NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Personality Colours Train-de-Trainer

Leer tijdens de Train-de-Trainer hoe je het Personality Colours model tijdens teamtrainingen kunt inzetten voor persoonlijke- en teamontwikkeling.

Training_Personality_Colours

 

 

Personality Colours helpt om gedrag beter te begrijpen en biedt een gezamenlijke taal om individuele verschillen bespreekbaar te maken. Zo krijgen teams meer inzicht in elkaars talenten en valkuilen, leren hoe ze elkaar het beste kunnen benaderen en wordt er effectiever samengewerkt.

 

De Train-de-Trainer is afwisselend en interactief en bestaat uit verschillende onderdelen. Meer over deze onderwerpen lees je hier

  1. Personality colours
  2. Het kleurenpalet van teams
  3. Groepsopdrachten voor effectieve samenwerking
  4. Werkvormen

Na afloop van de train-de-trainer beschik je over de kennis, een programma en de materialen om een teamtraining personality colours te verzorgen. Gecertificeerde Personality Colours trainers vermelden wij op onze website. 

 

Praktische informatie

Datum: op aanvraag
Locatie: Utrecht

Tarief
De reguliere prijs voor de Train-de-trainer bedraagt
€ 415,- euro excl. Personality Colours vragenlijsten en BTW. De tarieven voor de Personality Colours vragenlijst zijn afhankelijk van de licentie die je bij Ixly hebt afgesloten:

- Incidenteel € 56,10
- Frequent € 29,70
- Intensief € 24,75

Let op: deze training is bedoeld voor trainers die trainingsvaardigheden reeds beheersen en hun trainingsaanbod willen verrijken. 

Inschrijven

 

 

Personality Colours

Voorafgaand aan de training Personality Colours maken de deelnemende trainers de Personality Colours vragenlijst. Deze vragenlijst geeft de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken van de deelnemer als kleur weer en geeft inzicht in de manier van samenwerking van een kandidaat waarbij kwaliteiten, valkuilen, werk- en communicatiestijlen aan bod komen. De vragenlijst brengt de manier waarop je geneigd bent te handelen in beeld en geeft adviezen over hoe je door anderen bij voorkeur wel en niet wordt benaderd. Tijdens het eerste dagdeel van de training leer je het kleurenmodel kennen en begrijpen. Je krijgt meer inzicht in jouw persoonlijke kleuren en leert hoe je eventuele vragen over het kleurenmodel kunt beantwoorden. 

Achtergrond van de vragenlijst
De vragenlijst is gebaseerd op een algemeen geaccepteerd wetenschappelijk persoonlijkheidsmodel: de Big Five persoonlijkheidsfactoren. Dit model beschrijft vijf dimensies waarmee de persoonlijkheid van mensen getypeerd kan worden. In het Personality Colours rapport is de wetenschappelijke basis van het Big Five model gecombineerd met een overzichtelijke en meer praktijkgerichte presentatie van de uitslag. Voor het Personality Colours model is gebruik gemaakt van de circumplex methodiek, deze methodiek houdt in dat gekeken wordt naar combinaties van persoonlijkheidseigenschappen. Persoonlijkheidskenmerken staan immers niet op zich, maar uiten zich altijd in combinatie. Combinaties van kenmerken zijn vertaald naar 24 verschillende types die helpen om een overzichtelijke presentatie van de belangrijkste aspecten van persoonlijkheid te begrijpen.

Tijdens de Train-de-trainer leer je de basisprincipes van testtheorie en krijg je uitleg over de wetenschappelijke achtergrond en ontwikkeling van de vragenlijst.

Het kleurenpalet van teams

Vervolgens leer je op interactieve wijze hoe je het kleurpalet van teams in kaart brengt, onderlinge verhoudingen ter sprake brengt en kwaliteiten en valkuilen van individuen en teams inzichtelijk maakt.

Groepsopdrachten voor effectieve samenwerking

Het tweede dagdeel van de training wordt vooral besteed aan het begeleiden van groepsopdrachten waarbij het Personality Colours model wordt gebruikt als handvat bij het bespreken van-, en reflecteren op gedrag. Je leert gedrag te duiden in termen van van Personality Colours.

Werkvormen

Tot slot worden jij en andere deelnemende trainers uitgenodigd om een alternatieve werkvormen te ontwerpen en elkaar van tips en feedback te voorzien. Na deze uitwisseling heb je alle tools in handen om het Personality Colours trainingsprogramma met een eigen twist te geven.

Schrijf je in voor de training.