<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
NL
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Persoonlijkheid

Zingeving Vragenlijst

Demo aanvragen

 

Laat u adviseren

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op.

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

 • icon_globe

  Taal

  NL 

 • icon_learn

  Normgroep

  Advies  (N=191, N=208)

 • icon_clock

  Tijd

  15-20 minuten

 • icon_money

  Credits

  125

De Zingeving Vragenlijst is een vragenlijst die helpt onderzoeken hoe iemand in het leven staat en op welke manier de kandidaat zich kan versterken op het gebied van zingeving. Dit zelfreflectie-instrument biedt een ingang voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling.

Toepassing

De vragenlijst is ontworpen als intake-instrument voor coaches. Het doel van de vragenlijst is niet om een diagnose te stellen maar om gevoelens over verschillende aspecten van het leven zichtbaar te maken. De uitslag van de vragenlijst is daarom geen doel op zich, maar biedt een ingang voor verdere ontwikkeling. Het bespreken van de resultaten met een coach of sparringpartner wordt dan ook sterk aangeraden.

Ontwikkeling

Het originele concept van de vragenlijst is tot stand gekomen door Merlijn Koch en Ilse Vooren. Zij hebben zich daarbij gebaseerd op diverse theorieën rondom zingeving. In samenwerking met Ixly is dit originele idee doorontwikkeld. Hierbij zijn statistische overwegingen meegenomen in de keuze voor het model en de schalen en is meer nadruk gelegd op de toegankelijkheid van de vragenlijst en het rapport. Voor een uitgebreidere achtergrond en informatie over de normgroepen, betrouwbaarheid en validiteit verwijzen we u naar de factsheet in onze kennisbank.

Rapportage

Het rapport van de Zingeving Vragenlijst bestaat uit drie onderdelen. Elk van deze onderdelen geeft een andere kijk op de zingeving van de kandidaat.

Onderdeel 1: Algemene ervaring van zin
In dit onderdeel wordt getoond in hoeverre aan een drietal universele psychologische behoeftes is voldaan: het ervaren van zin en motivatie, een gevoel van tekortschieten, een gemis aan verbinding en het ervaren van leegte.

Onderdeel 2: Energie in het leven
Voor negen verschillende levensgebieden wordt getoond hoeveel energie de kandidaat investeert en wat hij/zij hiervoor terugkrijgt. Hiermee ontstaat een beeld van de balans tussen energiestromen en welke levensgebieden daarin om extra aandacht vragen.

Onderdeel 3: Toekomstbeleving
Hoe iemand naar de toekomst kijkt zegt veel over hoe de kandidaat nu in het leven staat. In dit onderdeel wordt getoond welke gevoelens iemand ervaart richting de toekomst.

Meer lezen?
In het boek ‘Zin kun je maken. Processen van zingeving begeleiden’ van Ilse Vooren en Merlijn Koch lees je meer over de gebruikte perspectieven op zingeving: www.zinkunjemaken.nl.

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat