NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Algemene hbo-competenties meten met 360 graden feedback

In het hbo zijn algemene competenties gedefinieerd. Hbo-studenten dienen naast beroepsgerichte competenties te beschikken over deze algemene competenties. Deze competentieset is nu opgenomen in de 360-Toolkit zodat je eenvoudig 360 graden feedback kunt gebruiken om deze competenties te beoordelen in de praktijk. We geven enkele tips hoe dit in te zetten.

placeholder-header-centered

Competenties en gedragsindicatoren

De algemene hbo-competenties zijn uitgewerkt met omschrijvingen. Deze omschrijvingen kunnen de basis vormen voor beoordeling van de competentie, door ze op te nemen in een 360 graden feedback vragenlijst. Om dit te vereenvoudigen is in de webapplicatie 360-Toolkit deze lijst als set opgenomen. Je kunt dan telkens een 360 vragenlijst opstellen door vragen over te nemen uit deze lijst. Toch zou je dat niet zonder meer moeten doen. Bij stages zijn lang niet alle vragen zinvol te stellen. Maatwerk is gewenst.

Hbo competentieset

A1. Brede professionalisering
A2. Multidisciplinaire integratie
A3. (Wetenschappelijke) toepassing
A4. Transfer en brede inzetbaarheid
A5. Creativiteit en complexiteit in handelen
A6. Probleemgericht werken
A7. Methodisch en reflectief denken
A8. Sociaalcommunicatieve bekwaamheid
A9. Basiskwalificering managementfuncties
A10.Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Download volledige testset

Aanpassen aan situatie

In een stage komen waarschijnlijk niet alle competenties in gelijke mate aan bod. Met de 360-Toolkit kun je een vragenlijst samenstellen op basis van deze algemene set, maar je kunt hem ook combineren met vragen en competenties van andere sets, zoals de Standaard Ixly Competentieset. Dat is handig. Zo heeft de competentie ‘Creativiteit’ veel meer vragen die je zou kunnen gebruiken. Ook kun je een eigen competentieset creëren, de hbo competentieset daarnaartoe kopiëren, om vervolgens deze set uit te breiden met vragen die je relevant acht voor een specifieke situatie.

Aanvullen met Specifieke Competenties

Naast algemene competenties is het zinvol om de specifieke competenties op te nemen. Die zijn eenvoudig in te voeren in de 360-Toolkit, door een extra competentieset aan te maken en die te vullen met de Specifieke Competenties. Bij het opstellen van een 360 vragenlijst kun je ze zo combineren tot één vragenlijst.

Wie geven feedback?

Je kunt verschillende respondent groepen aanmaken bij een vragenlijst. Aan te bevelen is niet al te veel verschillende groepen te maken. Bij een stage zou je kunnen volstaan met ‘Leidinggevenden/Stagebegeleider’ en ‘Anderen’. Dan krijg je toch duidelijke feedback en is de interpretatie niet te ingewikkeld.

Kan het beter?

De competenties uit de hbo-set hebben soms wel een heel uitgebreide, ambigue uitwerking. Bijvoorbeeld, voor A7. Methodisch en reflectief denken en handelen is het volgende criterium opgesteld:

“Kan in een multidisciplinaire omgeving een onderzoekstraject, ontwikkeltraject en implementatietraject inrichten en een geschikte methoden kiezen en toepassen.”

Dat vraagt nogal wat van de beoordelaar. Is er sprake van een multidisciplinaire omgeving? Gaat het wel om zowel een onderzoeks-, ontwikkel- en implementatietraject? En als dat zo is, zijn er dan methoden om uit te kiezen? Kortom: een raadsel voor de beoordelaar. Beter zou het zijn om dit op te splitsen in aparte vragen, zoals:

“Kan werken in een multidisciplinair team”.

Dat is nog algemeen, nog specifieker zou zijn:

“Draagt bij aan multidisciplinair team vanuit eigen deskundigheid” of
“Benut en bouwt voort op kennis van anderen in een multidisciplinair team.”

Het is daarom aan te bevelen bij het opstellen van een 360 graden feedback vragenlijst er rekening mee te houden wat beoordeeld kan worden door de feedbackgevers in een concrete situatie.

Krachtig!

360 Feedback is een krachtig instrument, maar je met er wel goed mee omgaan. Neem dus niet klakkeloos alle indicatoren over, maar besteed daar grondig aandacht aan. Wanneer je een tiental rapporten gezien hebt, zul je de set waarschijnlijk willen aanpassen, dat kan.
Onderwijsorganisaties kunnen de webapplicatie 360-Toolkit gebruiken met speciale korting.
Vraag nu informatie aan: 088-4959 000 of mail helpdesk@ixly.nl.