<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Tabellen en Grafieken

Tabellen en Grafieken meet concrete cijfermatige vaardigheden. De test bestaat uit een aantal tabellen of grafieken die de kandidaat moet interpreteren. Lees hier de factsheet.

Beschrijving

Tabellen en Grafieken meet concrete cijfermatige vaardigheden. De test bestaat uit een aantal tabellen of grafieken die de kandidaat moet interpreteren. Over iedere tabel of grafiek beantwoordt de kandidaat steeds 1 vraag. De test is van het zogenaamde tijd-per-test (TPT) type, wat inhoudt dat de kandidaat een bepaalde tijd krijgt (20 minuten bij de Tabellen en Grafieken test) om alle opgaven op te lossen. De kandidaat kan vrij tussen de opgaven bladeren, en zo dus eerst vragen overslaan die in eerste instantie te moeilijk bevonden worden. Vragen waar uiteindelijk geen antwoord voor gegeven is, worden fout gerekend. 

Toepassing

Deze test is vooral bruikbaar voor functies waarbij op basis van tabellen en grafieken besluiten genomen moeten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor management- en marketingfuncties, accountants of functies in de financiële sector. De test is daarmee een goede aanvulling op bijvoorbeeld een cijferreeksentest, waarmee meer abstract analytische kwaliteiten gemeten worden.

Normgroepen

Tabellen en Grafieken heeft op dit moment twee normgroepen, namelijk HBO en WO. Deze normgroepen zijn gebaseerd op data verkregen in echte selectie situaties. Zo kunnen de scores van de kandidaten dus vergeleken worden met de juiste referentiegroep al naar gelang het niveau van de functie. De normgroepen zijn gewogen naar geslacht en leeftijd, om zo de beroepsbevolking met het betreffende opleidingsniveau te weerspiegelen. De verdelingen van de achtergrondkenmerken in de normgroepen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Normgroep N Geslacht 

 

(m/v) %

Leeftijd 

 

(<25/ 25-45/ 45-65) %

HBO 174 50 / 50 7 / 54 / 39
WO 136 47 / 53 2 / 57 / 41

Betrouwbaarheid

HBO .70

WO .66

Validiteit

Uit onderzoek uit 2019 is gebleken dat de score behaald op de Tabellen en Grafieken test sterk samenhangt (correlatie van .83; = 14) met algemene intelligentie, zoals gemeten door de ACT Algemene Intelligentie van Ixly. De ACT Algemene Intelligentie is recent overwegend positief beoordeeld door de COTAN.

Opgaven

De opgaven bestaan uit rekensommen waarbij een of meer rekenkundige bewerkingen moeten worden uitgevoerd om het juiste antwoord te vinden. 

Voorbeeldopgave Tabellen en Grafieken

Tabellen-en-Grafieken-Voorbeeld-1024x655