NL
Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Rotterdam Emotionele Intelligentie Schaal (REIS)

De Rotterdam Emotionele Intelligentie Schaal (REIS) is een korte vragenlijst die de emotionele intelligentie van een kandidaat meet.  Hierbij de feiten.

Beschrijving


De Rotterdam Emotionele Intelligentie Schaal (REIS) is een korte vragenlijst die de emotionele intelligentie van een kandidaat meet. Emotionele intelligentie betreft de kennis en vaardigheden die nodig zijn om op een effectieve manier om te gaan met emoties en om sociaal en emotioneel gedrag te reguleren. Iemands emotionele intelligentie kan een grote impact hebben op de manier waarop iemand zijn/haar werk uitvoert en hoe iemand omgaat met stressoren op het werk en in het dagelijks leven. In tegenstelling tot veel andere emotionele intelligentietesten zijn de scores van de REIS uitgesplitst in vier subcategorieën. Dit zorgt voor een genuanceerder beeld en brengt de sterke punten en valkuilen van de kandidaat in beeld.

Meetpretentie


In tegenstelling tot veel andere vragenlijsten die emotionele intelligentie meten rapporteert de REIS niet slechts één enkele score voor emotionele intelligentie. Het onderliggende model van de REIS bestaat uit een opsplitsing van emotieherkenning en emotieregulatie én een opsplitsing van emoties bij de kandidaat zelf en de emotieherkenning van anderen. Dit leidt tot een model met daarin vier onderliggende schalen:

 • Emotieherkenning bij de kandidaat zelf (zelfgericht)
  Dit betreft het opmerken, herkennen en begrijpen van de eigen emoties. Kan de kandidaat zijn/haar emoties herkennen en kan hij/zij benoemen waar deze vandaan komt.
 • Emotieherkenning bij anderen (andergericht)
  Deze schaal betreft het opmerken, herkennen en begrijpen van emoties bij anderen. Merkt de kandidaat het op wanneer anderen emotioneel zijn en begrijpen ze wat een ander ervaart en waarom.
 • Emotieregulatie bij de kandidaat zelf (zelfgericht)
  Dit betreft het kunnen inhouden, temperen of versterken van de eigen emoties. Raakt de kandidaat overweldigd door de eigen emoties, of kan hij/zij goed rustig blijven en de emotie pas uiten wanneer dit gepast is.
 • Emotieregulatie bij anderen (andergericht)
  Deze schaal gaat over temperen of versterken van emoties van anderen. Kan de kandidaat de emoties van anderen beïnvloeden. Het kan zowel gaan om de beïnvloeding om een ander te helpen (bijvoorbeeld het troosten van iemand met verdriet) als beïnvloeding voor eigen gewin (het enthousiasmeren van een klant).

Toepassing


De REIS kan toegepast worden in adviessituaties waar het gewenst is om inzicht te krijgen in de emotionele intelligentie van een kandidaat en diens sterke punten en valkuilen. De REIS is een korte vragenlijst van slechts 5-10 minuten en kan daardoor goed gecombineerd worden met andere meetinstrumenten.

Ontwikkeling


Deze vragenlijst is ontwikkeld door Keri Pekaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Inmiddels is uitgebreid onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst. In deze factsheet geven wij een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Voor een uitgebreidere achtergrond verwijzen we u naar het artikel “Self- and other-focused emotional intelligence: Development and validation of the Rotterdam Emotional Intelligence Scale (REIS)” van Pekaar et al. (2018).

Betrouwbaarheid

 

Schaal Betrouwbaarheid*
Emotieherkenning bij de kandidaat zelf 0,82
Emotieherkenning bij anderen 0,85
Emotieregulatie bij de kandidaat zelf 0,80
Emotieregulatie bij anderen 0,82

Normgroep


Voor de REIS is een adviesnormgroep beschikbaar gebaseerd op 2664 personen. Deze normgroep is gewogen om representatief te zijn voor de Nederlandse bevolking wat betreft geslacht, leeftijd en regio.

Validiteit

 • Sterke correlaties tussen de totaalscore van de REIS en totaalscores van andere emotionele intelligentietesten.
 • Sterke correlaties tussen de subcategorieën van de REIS en vergelijkbare dimensies van een andere emotionele intelligentietest.
 • Geen, of slechts zwakke, correlaties met cognitieve intelligentie en persoonlijkheid. Dit laat zien dat emotionele intelligentie los staat van cognitieve intelligentie en persoonlijkheid.
 • Er is bewijs gevonden voor de predictieve validiteit van het instrument. Zo bleek emotieregulatie bij de kandidaat zelf samen te hangen met minder stress en werden de sollicitatiegesprekken van kandidaten met een hoge emotieregulatie bij anderen beter beoordeeld dan de gesprekken van kandidaten met een lage emotieregulatie bij anderen.

Overige informatie


Op dit moment is de REIS enkel beschikbaar met een adviesnormgroep. Om deze reden achten wij de REIS nu (nog) niet geschikt voor selectiesituaties. Op termijn hopen wij de REIS ook aan te kunnen bieden met een selectienorm.