NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Tools voor team performance & development

Team performance verbeteren

Goede communicatie, prettige samenwerking, energie, plezier en voldoening halen uit het gezamenlijk behalen van doelen: teameffectiviteit is niet alleen een heilige graal voor managers en teamleiders, voor teamleden is het simpelweg ontzettend prettig om in een goed functionerend team te werken. Teameffectiviteit draagt bij aan werkgeluk.

Meer informatie?

Team performance

Personality Colours

Een steeds meer gebruikt model om teamleden meer inzicht te verschaffen in elkaars persoonlijkheid, talenten en communicatiestijlen is het persoonlijkheidskleurenmodel. De vragenlijst Personality Colours, gebaseerd op de Big Five persoonlijkheidsvragenlijst WPV, geeft persoonlijkheidskenmerken weer door middel van een kleur. Het voordeel hiervan is dat het model snel tot de verbeelding spreekt; associaties tussen bepaalde kleuren en eigenschappen worden snel gelegd, waardoor ze eenvoudig bespreekbaar worden gemaakt. Dat is ook de reden dat dit model zeer geschikt is voor een teamtraining. 

De training Personality Colours is enerzijds gericht op het vergroten van inzicht in je eigen persoonlijkheid en hoe deze tot uiting komt in je werkstijl, kwaliteiten, valkuilen, communicatie en interactie met anderen. Anderzijds leent Personlity Colours zich uitstekend om meer inzicht te krijgen in samenwerking binnen een team. De teamleden leren tijdens de training onderlinge verschillen beter begrijpen, benoemen en benutten.

Training volgen of trainer worden?

Teamrollen

In 1981 ontwikkelde Meredith Belbin een teamrollenmodel op basis van negen jaar onderzoek naar de effectiviteit van managementteams. Het model, met negen teamrollen, wordt nog steeds – soms in een aangepaste vorm – veel gebruikt om teamleden inzicht te geven in de ‘rol’ die ze in een team vervullen en hoe ze elkaar aanvullen. De Teamrol Indicator van Ixly is een vragenlijst die, op basis van negen teamrollen (vergelijkbaar met de teamrollen van Belbin), uitwijst welke rol een persoon geneigd is in te nemen. Wanneer alle teamleden de vragenlijst hebben ingevuld, ontstaat een overzicht van de aanwezige rollen.

Team Contributions

Sommige coaches geven de voorkeur aan een model dat gebaseerd is op persoonlijkheid in plaats van op vooraf gedefinieerde rollen. Dan kan er onder andere gekeken worden naar de bijdrage die iemand levert in een team op basis van zijn/haar persoonlijkheid. Deze kan in kaart worden gebracht op basis van een Big Five persoonlijkheidsvragenlijs, die beschikt over goede psychometrische kwaliteiten. Ixly ontwikkkelde een Big Five Teambijdrage vragenlijst die zowel ingaat op deze teambijdragen als op teamrollen. De vragenlijst vormt dus een goed startpunt voor een gesprek over bijdragen en rollen in een team.

Communicatiestijlen

Teams vallen en staan met communicatie. De stijl waarmee een leidinggevende communiceert heeft bijvoorbeeld een bepalende invloed op de cultuur in een organisatie, daar kan iedereen zich wel een voorstelling bij maken. Echter, in heel veel verschillende functies is het bijzonder nuttig een goed beeld te hebben van communicatiestijlen; de manier waarop mensen zich opstellen in verschillende situaties en welke effecten daarvan uitgaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan feedback geven. Zowel voor zelfinzicht als inzicht in de communicatiestijlen van teamleden is de Communicatie Stijlen Inventaris van Ixly een geweldig startpunt voor ontwikkeling.

Denkstijlen

De verschillende kenmerken en persoonlijkheidseigenschappen komen vaak duidelijk naar voren in een besluitvormingsproces. Eduard de Bono stelt dat er verschillende denkstijlen zijn (thinking hats) die allemaal hun eigen bijdrage hebben in dit proces. Via de vragenlijst Denkstijlen kun je de voorkeursdenkstijlen van teamleden in kaart brengen en beter begrijpen. Daarnaast kun je met een team oefenen om problemen vanuit verschillende denkstijlen te bekijken. Er zijn veel leuke oefeningen voor teambuilding om deze denkstijlen te herkennen en toe te passen. Het vergroten van dit inzicht zorgt voor effectieve communicatie en betere samenwerking.

Agile teams: Agile Mindset Assessment

Steeds meer organisaties zijn bezig om veel sneller in te spelen op de markt. Dat is geen vreemde beweging nu elke vijf jaar de ontwikkelingen twee keer zo snel lijken te gaan. Dat betekent wel dat organisaties meer wendbaar moeten worden en de behoefte hebben om die wendbaarheid ook als kernwaarde te verankeren in teams. Een Agile Mindset assessment kan inzicht bieden in de verschillende rollen die teamleden vervullen in een veranderproces.

Quinn Managementrollen

Deze tool, die gebruikt kan worden om inzicht te geven in managementrollen is niet alleen geschikt voor individuele coaching van leiders en managers, maar maakt ook inzichtelijk welke rollen vertegenwoordigd zijn of missen in een MT. De vragenlijst is gebaseerd op de theorie van Robert E. Quinn over managementrollen. De theorie gaat uit van acht verschillende, en soms tegengestelde rollen die een manager moet vervullen om effectief leiding te geven. Volgens de theorie van Quinn dient een manager alle acht managementrollen goed te beheersen om een effectieve manager te zijn. Bij teamcoaching kan het ook interessant zijn om doelen te bepalen en één rol uit te lichten: wanneer een organisatie innovatiever wil zijn, hoe wordt deze rol dan vertegenwoordigd in een team? Bekijk hier de Quinn managementrollen vragenlijst.

 360 graden feedback

Wil je continu werken aan de effectiviteit, samenwerking en performance van je team? Dan is er één methode die al in veel verschillende organisaties succesvol is gebleken: 360 graden feedback. Feedback is voor managers en medewerkers een krachtig middel om te werken aan competenties. Daarnaast bundelt een 360 graden feedback systeem veel informatie uit de omgeving die je als coach kunt gebruiken om beter te coachen. De 360-toolkit van Ixly is een systeem met uitgebreide mogelijkheden voor individuele feedback en teamcoaching. 

Overleggen met Ixly? Dat kan

Neem contact op