Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Talent Discovery

Employability

De business case voor employability is eenvoudig; employabele medewerkers zijn rendabel, ook op de langere termijn. Wat is employability precies en wat kan je doen om employability te bevorderen?

Zelf eens een employability scan proberen?

Employability_Ixly

Employability_Scan

 

Wat is employability?

Employability heeft veel definities en wordt vaak ook in een adem genoemd met Duurzame Inzetbaarheid. De kern van employability is dat iemand zijn brood kan verdienen; nu en in de toekomst. De vraag, vanuit een werknemer, om te beantwoorden is: als ik nu mijn baan verlies, kan ik dan op korte termijn een baan vinden waarmee ik een passend inkomen kan krijgen? Voor medewerkers is employability dus extreem belangrijk: als je er niet voor zorgt employable te blijven, dan loop je het risico op inkomens terugval in latere fases van je loopbaan. Voor organisaties is het van belang om over 'employabele' medewerkers te beschikken. Zij zijn namelijk wendbaar en flexibel en dat betaalt zich uit op de lange termijn.

Employability Scan

Een Employability Scan of Loopbaanscan brengt de bronnen van Employability in kaart met medewerkers. Ixly biedt een aantal standaard scans aan. Maar stemt ook door middel van onderzoek goed af waar de behoeften van de organisatie en haar medewerkers liggen. Dan kan er ingezoomd worden op de factoren die in een bepaalde populatie van belang zijn. Ook het opleidingsniveau is van belang. Naarmate men hoger opgeleid is, neemt men veelal zelf meer verantwoordelijkheid voor de loopbaan. Lager opgeleiden moeten vaak een handje geholpen worden om vanuit een lange termijn te denken. Leeftijdsfase speelt natuurlijk ook een belangrijke rol.

Probeer ook eens de volgende tests:

 

Employability

 

NS Young-Capital Berenschot UWV

Ixly helpt meer dan 650 organisaties

Verder praten over de tests?

Neem contact op

Probeer eens een test

Demo aanvragen

Waarom is een Employabilitybeleid voor organisaties belangrijk?

De business case is eenvoudig; employabele medewerkers zijn rendabel, ook op de langere termijn. Ze zijn ergens goed in en weten wie ze zijn en wat ze kunnen. Ze zijn flexibel en werken hard voor de organisatie en zijn bezig zichzelf en de organisatie te ontwikkelen.

Vraag je als organisatie af hoe employable de medewerkers zijn. Wat zouden ze kunnen verdienen wanneer ze nu hun baan zouden verliezen, over 5 jaar en over 10 jaar. Wat hebben ze dan te bieden? Formuleer vervolgens een beleid om risico’s te beperken.

Kijk waar je (organisatie) staat op het gebied van Employability met een Employability Scan

Om te kijken waar je staat als organisatie is het goed een Employability Scan uit te voeren. Let daarbij op de verschillende bronnen van Employability. Denk aan de ontwikkelmogelijkheden die medewerkers krijgen en ervaren, maar ook basisbronnen als gezondheid, balans en andere zaken waar mensen energie van krijgen, of die juist energie kosten.

Bronnen van Employability

Er zijn verschillende persoonlijke eigenschappen en kenmerken die de employabiliteit beïnvloeden:

Basisbronnen
Gezondheid en persoonlijke balans
Persoonlijke flexibiliteit
Lerende houding

Kernbronnen
Vakkennis en bekwaamheid
Gedragscompetenties
Bewezen resultaten

Personal Branding
Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt
Netwerk opbouwen
Sollicitatievaardigheden onderhouden

Een Employability Plan
Wat wil je in de toekomst gaan doen en wat betekent dat voor je ontwikkeling nu?
Wat ga je doen als plan A onverhoopt niet kan? Heb je een alternatief?

Employabilitybeleid

Geen organisatie is hetzelfde, dus beleid is altijd maatwerk. Wel kunnen bepaalde thema’s terugkomen. De Employability analyses, de Scan, workshops en gesprekken vormen elementen in een beleidsplan. Dit kan daarnaast ook opleidingen en loopbaanbeleid omvatten. Het is aan te bevelen dit in de reguliere HR cyclus op te nemen, als die er is. Als die er niet is, zou daarmee gestart moeten worden wanneer je leidinggevenden een rol in het beleid wil geven. In sommige CAO’s is opgenomen dat medewerkers eens in de drie tot vijf jaar een loopbaangesprek krijgen. Dat is verstandig beleid. De inhoud van dat gesprek kan gevoed worden met een goede Employability Scan of Workshop.

 

Training Workshop Employability

 

Trainingen en workshops

Een Employability Scan kan één-op-één worden uitgevoerd, door een eigen HR adviseurs of extern. Maar het is eveneens goed werkbaar om medewerkers een Employability Workshop aan te bieden. In groepjes van zes tot acht medewerkers is het prima te doen om in een workshop van een halve of hele dag de kern van een Employability Plan op te stellen. Dit plan kan daarna verder uitgewerkt worden in een gesprek met de leidinggevende of HR-manager. Het programma van zo’n Employability Workshop is kijken naar jezelf en naar je mogelijkheden, om vervolgens concrete ontwikkelplannen op te stellen, gericht op de langere termijn. Dat plan is meestal individueel, maar voor grote organisaties kan dat leiden tot collectieve acties, zoals het aanbieden van opleidingen of EVC procedures.

Leidinggevenden moeten vaak getraind worden in het voeren van Employability gesprekken met hun medewerkers. Ze zijn vaak niet gewend verder te kijken dan het komende jaar, laat staan na te denken over de loopbaan van een medewerker elders. Maar met een korte training is vaak wel helder te maken wat hun rol is en hoe zij daar invulling aan kunnen geven.

Meer informatie over de employability scan of een demo proberen?

Neem contact op Demo aanvragen