NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Ixly Training

Personality Colourstraining voor teams

Tijdens de training Personality Colours werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je team. Je leert je eigen gedrag en communicatiestijl beter begrijpen, het gedrag en de communicatiestijl van je teamleden begrijpen. Inzicht krijgen in elkaars talenten en hoe je deze kunt benutten. Voorts ontdek je hoe je elkaar beter kunt benaderen om effectief te kunnen samenwerken.

Geïnteresseerd in een samenwerking met Ixly?

team ixly colours

Programma

De training is enerzijds gericht op het vergroten van inzicht in je eigen persoonlijkheid en hoe deze tot uiting komt in je werkstijl, kwaliteiten, valkuilen, communicatie en interactie met anderen. Anderzijds leent Personlity Colours zich uitstekend om meer inzicht te krijgen in samenwerking binnen een team. De teamleden leren tijdens de training onderlinge verschillen beter begrijpen, benoemen en benutten.

Het trainingsprogramma is afwisselend en interactief en bestaat uit vier onderdelen:

1. Personality Colours

PAIS_kleurenmodel

Voorafgaand aan de training Personality Colours maken de deelnemers de Personality Colours vragenlijst. Deze vragenlijst geeft de belangrijkste persoonlijkheidskenmerken van de deelnemer als kleur weer en geeft inzicht in de manier van samenwerking van een kandidaat waarbij Kwaliteiten, valkuilen, werk- en communicatiestijlen aan bod komen. De vragenlijst brengt de manier waarop de kandidaat geneigd is te handelen in beeld en geeft adviezen over hoe iemand door anderen bij voorkeur wel en niet wordt benaderd. Tijdens het eerste dagdeel van de training leren deelnemers het kleurenmodel kennen en begrijpen. Ze krijgen meer inzicht in hun persoonlijke kleuren en kunnen gedrag van anderen beter plaatsen.

Achtergrond van de vragenlijst
De vragenlijst is gebaseerd op een algemeen geaccepteerd wetenschappelijk persoonlijkheidsmodel: de Big Five persoonlijkheidsfactoren. Dit model beschrijft vijf dimensies waarmee de persoonlijkheid van mensen getypeerd kan worden. In het Personality Colours rapport is de wetenschappelijke basis van het Big Five model gecombineerd met een overzichtelijke en meer praktijkgerichte presentatie van de uitslag. Voor het Personality Colours model is gebruik gemaakt van de circumplex methodiek, deze methodiek houdt in dat gekeken wordt naar combinaties van persoonlijkheidseigenschappen. Persoonlijkheidskenmerken staan immers niet op zich, maar uiten zich altijd in combinatie. Combinaties van kenmerken zijn vertaald naar 24 verschillende types die helpen om een overzichtelijke presentatie van de belangrijkste aspecten van persoonlijkheid te begrijpen.

2. Het kleurenpalet van het team

Vervolgens wordt het kleurenpalet van het team in kaart gebracht. Teamleden leren onderlinge verhoudingen beter begrijpen en zien ze waar kwaliteiten en valkuilen van het team zich bevinden.

3. Groepsopdrachten voor effectieve samenwerking

Het tweede dagdeel van de training wordt vooral besteed aan groepsopdrachten. De deelnemers voeren een aantal opdrachten uit waarin ze het effect van bepaalde gedragingen ondervinden en experimenteren met gedragingen die voor hen minder vanzelfsprekend zijn.

4. Reflectie

Tot slot is het belangrijk te reflecteren op de onderlinge samenwerking en de nieuwe inzichten. Het geleerde wordt vertaald naar de dagelijkse werkpraktijk.

Training Personality Colours voor Teams

Data: op aanvraag
Duur: 1 dag
Locatie: Ixly kantoor Utrecht, of bij u op locatie
Kosten: vraag een offerte aan

Meer informatie over de training

Vul bij Bericht in: "Training Personality Colours voor Teams"