennis en vaardigheden bezit met betrekking tot de werking van computers. Specifiek gaat het in op kennis van het internet, computer hardware, e-mailgebruik, besturingssystemen, softwarebeveiliging, en het gebruik van smartphones en sociale media.

Informatievaardigheden

Het onderdeel Informatievaardigheden hebben geeft inzicht in de mate waarin iemand informatie kan zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken. Door middel van 27 items wordt onderzocht tot in hoeverre kandidaten vaardig zijn in het opwerpen en toepassen van een informatiestrategie, een zoekstrategie, en wordt tevens gekeken naar hun mate van oordeelsvorming en presentatievaardigheden.

Mediawijsheid

Het onderdeel Mediawijsheid biedt door middel van 30 items inzicht in de mate waarin iemand betrokken is met media, hier inzicht in heeft en de impact ervan beseft, en of men hier op een volwassen manier mee omgaan.

Denkstijlen

Het onderdeel Denkstijlen geeft inzicht in de mate waarop iemand creatief kritisch kan denken en hoe goed iemand problemen op kan lossen.

Werkcompetenties

Het onderdeel Werkcompetenties gaat in op de competenties communiceren, samenwerken, sociale culturele vaardigheden en zelfregulering.

Voorbeeldvraag 21st Century Skills

21st

 

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat