NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Competenties en ontwikkeltips

placeholder-header-centered

We onderscheiden een aantal domeinen en binnen de domeinen zijn competenties opgenomen. Bij iedere competentie vind je een omschrijving, informatie over de ontwikkelbaarheid van de competentie en suggesties hoe je de ontwikkeling kunt aanpakken.

Tenslotte zijn ook gedragsindicatoren opgenomen die aangeven om welk gedrag het gaat. Deze gedragingen zijn ook opgenomen in de Standaard Ixly Competentieset. Je kunt ze gebruiken bij het opstellen van een 360 graden feedback vragenlijst.

Beïnvloedend vermogen

In dit domein gaat het erom via gedrag anderen te beïnvloeden: Coachen van medewerkers, Onderhandelingsvaardigheid, Overtuigingskracht, Sturing geven aan groepen, Sturing geven aan individuen. Iedere competentie heeft een beschrijving met de ontwikkelbaarheid, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsacties en gedragsindicatoren. Deze kunt u gebruik voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Communicatief vermogen

Dit domein kent competenties die gerelateerd zijn aan het goed overbrengen van informatie; mondeling, schriftelijk en via presentaties. Iedere competentie heeft een beschrijving met de ontwikkelbaarheid, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsacties en gedragsindicatoren. Deze kunt u gebruik voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Conceptueel vermogen

Dit domein heeft competenties die gerelateerd zijn aan ‘denken’ en hangen sterk samen met intelligentie.
Iedere competentie heeft een beschrijving met de ontwikkelbaarheid, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsacties en gedragsindicatoren. Deze kunt u gebruik voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Organisatiegerichtheid

Dit domein omvat competenties die beschrijven hoe iemand zich opstelt in de organisatie; klantgericht, kwaliteitsgericht, ondernemend en met gevoel voor verhoudingen. Iedere competentie heeft een beschrijving met de ontwikkelbaarheid, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsacties en gedragsindicatoren. Deze kunt u gebruik voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Organisatievermogen

Dit domein kent competenties die gaan over het structureren en ordenen van werk van jezelf en anderen, en daar controle over te houden. Er is een sterke relatie met het vermogen om te structuren (‘conscientiousness’), maar ook met intelligentie; het vermogen overzicht te houden en complexiteit aan te kunnen. Iedere competentie heeft een beschrijving met de ontwikkelbaarheid, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsacties en gedragsindicatoren. Deze kunt u gebruik voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Persoonlijke gerichtheid

Hieronder is een aantal competenties opgenomen die sterk gerelateerd zijn aan onderliggende persoonlijkheidskenmerken en drijfveren, zoals: ‘ambitie’ en ‘doorzettingsvermogen’. Ze zijn in het algemeen ook lastiger te ontwikkelen, hoewel het best mogelijk is met gerichte aandacht stappen te zetten. Iedere competentie heeft een beschrijving met de ontwikkelbaarheid, ontwikkelingsdoelen en ontwikkelingsacties en gedragsindicatoren. Deze kunt u gebruik voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Relationeel vermogen

Het vermogen om effectief relaties met anderen aan te gaan, te ontwikkelen en te onderhouden in een werkcontext komt tot uiting in deze set competenties. Ze verschillen in de mate van ontwikkelbaarheid. Sensitiviteit is bijvoorbeeld lastig te ontwikkelen en vraagt een intensieve aanpak om stappen te zetten. Relatiebeheer is daarentegen een activiteit die wel aan te leren is. Iedere competentie heeft een beschrijving met ontwikkelbaarheid en verschillende aanpakken om de competentie te ontwikkelen.