<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Testprogramma's

Verpleegkunde Selectieprogramma

Demo aanvragen

 

 

Laat u adviseren 

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op.

 

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

 • icon_globe

  Taal

  NL | DE

 • icon_learn

  Normgroep

  Selectie 

 • icon_clock

  Tijd

  40-60 minuten 

 • icon_money

  Credits

  225

Het Verpleegkunde Selectieprogramma is ontwikkeld naar aanleiding van de grote uitval van leerlingen in verschillende verpleegkunde opleidingen. Tussen 2005 en 2008 hebben wij een onderzoek uitgevoerd onder 260 MBO en HBO leerlingen uit 16 verschillende zorginstellingen die de BBL variant van de opleiding tot verpleegkundige volgden.

Uit dit onderzoek hebben we vast kunnen stellen dat een aantal persoonlijke eigenschappen van leerling-verpleegkundigen een voorspellende waarde hebben voor de mate van succes in de opleiding. Op basis van deze resultaten is dit selectieprogramma ontwikkeld. Het programma bevat de volgende testen:

Toepassingen

Het Verpleegkunde Selectieprogramma kan worden gebruikt in een selectiesituatie voor de opleiding tot verpleegkundige. De scores op persoonlijke eigenschappen en carrièrewaarden geven samen inzicht of iemand over competenties beschikt die belangrijk zijn in de verpleegkunde en goed zal presteren in dit beroep. Het testprogramma is geschikt om (leerling) verpleegkundigen te selecteren, uitval van leerlingen te voorkomen en ontwikkeling in de opleiding te stimuleren door gerichte begeleiding.

Rapportage

Aan de hand van de persoonlijke eigenschappen van de kandidaat wordt er een sterkte-zwakteanalyse gemaakt. De competenties, die door experts op het gebied van verpleegkunde zijn aangemerkt als belangrijke compententies voor verpleegkundigen in opleiding, worden benadrukt. Naast scores op competenties worden in dit rapport ook mogelijke risicofactoren voor studie-uitval gerapporteerd. Daarnaast is de kans op het ontwikkelen van de gewenste verpleegkundevaardigheden in het rapport terug te vinden. Aandachtspunten voor gerichte begeleiding komen hierdoor duidelijk naar voren.

Voorbeeld van een aantal aandachtspunten voor verpleegkundigen in opleiding uit het rapport Verpleegkundige Selectieprogramma (zie voor volledig voorbeeld het voorbeeldrapport)

verpleeg

 

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test? 

 Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat.