<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet Communicatiestijlen inventaris

De CommunicatieStijlen Inventaris (CSI) is een vragenlijst die in relatief korte tijd (10-20 minuten) een gedifferentieerd beeld geeft van de manier van communiceren van een persoon. 

placeholder-header-centered

Beschrijving

De CommunicatieStijlen Inventaris (CSI) is een vragenlijst die in relatief korte tijd (10-20 minuten) een gedifferentieerd beeld geeft van de manier van communiceren van een persoon. De CSI geeft inzicht in het communicatie-DNA en geeft antwoord op de vraag: welke stijlen is iemand geneigd in te zetten? Het communicatie-DNA geeft een gedegen beeld van iemands communicatiestijl en de manier waarop iemand zich in verschillende situaties opstelt. Bovendien wordt duidelijk welke effecten daarvan uitgaan; dus wat de invloed van een bepaalde communicatiestijl is op anderen. Vragen die hierbij horen zijn: Ben je precies en beknopt in de communicatie, of juist breedsprakig? Ben je expressief? In welke mate ben je erop gericht een goede indruk te maken?

Ontwikkeling

De CSI kent een stevige wetenschappelijke onderbouwing; de vragenlijst is ontwikkeld door Reinout E. de Vries (VU) en Angelique Bakker-Pieper (UvA) middels een grootschalig onderzoek naar de factorstructuur van communicatiestijlen. Het resultaat is de CSI, de CommunicatieStijlen Inventaris. Wij zijn vereerd dat Ixly deze vragenlijst mag uitgeven. De CSI meet de volgende zes communicatiestijlen:

Precies (P)
Expressief (X)
Verbaal Agressief (VA)
Discussiebereid (D)
Emotioneel (E)
Impressie Gericht (IM)

Elke communicatiestijl bestaat uit vier substijlen, die gebruikt kunnen worden om een nog gedifferentieerder beeld te geven van de communicatiestijl van de respondent.

Betrouwbaarheid en validiteit

In een aantal grootschalige onderzoeken is de betrouwbaarheid en validiteit van de CSI onderzocht (De Vries, Bakker-Pieper, Alting Siberg, Van Gameren, & Vlug, 2009; De Vries, Bakker-Pieper, Konings, & Schouten, 2011). De betrouwbaarheden bleken goed te zijn; voor de zes communicatiestijlen was de betrouwbaarheid gemiddeld 0.84, voor de vierentwintig substijlen was dit 0.74. Factoranalyses toonden een duidelijke structuur met zes dimensies aan; bovendien lieten deze zes dimensies sterke correlaties zien met uit de literatuur bekende communicatie maten. Deze gegevens ondersteunen de constructvaliditeit van de CSI. Verder bleken de communicatiestijlen sterk verankerd te zijn in bekende persoonlijkheidsmodellen zoals het Five Factor Model en het HEXACO-model. Het proefschrift van Angelique Bakker toonde tot slot aan dat communicatiestijlen, gemeten met behulp van de CSI, veel invloed hebben op medewerkers en hun effectiviteit. Al deze resultaten tonen aan dat de CSI een betrouwbare, kwalitatief hoogstaande vragenlijst is die goed bruikbaar is in de praktijk.

Normgroep

De normgroep is verkregen via een ISO-gecertificeerd panel en wordt beschreven in De Vries et al. (2011). De normgroep bestaat uit 815 personen, waarvan 52.8% vrouwen (N = 430). De gemiddelde leeftijd is 50.1 (SD = 14.4), uiteenlopend van 19 tot en met 88 jaar. Qua opleidingsniveau is er een goede spreiding in de normgroep; 28.7% (N = 234) hadden een lager opleidingsniveau (lagere school, lagere niveaus voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs), 40.2% (N = 328) middelbaar (e.g., hogere niveaus voortgezet onderwijs en middelbaar niveau vervolgonderwijs), en 31% (N = 253) een hoog (universiteit) opleidingsniveau.

Toepassing

Toepassing bij assessments
Vooral voor assessments van leidinggevende- en commerciële functies biedt de CSI aanvullende informatie op het gebied van persoonlijkheid en drijfveren. De stijl waarmee een leidinggevende communiceert heeft een bepalende invloed op de cultuur in een organisatie (Bakker-Pieper, 2012).

Toepassing bij training
Voor trainingen op het gebied van Management, Sales en Communicatie biedt de CSI een geweldige startmeting. Een trainer kan inspelen op de manier waarop iemand met verschillende communicatiemomenten omgaat, zoals feedback geven en ontvangen, corrigeren en presenteren.

Referenties

Bakker-Pieper, A. (2012). Leading with style: An investigation of the way leaders communicate with subordinates (Dissertatie). Amsterdam: Vrije Universiteit. Geraadpleegd via: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/38230

De Vries, R. E., Bakker-Pieper, A., Alting Siberg, R., Van Gameren, K., & Vlug, M. (2009). The content and dimensionality of communication styles. Communication Research, 36, 178-206.

De Vries, R. E., Bakker-Pieper, A., Konings, F. E., & Schouten, B. (2013). The Communication Styles Inventory (CSI) A Six-Dimensional Behavioral Model of Communication Styles and Its Relation With Personality. Communication Research, 40, 506-532.