<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=508129&amp;fmt=gif">
Inloggen Demo
088 49 59 000

Kantoorgebouw De Blend

Vleutensevaart 100

3532 AD Utrecht (NL)

Intelligentie

Hbo/Wo Selectie

Demo aanvragen

 

Laat u adviseren 

Bel ons of vul het contactformulier in. We nemen dan snel contact met u op.

 

088 49 59 000

Bereikbaar van 09.00 - 18.00

Downloads

Quick Facts

 • icon_globe

  Taal

  NL | EN | FR

 • icon_learn

  Normgroep

  HBO (N= 783) | WO (N=549) 

 • icon_clock

  Tijd

  45-90 minuten 

 • icon_money

  Credits

  120 

 • Alpha-grijs

  Betrouwbaarheid

  HBO = 0.87 | WO = 0.88 

Het Programma Hbo-Wo Selectie combineert de capaciteitentesten: Figurenreeksen TPI, Verbale analogieën TPI en Cijferreeksen H TPI. De scores op de testen zijn verwerkt tot een totaalscore.

Toepassing

Dit selectieprogramma is aan te bevelen bij selectieprocedures waarbij als criterium een hbo of wo werk- en denkniveau gesteld is. Omdat er rekening is gehouden met de betrouwbaarheid van de subtests en met hun onderlinge samenhang, is het mogelijk betrouwbare uitspraken te doen over het denkniveau van kandidaten in verhouding tot een hbo en wo normgroep. Het betrouwbaarheidsinterval is bij dit selectieprogramma hoger dan bij de afzonderlijke subtesten. Er wordt zowel per subtest als voor de totaalscore een apart genormeerde stenscore gegeven. De totaalscore is dus geen rekenkundig gemiddelde van de stenscores van de subtests, maar geeft de totaalscore weer ten opzichte van de normgroep.

Opgaven

Hieronder worden de drie subtests van het het Selectie Hbo-Wo programma besproken:

Figurenreeksen
Bij de abstracte test wordt de kandidaat gevraagd om in een reeks figuren een patroon te ontdekken en deze op logische wijze toe te passen. Deze analytische capaciteit is van belang voor functies die conceptueel complex zijn en waarvoor probleemoplossend vermogen gevraagd wordt.

Voorbeeldvraag Figurenreeksen
Test | Intake Loopbaantraject

Verbale Analogieën

Bij de verbale test wordt de kandidaat gevraagd om uit zes woorden, precies die twee woorden te kiezen die tezamen met twee aangeboden woorden een analogie vormen. Deze verbaal-analytische capaciteit is van belang voor functies waarvoor verbaal en/of schriftelijk redeneervermogen gevraagd wordt.

Voorbeeldvraag Analogieën
Test | Intake Loopbaantraject

Cijferreeksen H

Bij de numerieke test wordt de kandidaat gevraagd om het logische verband in een reeks van cijfers te ontdekken. Deze analytische capaciteit is van belang voor functies waarbij berekeningen gemaakt worden en functies waarbij op basis van numeriek materiaal conclusies moeten worden getrokken.

Voorbeeldvraag Cijferreeksen
Test | Intake Loopbaantraject

 

Probeer de demo

Demo aanvragen

Wilt u graag advies over het gebruik van deze test?

Bel ons dan op +31 (0)88 49 59 000 of stel uw vraag via de chat