<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief (WPV Adaptief)

De Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief (WPV Adaptief) is een adaptieve versie van de Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst (WPV), een vragenlijst die werkgerelateerde persoonlijkheid meet. Hierbij de feiten.

placeholder-header-centered

Beschrijving Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief

De Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst Adaptief (WPV Adaptief) is een adaptieve versie van de Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst (WPV), een vragenlijst die werkgerelateerde persoonlijkheid meet. Bij een adaptieve vragenlijst krijgt niet iedere kandidaat exact dezelfde lijst met vragen. Enkel de vragen die aanvullende informatie opleveren over de persoonlijkheid van de kandidaat worden gesteld. Welke vragen gesteld worden, is afhankelijk van de antwoorden die de kandidaat heeft gegeven op eerder gestelde vragen.

Bij traditionele vragenlijsten krijgt iedere kandidaat dezelfde volledige lijst met vragen, meestal in een vaste volgorde. In een persoonlijkheidsvragenlijst zitten vaak vragen die sterk op elkaar lijken, maar net een andere nuance van een eigenschap uitvragen. Hierdoor zijn dit soort vragenlijsten vaak erg lang.

De WPV Adaptief stelt dit soort nuancerende vragen alleen als dit ook informatie op gaat leveren over de kandidaat. Als een kandidaat bijvoorbeeld op een eerdere vraag al heeft aangegeven vrijwel nooit de leiding te nemen, dan heeft het geen zin meer om nog te vragen hoe vaak iemand de leiding neemt in een kleine groep, of een grote groep. We weten dan al dat iemand benedengemiddeld dominant is, dus we hoeven ook geen vragen meer te stellen om te bepalen of iemand bovengemiddeld of hoog dominant is. Die vragen leveren geen nieuwe informatie meer op.

In de praktijk betekent dit dat vrijwel iedere kandidaat een andere vragenlijst krijgt. Als alle eigenschappen van de kandidaat betrouwbaar genoeg zijn gemeten, stopt de vragenlijst. De WPV Adaptief zorgt er dus voor dat kandidaten geen vragen krijgen die voor hen niet van toepassing zijn. Dit maakt de vragenlijst korter en minder herhalend, en daarmee minder belastend voor de kandidaat.

Voordelen van de WPV Adaptief op een rij:

  • Kandidaat krijgt altijd vragen die voor hem/haar het meest relevant zijn.
  • De vragenlijst neemt minder tijd in beslag (gemiddeld 3x sneller dan bij de klassieke WPV).
  • In tegenstelling tot traditionele vragenlijsten, geeft de WPV Adaptief ook nauwkeurige schattingen van relatief hoge en lage schaalscores.

Meetpretentie

De WPV Adaptief is een vragenlijst die de werkpersoonlijkheid van kandidaten in kaart brengt. Er wordt een uitslag gegeven op 5 factoren en 25 schalen. Deze 5 factoren zijn:

Meetpretentie_WPV_Adaptief

Toepassing

De WPV Adaptief kan toegepast worden bij alle vraagstukken waarbij inzicht in de persoonlijkheid van belang is, zowel in selectie- als adviessituaties. Omdat de afnameduur van deze vragenlijst erg kort is, is de toepassing zeer veelzijdig. U kunt denken aan selectieassessments, coaching en loopbaanadviessituaties. Daarnaast kunt u de vragenlijst makkelijk combineren met andere vragenlijsten zonder dat uw kandidaat urenlang vragenlijsten invult.

Ontwikkeling

De vragenlijst is gebaseerd op de ‘Big Five’ persoonlijkheidstheorie, en bevat dezelfde items als de grondig gevalideerde en door de COTAN positief beoordeelde Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst (zie ook de handleiding van de WPV). In tegenstelling tot de traditionele WPV, is de WPV-A een adaptieve vragenlijst.

Adaptief testen

Voor de ontwikkeling van de adaptieve vragenlijst hebben we op basis van uitgebreid onderzoek per vraag vastgesteld welke informatie deze vraag oplevert voor verschillende persoonskenmerken. Simpel gezegd selecteert het systeem uit een grote bak met vragen steeds de vraag, die na de vorige vraag, de meeste informatie oplevert. Dit gaat door totdat alle schalen voldoende nauwkeurig gemeten zijn. Gemiddeld levert deze wijze van bevragen al na 92 vragen voldoende informatie op om betrouwbare uitspraken te doen over de persoonlijkheid van de kandidaat. Lees meer gedetailleerde informatie over de methodiek. In de praktijk betekent dit dat kandidaten een veel prettigere ervaring hebben bij het maken van de vragenlijst. Zij komen nauwelijks ‘dubbele’ items die naar dezelfde kenmerken vragen tegen en zijn 3 keer sneller klaar met het invullen van de vragenlijst.

Normgroepen

 

N

Advies

3000

Selectie

1000

Deze normgroepen zijn gebaseerd op data verkregen in echte advies- en selectiesituaties, en zijn representatief voor de beroepsbevolking wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Betrouwbaarheid en validiteit

Uit onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheden van de WPV Adaptief zeer hoog zijn (gemiddeld .87 voor de schalen en .95 voor de factoren). Daarnaast tonen analyses aan dat de uitslagen van de WPV Adaptief en de klassieke WPV sterk met elkaar samenhangen. Uit onderzoek blijkt dat de correlaties tussen de WPV Adaptief en WPV zeer hoog zijn (gemiddelde r = .92). en dat de factorstructuur overeenkomt. Op basis van deze hoge correlaties kunnen we concluderen dat de WPV en WPV Adaptief equivalent zijn. Deze onderzoeksresultaten ondersteunen de begripsvaliditeit en betrouwbaarheid van de WPV Adaptief.

COTAN beoordeling

In 2012 is de WPV (de niet adaptieve variant) overwegend positief beoordeeld door de COTAN, de Nederlandse auditor voor psychologische tests en vragenlijsten verbonden aan het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Hieronder vindt u de beoordeling (zie ook de website). Er wordt gewerkt aan de documentatie om de WPV Adaptief ter beoordeling te kunnen voorleggen aan de COTAN.

 

COTAN_WPV_Adaptief