<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M7CRG83" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Factsheet CarrièreWaarden Adaptief (CW Adaptief)

De Carrièrewaarden Vragenlijst Adaptief is een vragenlijst die meet welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart. Hier de factsheet.

placeholder-header-centered

Beschrijving Carrièrewaarden Vragenlijst Adaptief

De Carrièrewaarden Vragenlijst Adaptief (CW Adaptief) is een adaptieve versie van de CW-N (CarriereWaarden Normatief), een vragenlijst die meet welke factoren van werk een persoon als motiverend ervaart. Bij een adaptieve vragenlijst krijgt niet iedere kandidaat exact dezelfde lijst met vragen. Enkel de vragen die aanvullende informatie opleveren over de werkwaarden van de kandidaat worden gesteld. Welke vragen gesteld worden is afhankelijk van de antwoorden die de kandidaat heeft gegeven op eerder gestelde vragen.

Bij traditionele vragenlijsten krijgt iedere kandidaat dezelfde volledige lijst met vragen, meestal in een vaste volgorde. In een vragenlijst, zoals de CW-N, zitten vaak vragen die sterk op elkaar lijken, maar net een andere nuance van een drijfveer uitvragen. Hierdoor zijn dit soort vragenlijsten vaak erg lang. De CW Adaptief stelt dit soort nuancerende vragen alleen als dit ook informatie op gaat leveren over de kandidaat. Als een kandidaat bijvoorbeeld op een eerdere vraag al heeft aangegeven dat hij/zij het heel belangrijk vindt om zichzelf te blijven ontwikkelen, dan heeft het geen zin meer om ook nog te vragen of iemand graag cursussen volgt en of iemand het belangrijk vindt om nieuwe dingen te leren. We weten dan al dat iemand zelfontwikkeling belangrijk vindt. Die aanvullende vragen leveren geen nieuwe informatie meer op.

In de praktijk betekent dit dat vrijwel iedere kandidaat een andere vragenlijst krijgt. Als alle eigenschappen van de kandidaat betrouwbaar genoeg zijn gemeten, stopt de vragenlijst. De CW Adaptief zorgt er dus voor dat kandidaten geen vragen krijgen die voor hun niet van toepassing zijn. Dit maakt de vragenlijst korter en minder herhalend, en daarmee minder belastend voor de kandidaat.

Voordelen van de CW Adaptief op een rij:

  • Kandidaat krijgt altijd vragen die voor hem/haar het meest relevant zijn
  • De vragenlijst neemt minder tijd in beslag (gemiddeld 3x sneller dan bij de klassieke CW-N)
  • In tegenstelling tot traditionele vragenlijsten, geeft de CW Adaptief ook nauwkeurige schattingen van relatief hoge en lage schaalscores.

Meetpretentie

Het doel van de Carrière Waarden N is om inzicht te geven in de drijfveren, werkwaarden of motivatoren van individuen om hen te adviseren bij loopbaanvraagstukken van verschillende aard, zoals: re-integratie, loopbaanadvies en outplacement. Wij definiëren carrièrewaarden als motiverende, prettige of stimulerende aspecten of kenmerken van de werkomgeving, taken en opbrengsten van werk.

Toepassing

De CW Adaptief kan toegepast worden bij alle vraagstukken waarbij het van belang is om meer te weten te komen over de carrièrewaarden van een persoon. Omdat de afnameduur van deze vragenlijst erg kort is, is de toepassing zeer veelzijdig. Voorbeelden van toepassingen zijn coaching en loopbaanadviessituaties. Daarnaast kunt u de vragenlijst makkelijk combineren met andere vragenlijsten, zonder dat uw kandidaat urenlang vragenlijsten invult.

Ontwikkeling

De vragenlijst is gebaseerd op verschillende theoretische modellen, zoals de waarden van Schwartz (1999), de carrière-ankers van Schein (1993) en de behoeftepiramide van Maslow (1943). De CW Adaptief bevat dezelfde items als de grondig gevalideerde en COTAN beoordeelde Carrièrewaarden N (zie ook de handleiding van de CW-N). De kwaliteit van deze items is uitgebreid onderzocht, zo kunnen we de kwaliteit van de items garanderen. In tegenstelling tot de traditionele CW-N, is de CW Adaptief een adaptieve vragenlijst.

Adaptief testen

Voor de ontwikkeling van de adaptieve vragenlijst hebben we op basis van uitgebreid onderzoek per vraag vastgesteld welke informatie deze vraag oplevert voor verschillende carrièrewaarden. Simpel gezegd selecteert het systeem uit een grote bak met vragen steeds de vraag, die na de vorige vraag, de meeste informatie oplevert. Dit gaat door totdat alle schalen voldoende nauwkeurig gemeten zijn. Gemiddeld levert deze wijze van bevragen al na 72 vragen voldoende informatie op om betrouwbare uitspraken te doen over de persoonlijkheid van de kandidaat. Lees meer gedetailleerde informatie over de methodiek. In de praktijk betekent dit dat kandidaten een veel prettigere ervaring hebben bij het maken van de vragenlijsten. Zij komen nauwelijks ‘dubbele’ items tegen die naar dezelfde kenmerken vragen en kandidaten zijn gemiddeld 3 keer sneller klaar met het invullen van de vragenlijst.

Normgroep

Normgroepen

 

N

Advies

8174

Selectie

450

Deze normgroepen zijn gebaseerd op data verkregen in echte advies- en selectiesituaties, en zijn representatief voor de beroepsbevolking wat betreft geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Betrouwbaarheid en validiteit

Uit onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheden van de CW Adaptief zeer hoog zijn (gemiddeld .87). Daarnaast tonen analyses aan dat de uitslagen van de CW Adaptief en klassieke CW-N sterk met elkaar samenhangen. Zo blijkt uit ons onderzoek dat de correlaties van de CW Adaptief met de volledige CW-N zeer hoog zijn (gemiddelde r = .92) en dat de factorstructuur van de twee vragenlijsten overeenkomt. Op basis van deze hoge correlaties kunnen we concluderen dat de CW Adaptief en CW-N equivalent zijn. Deze onderzoeksresultaten ondersteunen de begripsvaliditeit en betrouwbaarheid van de CW Adaptief.

COTAN beoordeling

De CW Adaptief is gebaseerd op de CW-N. De CW-N is in 2015 overwegend positief beoordeeld door de COTAN, de Nederlandse auditor voor psychologische tests en vragenlijsten verbonden aan het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Hieronder vindt u de beoordeling (zie ook onze handleiding). Er wordt gewerkt aan de documentatie om de CW Adaptief ter beoordeling te kunnen voorleggen aan de COTAN.

Theoretische uitgangspunten Goed
Kwaliteit van het testmateriaal Goed
Kwaliteit van de handleiding Goed
Normen Goed
Betrouwbaarheid Goed
Begripsvaliditeit Voldoende
Criteriumvaliditeit Voldoende