Contact Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Duurzame inzetbaarheid

Maatschappelijk is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema, gezien de vergrijzing en verwachte krapte op de arbeidsmarkt. Organisaties en medewerkers kunnen hier werk van. Beleid gericht op gezondheid, veiligheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit zorgt voor duurzame inzetbaarheid en vitale organisaties.Een veelgebruikte definitie van duurzame inzetbaarheid is deze: “De mate waarin medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie.”

Ixly_happy_people_double_10_lang

Borgen van arbeidsparticipatie: begin op tijd!

Duurzame inzetbaarheid is vooral belangrijk om arbeidsparticipatie te borgen op langere termijn. En zoals altijd, ook hier geldt dat je daar vroeg mee moet starten. Als je op je vijftigste nog eens gaat beginnen hier aan te werken, is het vaak te laat. Tussen je dertigste en vijftigste moet je al een basis leggen om arbeidsparticipatie te bevorderen voor 50-plussers. Het beleid start nu!

Duurzame inzetbaarheid vs. employability

Deze begrippen zijn verwant aan elkaar, het een gaat niet zonder het ander. Je zou het synoniemen kunnen noemen, maar in de uitwerking is het wel anders. De focus bij duurzame inzetbaarheid ligt op vitaliteit en gezondheid en een loopbaanplan gericht op employability in de latere fasen van de loopbaan. Hoe zorg je ervoor dat je vitaal, gezond en bevlogen bezig bent. Hoe zorg je ervoor dat je toegevoegde waarde kunt blijven leveren in latere leeftijdsfasen.

Beleid voor Duurzame inzetbaarheid in de organisatie

Beleid dat hierop gericht is, zou je kunnen zien als een uitbreiding van employabilitybeleid met activiteiten met een focus op gezondheid en vitaliteit. Ook hier geldt dat het altijd van de context afhangt hoe je het aanpakt. Bij zware beroepen voor lager opgeleiden zal het beleid anders zijn dan voor hoogopgeleide kantoormedewerkers. Speerpunten zijn dan:
– Gezondheids- en veiligheidsbeleid
– Loopbaanontwikkeling

Wat levert werken aan Duurzame Inzetbaarheid op?

Het rendement voor een organisatie is uiteindelijk een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Medewerkers zijn gezonder en actiever. Er is minder uitstroom naar WIA of andere ongewenste uitstroom. En dat levert geld op.

Lees hier de blog “Bevlogenheid, zo ga je daarmee aan de slag”

Di-balans

Verantwoordelijkheden voor medewerkers

Een organisatie kan een basis leggen voor duurzame inzetbaarheid, maar de individuele verantwoordelijkheid van medewerkers is natuurlijk even belangrijk. Denk aan een gezonde levensstijl, bewegen, niet roken, in balans blijven. Het individuele belang van de medewerker is ook heel groot. Je wil van je oude dag kunnen genieten natuurlijk. De organisatie kan helpen met bewustwording en andere activiteiten gericht op het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid.